Vláda sebevrahů? Nečasova vláda

Zdroj: virtually.cz | Politika vlády se stává nesrozumitelnou především v ekonomické oblasti. Lze to dokladovat například na tzv. konsolidačním balíčku. Někdy se tento balíček nazývá jako šetřicí, ale ukazuje se, že v konečném důsledku se stává pro vládu spíše destabilizačním.

Zkusme si rozebrat opatření v oblasti DPH. Původní balíček byl připravován na jaře roku 2012 a obsahoval návrh na zvýšení DPH u základní i snížené sazby o jedno procento. Po protestech těch, kteří byli nazýváni jako rebelové (asi proto, že používají zdravý selský rozum), byl ochoten premiér přistoupit na kompromis a zvýšit pouze sníženou sazbu DPH o jedno procento. Ani jedno z těchto opatření nesplní původní cíl a tím bylo snížení deficitu veřejných rozpočtů. V posledních měsících se vybírá méně ze základní sazby DPH, ale i méně, než se plánovalo vybrat z tzv. snížené sazby DPH, i když se tato sazba zvýšila o čtyři procenta. Celkový výběr DPH veřejných rozpočtů je tak řádově ke konci října 2012 téměř o 30 miliard korun nižší, než jak počítal schválený rozpočet pro letošní rok.

Čím je to způsobeno? Především dochází ke snížení spotřeby domácností, které jsou největšími plátci této daně. Snižuje se taktéž výkonnost firem, které taktéž přispívají k výběru DPH. U domácností je znatelný pokles spotřeby ve stálých cenách již několik čtvrtletí po sobě. V reálném vyjádření tak spotřeba domácností v prvním čtvrtletí roku 2012 klesla oproti stejnému období minulého roku o 9 miliard korun, ve druhém čtvrtletí dokonce o 15 miliard.

Pro výběr DPH je důležitější porovnání vývoje spotřeby domácností v běžných cenách, ze kterých se platí právě DPH. A tady nastala, dá se říci, dramatická změna, protože ve druhém čtvrtletí 2012 došlo i k nominálnímu poklesu spotřeby domácností oproti stejnému období minulého roku. Dá se předpokládat, že i v posledních měsících tohoto roku se bude situace vyvíjet obdobně. DPH v plánované výši vybrána nebude. Bohužel tyto negativní tendence mohou přetrvat i v příštím roce. Tzn. i když by došlo ke zvýšení sazby DPH o jedno procento, může se stát, že se vybere méně z DPH, než kolik předpokládá rozpočet, a dokonce i méně, než v některých měsících již tak špatného roku, jako ten letošní pro výběr DPH je. Vláda si také neuvědomuje, že svým návrhem na zvyšování sazby DPH, byť o jedno procento, vytváří negativní sentiment u spotřebitelů a doslova spotřebitele straší z budoucího vývoje. Připomínám, že podobný přístup například k sazbám spotřební daně z nafty způsobuje to, že se místo u nás vybírá v zemích, kde je sazba podstatně nižší (Polsko, Španělsko, Maďarsko, ale i Slovensko, Portugalsko, Slovinsko a některé další země).

Státní rozpočet tak chybnou hospodářskou politikou v oblasti daní přichází o další stamiliony, až miliardy korun. Dá se i konstatovat, že je fatální politickou chybou svazovat hlasování o důvěře vládě s jejím vlastním daňovým džihádem, který navíc ke snížení deficitu veřejných rozpočtů za současné situace nemůže vést. Zvyšování daní se dělá naprosto v nevhodnou dobu a je to hloupé opatření, které může posloužit jako příznivá půda pro rudou koalici, která přijde po tomto vládním uskupení a která nebude muset dělat nepopulární kroky. Je to výsledek nenaslouchání a špatného vyhodnocení situace. Vláda nebere v úvahu ekonomické argumenty a podléhá dezinterpretaci statistických údajů. Chybí zdravý selský rozum a komplexní pohled na hospodářskou politiku. Mýlit se je lidské, setrvávat však v omylu je ďábelské, až blbé.