Německá veřejnost protestuje proti islamizaci své země. Podaří se vyvézt muslimy k nám?

Václav Danda se zamýšlí nad masovými protiislámskými demonstracemi v Německu a Lea Vojteková se ptá, dokdy vydrží česká vláda vzdorovat, zatímco Halíkova Pátá kolona už na tom maká… Německo je varu. Někteří komentátoři hovoří dokonce o počínající občanské válce. Příčinou podzimních demonstrací, které vyvrcholily právě v této adventní době masovými shromážděními v mnoha městech, je rostoucí odpor občanů proti totální islamizaci Německa. Odráží se to i v posledních průzkumech veřejného mínění. Podle šedesáti pěti procent respondentů podceňuje vláda Angely Merkelové rekordní úroveň přistěhovalectví do země. Více než třetina dotazovaných Němců je přesvědčena, že Německo prochází procesem řízené „islamizace“.

Islámská poprava: Uříznutí hlavy nevěřícímu

Islámská poprava: Uříznutí hlavy nevěřícímu

Jde o víc, než se zdá

Není divu, že znepokojení většiny Němců se odráží i v politické rovině. V minulém týdnu již počet demonstrantů v německých městech dosahoval desetitisíců. Jen v Drážďanech se protiislámské demonstrace svolané hnutím Vlastenečtí Evropané proti islamizaci Západu (Pegida) zúčastnilo přes 15 tisíc lidí. Demonstranti vyjádřili odpor k pronikání islámu do Německa a k potlačování křesťanských tradic.

To je zřejmě nejpodstatnějším rysem současných protestů. Nezaměřují se totiž pouze proti islámským přistěhovalcům zaplavujícím německá města, ale zároveň požadují návrat křesťanství do života Německa, které současná multikulturní evropská agenda, prosazovaná probruselskou koalicí křesťanských a sociálních demokratů, dlouhodobě ze společenského života vytlačuje.

Abychom pochopili současný multikulturní tlak na evropské země, musíme se podívat blíže na metody, jak odkřesťanštit Evropu pomocí islámu. Islám je totiž pouze jedním z nástrojů, jež elity Nového světového řádu, reprezentované především světovým zednářstvem, hodlají použít ke zničení křesťanství, a především Katolické církve.

V plánech těchto elit hraje islám důležitou roli, bez ohledu na to, zda o tom radikální džihádisté vědí, či ne. Někteří vůdci vědomě s těmito silami spolupracují, nebo dokonce byli do těchto organizací infiltrováni jako zpravodajci. Jiní vedou svůj boj z čistě náboženských pohnutek, a často si ani neuvědomují, že jsou pouhými pěšáky na šachovnici NWO.

Metoda, která  je stále úspěšná

Evropští stratégové NWO využívají islámu jako bojové organizace, která pracuje na postupném rozmělnění křesťanství a jeho začlenění do vznikajícího jednotného synkretistického náboženství. V mohamedánských zemích má islám zlikvidovat co možná nejvíce místních křesťanů. Toho jsme svědky v masovém měřítku například v Iráku, v Sýrii nebo  v severní Africe. Naopak do tradičně křesťanských zemí jsou pod nejrůznějšími záminkami přemisťovány milióny mohamedánů. Záminkou  se stávají občanské války vyvolané západními tajnými službami a následná „humanitární katastrofa“.

PEGIDA

Další fází pak je „humanistický apel“: Jsou to přece lidé jako my, běženci, nemůžeme je jen tak ponechat jejich osudu. Že jde o osud, který jim tito „humanisté“ připravili vyvoláním barevných revolucí, státních převratů či občanskými válkami proti demokraticky zvolené vládě či prezidentovi (Ukrajina, Sýrie, Egypt, Libye atd.), o tom se už kupodivu nemluví.

Současná „humanitární krize“ Syřanů je vytvořena přesně podle tohoto vzorce. A pochopitelně: Nebudou to syrští křesťané, které budeme povinni „přijmout“. Ti v naprosté většině zůstanou tam, kde jsou. Půjde především o muslimy. Právě se nám takový „kontingent“ pokoušejí z Bruselu vnutit. A nejen pro to, že Německo, které se pro muslimské  „uprchlíky“ již dávno stalo zemí zaslíbenou dnes tuto situaci není schopno zvládnout.

Jde skutečně – plánovitě – o to, zasáhnout muslimským elementem země, které s ním historicky dosud problém neměly. Ale co není, může brzy být. Česká Pátá kolona je již opět nastartovaná. Veřejnosti to názorně předvedla před týdnem v České televizi, kde „prezidentští kandidáti“ Tomáš Halík a Jan Švejnar již začali prošlapávat propagandistické „předpolí“. Německo je totiž ve varu a je třeba mu poněkud „upustit  páru“. Kam jinam, než k nám? Není to tak dávno, co Němci hledali za svou východní hranicí svůj „životní prostor“. Dnes ho již hledají i pro „své“ muslimy.

Zdroj: Protiproud.cz