Existuje řešení islámského terorismu? Zbourejte mešity, vyžeňte muslimy

I takto by se dal shrnout obsah nařízení Isabely Kastilské o vyhnání muslimů, ale také židů z Iberského poloostrova. Toto nařízení nebylo aktem nenávisti vůči jinověrcům, nepřišlo jako blesk z čistého nebe. Isabela Kastilská velice dobře věděla co dělá a proč to dělá. Roku 1492 se konečně podařilo znovu dobýt a sjednotit Pyrenejský poloostrov.Po sedmi stoletích bojů, trvajících od roku 777, byla tato část Evropy opět křesťanská, pod vládou křesťanských panovníků.Isabele Kastilská se stala královnou tří náboženství. Islámu, judaismu a křesťanství.

Isabela Kastilská

Isabela Kastilská

Islám byl ne jen tolerované náboženství, ale také muslimové měli stejná práva jako křesťané. Nepatřili mezi lidi druhé kategorie, jako křesťané v islámských zemích. Ostatně tato praxe nebyla nová. Jak křesťanští panovníci postupně dobývali Iberský poloostrov, tak získávali i muslimské poddané. Respektovat náboženskou víru muslimů byla tradice pocházející od Ferdinanda III. (1230-1252).

Proč tedy nakonec došlo k jejich vyhnání společně s židy?

Vše mělo svůj počátek v roce 1480, kdy muslimové vyplenili a vyvraždili italské město Otranto. V té době také Isabela Kastilská společně se svým manželem vydalo nařízení podle kterého se měla španělská inkvizice zaměřit na konvertity z islámu a judaismu. Možná se nám to dnes zdá nepochopitelné, ale v té době hrozilo největší nebezpečí ne od muslimů, ale od těch, co naoko konvertovali a španělská inkvizice se téměř výlučně zajímala o konvertity, kteří se zapojovali do života křesťanské společnosti, ale zároveň byli potenciální nebezpečím pro stát, jako pátá kolona.

Je nutné si uvědomit, že nedlouho předtím muslimové dobyli Konstantinopol a Turci měli námořní převahu ve Středozemním moři, přičemž snili o opětovné nadvládě nad Pyrenejským poloostrovem a bitva u Lepanta, která definitivně zlomila tureckou převahu na moři proběhla až roku 1571.V takové situaci španělští panovníci neměli moc možností. Jednou z těch možností byla prevence a vyhledávání potencionálního nebezpečí. A k tomu sloužila inkvizice. On totiž nebezpečný není ten, kdo dává najevo, že vás nesnáší, ale ten, který se staví jako přítel a přitom spřádá plány jak vás porazit, zničit.

loading...

Málokdo si dnes uvědomuje, že tehdejší Španělsko se nacházelo ve velmi složité situaci. Na jednu stranu převládala radost nad tím, že konečně je Španělsko opět křesťanské, a na druhou stranu tam byl pocit ohrožení od těch, na kterých tato zem byla dobyta. Málokdo si však uvědomuje další věc a to, že tehdy byli lidé mnohem vnímavější k nebezpečí které jím hrozí. Neexistovala žádná korektnost a lidé nazývali věci jmény, která jím patří.

Proto postupem času a na základě tehdejších zkušeností došlo k tomu, že nejdříve došlo k vyhnání židů a později muslimů. A proč židů? Protože pokud došlo k islámské agresi v Evropě, tak patřili k těm, kteří muslimům usnadňovali cestu. Že pak na to doplatili, jako se stalo v Grenadě, Toledu, Maroku apod. , je už jiná věc.

Dnešní Evropa je v mnohem složitější situaci než tehdy. Muslimy si zde pozvala sama a umožnila jim zde začít nový život.Několik generací muslimů je narozených zde a jsou to, aspoň formálně, Evropané. Přesto se s touto Evropou neztotožnili a jejich snem je vláda islámu. Sní o bájném Zlatém období, které sice nikdy nebylo, ale v islámské nauce to je vláda čistého islámu doby prvních chalífů.

Dnes žijeme v době, kdy z hrdých Franků, kteří naháněli strach i islámské superstar Saladinovi, se stali neškodní Frantíci. Národ Friedricha Barbarossy se bojí cokoliv vyslovit, aby nebyl nařčen z nacismu. Norsko , země Normanů, před kterými se všichni třásli hrůzou se dnes zmůže na zcizování dětí. Švédsko, zem bojovníků, vydává islámské srdičkáře za bojovníky proti islamofobii.

Existuje cesta. Je to cesta bolestivá, ale asi jediná možná. Být znovu Evropany a za tímto malým kontinentem stát. A jasně říci, že kdo chce zde žít musí respektovat naše hodnoty, naší historii a náš způsob života. Jinak …………“když se Vám zde nelíbí, tak táhněte. Přesně tohle řekl belgický imám těm Belgičanům, kterým se nelíbí postupná islamizace jejich země.

Jinak dojde na slova Winstona Churchilla, byť vyřčená v jiné situaci. „Nechtěli jste válku, budete jí mít.

loading...

Zdroj: Blog autora

Čtěte dále:

Jaký byl hlavní důvod toho, že jsem se odvrátil od... Když jsem se seznamoval s islámem a začal jsem žít v tom prostředí, tak jsem začal zjišťovat, že to všechno není tak, jak jsem to viděl z venku. Zajím...
Český rytíř Neobjeví-li v sobě alespoň někteří z nás rytíře, pak jako národ brzy nebudeme existovat. Nechci nikoho strašit apokalyptickými obrazy, ale... (Rozhovo...
Plzeňský pivovar Už jste se byli podívat v plzeňském pivoravu? Pokud ne, zajeďte si tam. Můžete tam přímo navštívit výrobu, a to s komentovanou prohlídkou s průvodcem....
Vlády úmyslně likvidují tradici na cestě do záhuby... Naše utrpení dnes je předehrou toho, co čeká vás, Evropany a západní křesťany v nejbližší budoucnosti,“ řekl Amel Nona, chaldejský arcibiskup z Mosulu...
Vývoz demokracie je hloupost – Není pro všec... Demokracii nelze vyvážet, protože může existovat pouze tam, kde si lidé osvojili její principy jako vnitřní potřebu. Pákistánský kmenový válečník má z...
Michal Semín o knize Dr. Valenty – Jeden rok... Publikace Aleše Valenty Jeden rok konzervativní publicistiky je v mnoha ohledech zřejmě nejvydařenější analýzou současných úpadkových procesů ve spole...
Bílý člověk nemůže být rasistou! Most přes řeku Kw... „Dva padlí, menší škody, ale most neporušen díky hrdinství anglického plukovníka“. Tak znělo hlášení, které Warden, jenž jediný se zachránil, poslal d...
Falšování dějin jako za bolševika Také jste si toho všimli? Né, že by ty názory vyzrávaly, jako je tomu třeba u vína, ale prostě se mění a dostávají takové rozměry,že jen těžko člověk ...
Nejhorším prezidentem v Evropě je Emmanuel Macron... Kdyby se měla uspořádat soutěž o nejhorší hlavu státu současné Evropy, myslím, že by měla jednoznačného vítěze. Francouzského prezidenta Emmanuela Mac...
Jak se vyhnout hypotéce – novému nevolnictví... V rámci moderního trendu “světových dnů" kdečeho (žaludku, jater, ledvin a střev určitě, duchovna určitě ne), jsme byli tento týden vystaveni takzvané...
loading...