Slovensko před bitvou evropského významu. Špinavé metody proti obráncům rodiny. Výhrůžky zabitím dětí. Satanovi zbrojnoši na nohou

Václav Danda komentuje mimořádně špinavou kampaň před jedním z nejvýznamnějších lidových hlasování na Slovensku, zatímco naše média českou veřejnost informují mlčením. Na Slovensku se schyluje k bitvě evropského významu, o které česká média ostentativně mlčí. Už za necelý měsíc 7. února proběhne referendum o „ochraně rodiny“. Iniciátorem je Aliance za rodinu (AZR), která sdružuje mnoho křesťanských spolků a organizací, bojujících proti ničivému rozvratu zbytků civilizačních hodnot. Tak jako v případě „košického zázraku“ v září 2013, kdy ulice zaplnilo více než 80 000 obránců nenarozeného života, má Aliance za rodinu podporu slovenských církevních představitelů. Není proto divu, že satanovi zbrojnoši v politice i mimo ni mají nejvyšší pohotovost.

Aliancia za rodinu

Aliancia za rodinu

Co to je, soudruzi!?

Odpůrcům tradiční rodiny se už podařilo skrze aktivitu „jejich“ prezidenta Kiska (v podobě rozhodnutí Ústavního soudu) vypustit z původních čtyř otázku týkající se úplného zrušení registrovaného partnerství homosexuálů. Přesto i tři otázky, které nakonec budou položeny slovenským občanům, mají zásadní význam. Pro vizionáře Nového světového řádu na všech společenských úrovních je totiž už první otázka zlým snem: „Souhlasíte s tím, aby se manželstvím mohl nazývat jen svazek jednoho muže a jedné ženy?“

Také druhý dotaz týkající se adopcí dětí homosexuály je pro pokrokáře červeným hadrem. A ptát se na souhlas, zda rodiče mohou rozhodovat o způsobu výchovy a vzdělávání svých dětí ve školách ve věcech, jako je sexuální výchova, už považuje revoluční brabru (bratislavsko-bruselská) guerilla za neslýchanou drzost. Vždyť právě takzvaná sexuální výchova a další perverzní vymoženosti patří k „balíčku“, který má v dětech zničit vše dětské – a vytvořit tak novou generaci „otroků s vyrvaným srdcem a duší“. Takové zadání, spolu s evropskými dotacemi, dostává každá země jako povinnou agendu, kterou musí implementovat do své legislativy. V Čechách zatím téměř bez problémů. Na Slovensku „zbrojnoši“ narazili.

Není se co divit, že euromarxisté zuří. Lidové rozhodování o těchto základních pilířích jejich budoucí moci, je podle nich nepřijatelné. Proto revolucionáři v Evropském parlamentu přešli do protiútoku. Frakce evropských socialistů, do které patří i vládní Ficův Smer, podrobila Slovenskou vládu drtivé kritice: Jak můžete, soudruzi, připustit něco, co rozvrací báječně dekadentní pořádky v zemích EU?

Za Brusel, proti svým

Nejaktivněji proti vlastní zemi vystupovala zástupkyně neomarxistického křídla ve Smeru, feministka Monika Flašíková – Beňová. Na zasedání pracovní skupiny výboru pro občanská práva žádala europoslankyně vůči kolegům z vlastní strany, kteří ji do Bruselu vyslali, co nejpřísnější postup. Uvažuje se dokonce o přijetí rezoluce proti Slovensku za neposlušnost.

„Stanovisko pracovní skupiny sociálních demokratů z Výboru pro občanská práva, svobody a vnitřní věci výboru EP je následující: referendum proti ústavou uznané menšině je v demokratických společnostech neakceptovatelné,“ napsala Flašíková Beňová na facebooku. „Jde jen o zasévání nenávisti vůči určité skupině lidí ve společnosti,“ tvrdí europoslankyně ve snaze „zasít nenávist“ vůči své převážně křesťanské zemi.

Sulíkovi slovenští „Svobodní“ jako Machovi čeští

Ostatně Ficův SMER, který si od referenda spíše zachovává odstup, nemá na lidové hlasování jednotný názor. Zatímco křesťanské strany referendum aktivně podpořily, jeho nejzavilejšími odpůrci se příznačně stali liberálové ze strany Svoboda a Solidarita (SaS – „bratrská“ strana českých Svobodných Petra JsemCharlie Macha), kteří nyní stojí v jedné řadě s nejagresivnějšími aktivisty z mocné homosexuální lobby.

