Mučení patří do středověku. Tak co je to za lidi, co schvalují mučení CIA?

Bohužel lidí se středověkým způsobem myšlení je mezi námi stále dost. Ve středověku se provozovalo tzv.právo útrpné. Podezřelý ze zločinu byl mučen tak dlouho dokud se nepřiznal. Aby se vyhnul dalšímu utrpení, tak se většinou přiznal i k tomu co vůbec neudělal. Vycházelo se z toho, že každý člověk je vinen a to až do té doby dokud sám neprokáže svoji nevinu. Tento systém byl značně neefektivní. Na mučidlech se přiznal každý. Většinou naprosto nevinní lidé náhodně vybraní jistými tzv.vykonavateli spravedlnosti. A zatímco tito lidé bez viny, byli zbavováni života či svobody, skuteční pachatelé zločinů naprosto bez trestu žili uprostřed společnosti a pravděpodobně dále pokračovali v zločinech, které jim tak snadno procházely. Není divu, že společnost musela tento naprosto zoufalý systém změnit. Ve všech civilizovaných státech se po čase prosadila myšlenka presumpce neviny. Tedy, že každý člověk je bez viny, dokud mu není prokázána.

Amercká zrůda s úsměvem u umučené mrtvoly

Amercká zrůda s úsměvem u umučené mrtvoly

Důkazní břemeno se tak přesunulo z obviněného, na žalobce. Podstatně se tak snížil počet odsouzených z řad nevinných osob a zároveň se zvýšil počet potrestaných skutečných zločinců. Trvalo to dlouho, ale většina zástupců civilizovaných zemí pochopila, že mezi základní lidská práva patří také právo na spravedlivý soudní proces a nezávislost soudů na moci zákonodárné a výkonné je základem fungování skutečně právního státu. Bohužel je možné nastavit civilizovaná pravidla, ale vždy se najdou deprivanti se středověkým myšlením, kteří se snaží zneužít moci a vrátit lidstvo do dob barbarů. A tato praxe se nevyhýbá dokonce ani tak civilizované zemi jako jsou Spojené státy americké. Tato bašta demokracie, svobody a moderního soudnictví se během dvou volebních období v čele s republikánem Bushem vrátila ve 21.století o 300 let nazpátek. Těžký hřích fanatických evangelikálů se jmenuje Guantanámo. Respektive koncentrační tábor zřízený na místní vojenské základně na pobřeží Kuby.

Už samo umístění tohoto zařízení určenému k věznění tzv.podezřelých z terorismu, je více než symbolické. Mezi americkou vojenskou základnou a zbytkem totalitní kubánské diktatury Fidela Castra vedla dlouho vysoká zeď. V posledních letech došlo prakticky k jejímu symbolickému vymazání z mapy ostrova. Zatímco dříve bylo zcela jasné jaké dva naprosto rozdílné světy tato stěna odděluje, dnes je tomu jinak. Díky liknavosti občanské společnosti v USA došlo v podstatě ke sblížení obou světů. Bohužel ne tím směrem, který by byl žádoucí pro tuto planetu. Místo, aby se nelidský totalitní kubánský režim posunul k myšlenkám demokracie a lidských práv, kterých byla Amerika dlouholetým symbolem, stal se pravý opak. Z USA se stal stát  který hanebně porušuje základní lidské právo každého člověka na spravedlivý soud. Zatýkání, věznění, nelidské zacházení či dokonce fyzické a psychické mučení takzvaně podezřelých z terorismu, je hanbou a políčkem do tváře, každému slušnému člověku.Jezuitské heslo, že účel světí prostředky prostě neplatí a nikdy neplatilo.

O vině každého člověka musí rozhodovat nezávislý soud. Teprve poté může být odsouzen a zbaven svobody. Porušením práva na spravedlivý proces u jakéhokoliv jedince je poškozen každý člověk na této planetě. Pošlapáním lidských práv jedné osoby jsou poškozeni všichni obyvatelé této planety. A neexistuje žádný legitimní důvod, který by mohl takové porušení lidských práv a svobod ospravedlnit. Bohužel cesta do pekel bývá jak známo lemována dobrými úmysly. Spousta psychopatů v dějinách  kteří se dostali k moci vykonávala ty nejhorší zvěrstva a zločiny pod rouškou prosazování dobra a bezpečí takzvaně pro všechny. Je neuvěřitelné, že se ještě dnes najde tolik lidí se středověkým způsobem myšlení, kteří jsou ochotní veřejně obhajovat tak odpornou věc, jako je fyzické týrání a mučení osob, prý za účelem získávání informací. Dá se to pochopit u tak zvaného psychologa, který tyto postupy mučení výhodně prodal americké vládě za 80 milionů dolarů! Protože v dnešním tržním světě čím dál častěji platí, že morálka je hezká, ale prachy jsou prachy. A co je doma, to se počítá.

