Ladislav Zemánek: Euroasijský svaz může být pro Česko přitažlivý

„Putinův projev k Federálnímu shromáždění potvrdil skutečnost, že současné Rusko je státem konzervativním, sebevědomým a zcela standardním“, prohlásil ve svém komentáři k vystoupení Vladimira Putina před Federálním shromážděním místopředseda strany Národní demokracie Ladislav Zemánek.

Ladislav Zemánek

Ladislav Zemánek

„V konfrontaci se čtvrtečními prezidentovými slovy nemohou obstát tvrzení o ruské agresivitě, nacionalismu a velmocenských choutkách. V celém více než hodinovém projevu nic takového nenalezneme. Pokud ovšem za nacionalismus a agresivitu nepovažujeme důraz na národní hrdost, na suverenitu a dostatečně silnou vojenskou moc, která je s to ochránit území státu a zájmy jeho občanů.

Já něco takového pokládám za naprosto přirozenou a nutnou věc, ale musím bohužel připustit, že diskurs převládající na Západě to vidí úplně jinak.

Putinova řeč byla vyvážená, umírněná a nepřinesla nic přelomového, což není nic překvapivého, uvážíme-li, jakou nechuť chová prezident Putin k rychlým zvratům a nevyzpytatelnému chování.

Projev je jakýmsi manifestem současného ruského konzervatismu, který silně kontrastuje s tím, co se děje v západních zemích. O mnohých těchto hodnotách ve svém projevu Putin mluvil: o potřebě zdravé rodiny a zdravého národa, tradičních hodnot, stability, otevřenosti a úcty k druhým, odpovědnosti, konkurence, inovace, zákonnosti, lidové iniciativy a v neposlední řadě svobody.

Putinovské Rusko přes všechny své problémy ukazuje, že zmíněné hodnoty bere vážně a hodlá je prosazovat. A to je pro nás všechny, kteří odmítáme nedemokratický projekt Evropské unie a hegemonismus USA, velkým povzbuzením a zároveň nadějí.

Bude-li Eurasijský svaz opravdu respektovat suverenitu a rovnoprávnost jednotlivých členských zemí, jak o tom Putin ve čtvrtek hovořil, pak se i pro Českou republiku rýsuje zajímavá možnost do budoucna. A nevylučuji, že ji naše Národní demokracie bude prosazovat.

Zároveň ale musím říci, že mi v projevu chyběla hlubší reflexe ukrajinské krize. Prezident úplně přešel fakt, že na Ukrajině Rusko prohrálo informační válku na plné čáře a ztratilo podporu většiny obyvatel.
Získalo Krym, ale přišlo o Ukrajinu. To je velmi špatná zpráva a obávám se, že ani umírněný postup, který Rusko zaujalo, když se nenechalo vlákat do otevřené války, ani vstřícná slova o spolupráci a normalizaci vztahů lidi na Ukrajině nepřesvědčí. Alespoň ne v nejbližší době.

Myslím si, že by ruští představitelé měli zhodnotit své dosavadní chování a vyvodit z něho patřičné důsledky.“

Zdroj: Hlas Ruska