Na schvalování vražd, genocidy a teroru není nic špatného

Zdroj: ePortal.cz | Alespoň toho názoru je kapitán Josef Bernátek, vrchní komisař pražského policejního prezidia.

Před nedávnem byl mým známým podán na policii podnět k prošetření možného porušení zákona obsahem webových stránek Komunistického svazu mládeže www.ksm.cz:
„Domnívám se, že webové stránky www.ksm.cz naplňují skutkovou podstatu trestného činu podle § 403 – Založení, podpora a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka, zákona 40/2009 Sb. (Trestní zákoník) a podle § 404 – Projev sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka téhož zákona.“

Odpověď kapitána Bernátka byla krátká:
„Vámi zaslané oznámení o možném protiprávním jednáni je přijato, avšak nevykazuje známky protiprávního jednání spadajícího do příslušnosti Policie ČR a nebude dále prověřováno“

Osobně bych k výše citovanému podnětu přidal ještě § 405 Popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia. Což by na na odpovědi kapitána Bernátka pravděpodobně vůbec nic nezměnilo.

Co návštěvník najde na webu KSM? Oslavy velikosti Lenina, Gottwalda, Stalina, hřímání na adresu imperialistických štváčů a po právu popravených špionů Kalandry a Horákové, výzvy ke znárodňování a návratu ke starým pořádkům. To vše vkusně zarámováno portréty Lenina, hvězdami, srpy a kladivy.

Připomeňme si text § 405:
„Kdo veřejně popírá, zpochybňuje, schvaluje nebo se snaží ospravedlnit nacistické, komunistické nebo jiné genocidium nebo jiné zločiny nacistů a komunistů proti lidskosti, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta.“

Kapitánovi Bernátkovi zřejmě nestálo za to se na web KSM ani podívat, protože jinak by mu nedalo moc práce najít například tuto perlu:
„Vyzdvihují nejhorší nepřátele lidu, agenty imperialismu a organizátory protistátního ozbrojeného boje, jakými byli Horáková či Kalandra. Ano, ti, kteří zcela právem nebyli za socialismu, na rozdíl od jiných, nikdy, ani v 60. letech, rehabilitováni.“

Toto je, podle kapitána Bernátka, naprosto bezelstná záležitost. Pravděpodobně jen takové povídání mladých lidí, co se baví a nezlobí. A podobných lahůdek se dá najít spousta. Oslavné články na adresu Che Guevary, ospravedlnění Stalinského teroru Rusku, překrucují již mnohokrát doložené pravdy o masakru v Katyni…

Rozhodnutí kapitána Bernátka je jen dalším důkazem, že k historii a právu se přistupuje silně selektivně. Aniž bych nějak obhajoval kindernácky, nemůžu se zbavit otázky, co horšího udělali například pitomci, kteří si na sociálních sítích sdíleli písničky neonacistických kapel a byli za to odsouzeni? Proč takovou vlnu národního povržení vzbudí každý, kdo vyjádří obdiv ke komukoliv z představitelů Třetí říše, když obhajování srovnatelného zla je v podstatě nepostižitelné? O co škodlivější než KSM byla Dělnická strana, jejíž zákaz stále trvá, na rozdíl od KSM, kde byl zákaz po poměrně krátké době zrušen?

„MLADÍ NACISTÉ SLEDOVALI HITLERA. CHTĚJÍ ODSTRANIT ŽIDOVSKÉ VLASTNICTVÍ

Trutnov – V utajení před veřejností se v neděli ve městě uskutečnila akce Nacistického svazu mládeže (NSM), která se konala v souvislosti z 90. výročím založení svazu. ‘Nijak jsme to nepropagovali, šlo spíše o interní akci, takový večírek.‘ řekl nám Jakub Holas, tajemník ústřední rady NSM.

Na „večírku“ se nacistická omladina zúčastnila promítání filmu Žid Süss.“

Jen mírně upravený článek z webu KSM. Být někde uveden v této podobě, byla by policejní a soudní mašinérie v pohotovosti, media by přetékala morálním pohoršením, představitelé židovských, romských a protifašistických organizací by se předháněli v délce prohlášení, ve zprávách na Nově by spekulovali, proč ona akce neměla policejní dohled, pánové Liška a Bursík by organizovali protestní pochod Prahou a Pavel Eichler by měsíc nic nepsal v obavě, že mu někdo připomene jeho mládí.

Ovšem napsali to mladí komunisté, nesledovali protižidovskou propagandu, ale seriál o Gottwaldovi, neposlouchali řev Combat88, ale možná tančili častušky, nezdravili se předpaženou pravicí, ale zaťatou pěstí, neoslovovali se soukmenovče ale soudruhu a tak to nechává každého chladným.

Zatímco se Evropa po válce dokázala s nacistickou minulostí poměrně slušně vyrovnat, u komunistické minulosti se nedokážeme stále zbavit jisté připosranosti a viny za to, že prakticky každá rodina v tom byla nějakým způsobem namočena. A tak je pro většinu z nás lepší mlčet a dělat, že se vlastně tak moc nestalo a že to jednou za rok odčiníme nějakou tou tryznou za Horákovou.