Dá se to pochopit u fanatického politika, který tuto zrůdnost zavedl do praxe. Těžko se veřejně přiznat k tomu, že je dotyčný politik omezený psychopat, který přestal rozeznávat kategorie dobra a zla. Ale u každého, normálního, slušného, racionálně uvažujícího občana je takové hájení nelidských metod výslechu naprosto vyloučené. Všechny ty pseudo argumenty morálně narušených lidí, kteří hájí mučení jako prostředek k zajištění bezpečnosti většiny společnosti před teroristy a jejich zločiny jsou směšné. Přesto je někteří opravdu myslí smrtelně vážně. Což je smutné. Porušování základních lidských práv jednoho jedince, žádnému jinému jedinci jeho bezpečnost či dokonce pocit svobody nezlepší. Právě naopak. Schvalováním používání stejných metod jako zločinci a teroristé proti kterým se naoko bojuje klesá dotyčný na morální úroveň těch zločinců. Jak potom lze rozeznat na či straně je dobro, právo a spravedlnost?

Přitom jsou to právě principy lidských práv proti kterým teroristé a fanatici bojují. To, že západní společnost sama od těchto principů ustupuje je vlastně vítězstvím teroristů. A dotyční tak mohou slavit. Dosáhli svého. Místo, aby se západní společnost ostře vymezila proti porušování principů lidských práv ze strany teroristů, začala používat stejné metody jako zločinci a tím se de fakto dostala na jejich nízkou, morální úroveň. Směšné je, že se tak děje pod záminkou zvýšení  bezpečnosti obyvatel západních zemi, kteří jsou takzvaně ohroženi činností mezinárodních teroristů zejména z řad Islamistů. Přitom opak je pravdou. Možná to tak na venek vypadá. Jenže snížení nebezpečí zvnějšku na úkor vzdání se části svých vlastních lidských a občanských práv znamená zvýšení nebezpečí uvnitř vlastního státu. Protože je pravděpodobné, že pokud některým politikům projde porušování práv na spravedlivý soudní proces pro vnějšího nepřítele a tzv podezřelé z terorismu z řad cizinců,brzy se objeví možnost rozšířit zatýkání a věznění bez soudu i na odpůrce toho jediného správného názoru reprezentovaného těmi co jsou právě u moci z řad místních obyvatel. A potom už bude pozdě.

Naštěstí zpráva zastupitelů z řad americké Demokratické strany je důkazem  že svoboda v USA stále existuje. To co je milovníky stabilní, totalitní diktatury vykládáno jako slabost demokracie a společnosti založené na respektování lidských práv a svobod, je ve skutečnosti důkazem síly občanské společnosti ve Spojených státech amerických. Protože demokratická opozice k republikánské zvůli stále funguje. Těžko bychom si podobnou zprávu o nelidských vyslechovýchí metodách tajných služeb, jako přednesli na půdě nejvyššího zákonodárného sboru v USA tamní Demokraté, mohli poslechnout ve stabilních diktaturách typu Číny, Kuby, Severní Korey či dokonce Ruské Dumy. Je to naděje do budoucna. Americký, dlouholetý export pro některé zdánlivě dekadentních hodnot jako je demokracie, svoboda a lidská práva není a ani nemůže být vývozem řešení problémů. Je to spíše nastolení možnosti pro obyvatele zemí žijících pod terorem diktátora jak si uspořádat věci ve vlastním státě po svém. Jak se občané každého takového státu této možnosti, šance a výzvy chopí je vždy čistě na nich. Více než kdy jindy tu platí ono známé heslo. Nezlob se na zrcadlo, když máš křivou hubu!

Zdroj: Blog autora