Kulturní válka v „moderní Británii“: Konzervativci horší než socialisté. Postaví se křesťanské školy a rodiče na odpor? Buď tolerantní, nebo tě zničíme!

Britští toryové, vedení premiérem Davidem Cameronem, jsou na nejlepší cestě stát se první stranou s označením konzervativní, jež otevřeně prosazuje agendu neomarxistické kulturní revoluce. Nová ministryně školství Nicky Morganová nařídila všem britským školám, zřízeným náboženskými obcemi, aby vzdělávaly v duchu „hodnot moderní Británie“. Ty lze shrnout do jediné myšlenky – tolerance k jinému smýšlení a odlišným životním stylům. Synonymem odlišného životného stylu v „moderní Británii“, a samozřejmě všude, kde toto pojetí modernosti kvete, je pak uznání „práv LGBT osob“, včetně jejich nároků na společenské výsady, náležející až dosud jen instituci manželství.

Michal Semín

Michal Semín

Ministryně oznámila, že do těchto škol budou vysíláni inspektoři, kteří budou kontrolovat, zda vyučující toto nové nařízení respektují a „aktivně aplikují“. A bude-li shledáno, že se škola vlivu nucené tolerance brání, čeká ji úřední postih, v krajním případě i uzavření.

Záminkou k dalšímu kolu tažení proti svobodě ve vzdělávání je tzv. Operace Trojský kůň, o níž se v souvislosti s životem v „moderní Británií“ psalo na jaře letošního roku. Radikální islamistické kruhy prý našly způsob, jak ideově infiltrovat několik státních škol v Birminghamu. Přestože se původní zprávy o organizovaném spiknutí ve všech aspektech rozhodně nepotvrdily, vláda se rozhodla využít plodů své dlouhodobé politiky multikulturního oslabování „tradiční Británie“ a pod pláštíkem boje proti extremismu zaútočila na křesťanské školy, které ideologii sekularismu a sociálnímu inženýrství dosud nechtěly či jen nestihly podlehnout.

Navíc birminghamská aféra se týkala škol státních, přímo řízených ministerstvem školství, zatímco nyní jde o školy soukromé, jež ve Velké Británii požívaly až dosud značné autonomie. A aby té absurdity nebylo dost, tak od těchto škol bude rovněž vyžadováno, aby se v nich slavily i svátky jiných vyznání. Ergo, když už má Tomáš „Templeton“ Halík, vyznávající mezináboženský dialog, podnikatelem Sekyrou zaplacenou posluchárnu v Oxfordu, jež má v názvu Halíkovo jméno, neměla by se po něm pojmenovat i nová britská školská politika? Třeba jako protikatolická Operace Trojský kůň 2.

Jednou z prvních škol, již školní inspekce poctila svoji návštěvou, byla Trinity Christian School v Readingu. Vzhledem k tomu, že se na této škole „hodnoty moderní Británie“ dosud příliš nepředávaly, vysloužili si zdejší učitelé pokárání za to, že přehlížejí „duchovní, mravní, sociální a kulturní vývoj žáků, odpovídající potřebám moderní Británie“. Colin Hart, stojící v čele křesťanské nadace, jež školu založila, reagoval slovy:

„Aby inspektoři ospravedlnili svůj zásah mezi islamisty, navštívili i některé ortodoxní židovské školy, přičemž se žáků ptali, zda mají smartphony, zda vědí o tom, že se homosexuálové smějí ženit a zda již mají přítele či přítelkyni. Chovají se jako slon v porcelánu, toto přeci nemá se vzděláváním nic společného. Jak bojovat s džihádismem rozšířením počtu školou pořádaných náboženských slavností, jež s naším vyznáním nemají nic společného? To je přeci naprosto absurdní!“

Školy, jež obdržely výstrahu a jimž bylo přikázáno upravit svoje osnovy, byly zařazeny na seznam „škol pod zvláštním dohledem“. Jejich učitelé si tak musejí zvykat, že je kdykoli může kterýkoli žák či ambiciózní kolega udat dozorující školní inspekci za výrok či názor, jenž je v rozporu se státní doktrínou takzvané tolerance. A nejde tu jen o učitele. Politika Cameronovy vlády je ze všeho nejvíc útokem proti rodičům, jež svoje děti chtějí vychovávat podle tradičních mravních norem.

Tolerance v pojetí Nicky Morganové nemá se skutečnou tolerancí nic společného. Ve skutečnosti je uznáním toho, co si uznání nezaslouží a potlačením toho, co je dobré a pro společnost přínosné. Jak kdesi napsal Ladislav Jakl: „Koukej bejt tolerantní, nebo dostaneš po hubě“.

O tom to celé je.

Zdroj: protiproud.cz