Konflikt současných německých elit a národa začíná připomínat spor havloidních debilů versus česky národ

V Drážďanech se i přes nepřízeň počasí a desinformační kampaň opět sešlo v pondělí téměř 20 000 tisic bílých Němců, kteří protestovali proti otevřené islamizace své země. Reakce německých elit byla očekávatelná. Pegida jsou prý rasisté a fašisté. Obzvlášť trapné ale bylo podobně odsouzeni od ještě nedávno rozumné AfD. Lze bohužel očekávat, ze AfD dopadne jako čeští Svobodní. Tedy ztratí relevanci pro voliče…

 PEGIDA
Při podrobnějším pohledu musíme najít paralelu s naši českou situaci. Na jedné straně stojí městské „vzdělané“ levicové elity a s nimi spolupracující velké firmy a byrokracie a různé ngo. Proti jim stojí běžní Nemci. Jasné nám na povrch vystupuje jakýsi třídní konflikt. Kde dělící hranice je vztah k vlastnímu národu, vlastní kultuře a v neposlední době účast v reálné ekonomice. Na jedné straně tedy máme státní zaměstnance, byrokracii, různé dotované neziskovky, univerzity a firmy, které jsou napojeny na dotace a tezi z vysoké regulace svého odvětví. Na druhé straně máme běžně pracuji a plátce daně, malé a střední firmy. Ti první chtějí z Německa udělat multikulturní Turecko, či Afriku. Ti druzí chtějí chránit svoje domovy a rodiny. Těch prvních je mnohem méně, ale ovládají cely veřejný prostor, média, státní aparát… Ti druzí se ale pomalu začínají organizovat mimo oficiální struktura a eskalaci tohoto třídního konfliktu se zda byt nevyhnutelná. Byt k ni nedojde hned.
Nyní si vezmeme situaci u nás. Na jedné straně tzv pravdoláska/ havlističtí parazité, která ovládá univerzity, média a skoro všechny hlavní politické strany ( s výjimkou Úsvitu a Paradoxně KSČM) a na stát napojeni podnikatele a firmy. Tedy různí Bakalové apod. Na druhé straně zbytek českého národa, který ty první živí. Těch prvních je mnohem méně, ale zatím drží míč pevné v rukách. Ti druzí čekají na svého „Reagana“, který jim vrátí vlastní zemi. Snad přijde dříve, než bude pozdě…
Zdroj: ePortal.cz