Putin: Máme své plány světového pořádku a spojence i prostředky jak je prosadit

Vladimir Putin promluvil na závěrečném plenárním zasedání mezinárodního diskusního klubu Valdaj v Soči. Tématem zasedání byl světový řád: Nová pravidla nebo hra bez pravidel? Valdai International beseda se stává významným bezpečnostním fórem. Letošní ročník Valdajského klubu se od minulých podstatně lišil. Putin ho využil ve své podstatě pro ohlášení, výzvy „máme vlastní koncepci globalizace „ V kontextu globální politiky se jedná o událost důležitého významu, jež se plně projeví teprve v budoucnosti.

Putinova socha svobody

Putinova socha svobody

Vladimir Putin mluvil v Soči o velkých změnách ve světě. Označil ve svém projevu základy formující se nové struktury světové bezpečnosti. Ve světě se utvořil multipolární politický systém. Jasně naznačil ruský prezident,že skončila absurdita monopolárního světa.

Mnozí experti se shodli v názoru, že ruský prezident nazval jako první ze světových lídrů dnešní světové politické procesy jejich pravými jmény. Současná mezinárodní situace ukazuje, že názory týkající se světových vývojových trendů, které se zdály být naprosto jasné před 15-20 let, jsou již zastaralé.

Podle Putina mnoho mechanismů, které máme k zajištění světového řádu byly vytvořeny před docela dlouhou dobou, včetně a především v období těsně po druhé světové válce. Hlavní věc je, že tento systém je třeba rozvíjet, a to i přes jeho různé nedostatky, musí být alespoň schopen udržet se na světě aktuálních problémů v rámci určitých mezí a regulaci intenzity přirozené konkurence mezi zeměmi.

Vidíme prudký nárůst celé řady násilných konfliktů buď v přímé nebo nepřímé účasti ze strany hlavních světových mocností. Mezi rizikové faktory patří nejen tradiční nadnárodní konflikty, ale také vnitřní nestabilita v jednotlivých státech, zvláště když mluvíme o národech umístěných na křižovatkách geopolitických zájmů významných států, nebo na hranici kulturních, historických a ekonomických civilizačních kontinentech .

Studená válka skončila, ale neskončilo to podpisem mírové smlouvy s jasnými a transparentními dohodami o respektování stávajících pravidel, nebo vytvořením nových pravidel a norem.

Podle vyjádření Putina to vyvolalo dojem, že tzv „vítězové“ studené války se pod tlakem událostí budou snažit přetvářet svět podle svých potřeb a zájmů. Samotný pojem „národní suverenity“, stal se relativní hodnotou pro většinu zemí. V podstatě byl vytvořen vzorec: větší loajalita vůči jedinému mocenskému centru na světě.

Další vážná výzva pro identitu Ruska je spojena s událostmi, které probíhají ve světě. Jsou zde vnější politické a morální aspekty. Vidíme, jak většina euroatlantických zemí fakticky jde cestou odmítání svých kořenů, včetně křesťanských hodnot, které tvoří základ západní civilizace. Popírají se morální zásady a jakákoli tradiční identita: národní, kulturní, náboženská, nebo dokonce pohlavní.

Co jiného by mohlo být větším svědectvím o morální krizi lidské společnosti, než ztráta schopnosti sebereprodukce. Dnes téměř všechny vyspělé země již nejsou schopny se reprodukovat, dokonce s pomocí migrace.

Dále Putin připomněl ,že během rozhovorů s americkými a evropskými vůdci, vždy hovořil o nutnosti bojovat proti terorismu společně, jako výzvu v globálním měřítku.
V Sýrii Spojené státy a jejich spojenci začali přímo s financováním a vyzbrojováním rebelů . Rusko varovalo opakovaně o nebezpečí jednostranných vojenských akcí, zasahování do záležitostí svrchovaných států, a flirtovat s extremisty a radikály.

Putin zdůraznil, že Rusko je soběstačná země. Tlak zvenčí, jak tomu bylo v minulých případech upevní pouze naší společnost a nutí nás soustředit se na naše hlavní cíle rozvoje. Identita, národní idea nemůže být vnucena shora, nemůže být vybudována na základě ideologického monopolu. Taková konstrukce je velmi nestabilní a zranitelná, víme to z vlastní zkušenosti, že v moderním světě nemá žádnou budoucnost.

Úloha vzdělání je tím důležitější, že pro vzdělání jednotlivce a vlastence musíme obnovit roli velké ruské kultury a literatury. Měly by být základem pro sebeurčení občanů, který je zdrojem identity a základem pro pochopení národní ideji. Zde hodně záleží na učitelském a pedagogickém společenství, které bylo a zůstává nejdůležitějším strážcem národních hodnot, myšlenek a postojů. Toto společenství mluví stejným jazykem – jazykem vědy, znalostí a vzdělání. A to na obrovském teritoriu – od Kaliningradu až do Vladivostoku.

Pokud nesoustředíme naše úsilí na vzdělávání a zdraví lidí, na formování vzájemné odpovědnosti moci a každého občana, a nakonec, na obnovení důvěry ve společnost, prohrajeme v historické soutěži.

Dvacáté první století slibuje, že bude stoletím velkých změn, érou formování geopolitických kontinentů, finančně-ekonomických, kulturních, civilizačních, a vojensko-politických. A proto naší absolutní prioritou je těsná integrace se sousedy.

Budoucí Euroasijská hospodářská unie, o které jsme mluvili v poslední době, není jen souborem vzájemně výhodných dohod. Euroasijská unie je projekt zachování identity národů, historického eurasijského prostoru v novém století a novém světě. Euroasijská integrace je šancí pro země bývalého Sovětského svazu stát se nezávislým centrem celosvětového vývoje a ne periferii pro Evropu nebo pro Asii.

Vycházíme z toho, že konflikt na Blízkém východě je jednou z hlavních příčin destabilizace nejen v regionu, ale i ve světě obecně. Ponížení lidí, kteří žijí v této oblasti, nebo kdekoliv jinde ve světě je jednoznačně zdrojem destabilizace . Samozřejmě, že by to mělo být provedeno pomocí takových prostředků a opatření, které by bylo přijatelné pro všechny účastníky procesu a pro všechny ty, kteří žijí v této oblasti.

Činnost integrovaných sdružení spolupráce regionální struktury měla by být postavena na jasných základech. Proces formování euroasijské hospodářské unie je dobrým příkladem takové transparentnosti.

Vladimir Putin nevyloučil ve svém projevu možnost zrušení Ruskem řady mezinárodních smluv, budou-li si to vyžadovat národní zájmy. Nebude to v dějinách první případ odstoupení od smlouvy.

Zdroj: ePortal.cz