Po volbách musí dojít ke sjednocení pravice

Po volbách musí dojít ke sjednocení pravice Současná roztříštěnost pravicového spektra jen nahrává levicovým a populistickým stranám. Je to důsledek špatné pravicové politiky ODS a TOP09, které zahodily své politické pravicové ideály kvůli honbě za voliči. Jejich sociální programy, zvyšování daní, upřednostňování nezaměstnaných, zvyšování platů ve státní sféře a zavádění služeb zdarma vedou k celkovému ožebračení a demotivování pracovitých živnostníků a zaměstnanců. Není možné, aby v zájmu udržení sociálního smíru, byly zvyšovány daně.

Jiří Janeček - OKS

Jiří Janeček – OKS

Není možné, aby rodina, ve které nikdo nepracuje, měla stejnou životní úroveň jako rodina, která není odkázána na sociální dávky. Současný volič, který chodí do práce a vychovává děti, je zklamaný ze současného systému. Nechce se mu uvěřit, že se má čím dál hůř, i když pracuje a je řádným občanem ČR. Místo kvalitního a spokojeného života za dobře odvedenou práci řeší úplně jiné problémy. Jak zaplatím složenku? Nevyhodí mě z práce? Stihnu vyzvednout dítě ze školky?…..

Jen sjednocená pravice s jasným pravicovým a spravedlivým programem může nastolit v ČR opět prosperitu. Lidé, kteří pracují, se musí mít dobře. Lidé, kteří nepracují, nesmí žít na úkor společnosti a zadlužovat budoucí generace. OK strana si klade za cíl vytvořit malý efektivní stát s jasnými férovými podmínkami pro poctivé a pracovité lidi.

Konzervativní člověk je zodpovědný vůči své rodině, svému okolí, své práci a státu. Chce platit malé daně, za které požaduje vzdělání pro své děti, zdravotní péči, bezpečnost, funkční soudnictví a jasnou adresnou sociální politiku pro ty, kteří to opravdu potřebují. Stát nesmí otravovat a omezovat byrokracií pracující občany ČR a dlouhodobě podporovat práceschopné obyvatelstvo sociálními dávkami.

Autor je předseda OK strany