„Strana Svoboda a Solidarita je přesvědčena, že nesmyslné referendum, které je namířeno vůči konkrétní menšině, by se konat nemělo. Je stejně zbytečné a nic neřešící jako ústavní ochrana manželství, kterou nedávno společně schválili SMER a KDH. Jde jen a jen o snahu omezit život párům, které nežijí podle představ církve,“ řekl předseda SaS Richard Sulík, aniž vysvětlil, jak se takový život „omezuje“.

„SaS považuje referendum za upevnění kultury nesnášenlivosti a netolerance na Slovensku a věří, že většina občanů rozpozná nebezpečí, které vyplývají z tohoto referenda a nezúčastní se hlasování,“ míní Sulík ve snaze co nejvíce „upevnit kulturu“ nesnášenlivosti a netolerance vůči těm, kdo narozdíl od něj ještě neztratili kontakt s kořeny vlastní civilizace.

Spravedlnost pro všechny?pp

Havlistická „bratislavská kavárna“ každým dnem situaci před referendem přiostřuje. Příznivci názoru, že o tak závažných otázkách musí rozhodnout lidové hlasování, nikoli jako obvykle diktát bruselských či místních „pokrokových“ politických elit, jsou pod palbou. Čelí nevybíravým útokům většiny hlavních médií. Z některých internetových serverů a sociálních sítí byl jejich odkaz dokonce pokoutně odstraněn.

„Demokraté“ ve vedení televize Markíza i RTVS odmítli vysílat televizní spoty Aliance za rodinu. Zdůvodnili to tím, že vysílat stanovisko jen jedné ze stran není férové, ačkoli právě oni ve svém vysílání vedou protikampaň. Aliance se rozhodnutím generálního ředitele Markýzy Matthiase Setteleho cítí být pobouřena, protože „bez jasných pravidel podporuje názory, které se jí hodí a odmítá ty, které se jí nehodí.“

Stanovisko Markýzy se totiž ani nepokouší zastřít, že je politickým účastníkem kampaně, v níž chce poškodit jednu ze „soutěžících stran“ (jak se tomu říkalo v dobách demokracie): „Nebudeme dávat reklamní prostor našich stanic na to, abychom vysílali přímá nebo nepřímá stanoviska pro nebo proti referendu. (…) Zatímco organizátoři referenda jsou připraveni téma komunikovat, lidé s jiným názorem obvykle nejsou organizováni tak, aby dokázali zaplatit reklamní spoty prezentující alternativní postoje.“

Jinými slovy komerční televizní stanice se sama pasuje do role arbitra. Představme si, že odmítne reklamu na mléko, protože ne každý zemědělec má na to, aby svůj produkt na její obrazovce inzeroval. Ostatně kampaň Aliance nehodlá vysílat ani veřejnoprávní slovenská televize (RTVS). Podle vyjádření PR manažerky Dominiky Šulkové budou o referendu dostatečně informovat a diskutovat v běžném vysílání. O tom JAK jistě není pochyb.

Špinavé metody

Situace před referendem se stále značně přiostřuje. Mluvčí Aliance za rodinu Anton Chromík podle serveru Aktuality.sk dostal dopis, ve kterém mu vyhrožují smrtí jeho dětí. “Anton Chromík, dostal výhružný dopis, ve kterém mu má někdo vyhrožovat smrtí dítěte. Pokud referendum dopadne dobře, tak i smrtí druhého,“ uvedly Aktuality. Chromík konstatoval, že se „z obav o bezpečnost rodiny nebude vyjadřovat„.

Alianci za rodinu odstranili rovněž její výzvu na finanční podporu z dobrovolnického portálu dakujeme.sk, kde občané mohli přispívat na kampaň. „Projekt po tlaku homoloby, po následném zásahu deníku SME, musel v zájmu svého fungování odstranit výzvu, přes kterou lidé sbírali peníze na naši kampaň. Zápas o rodinu se tak stává už i zápasem o svobodu a demokracii, “ konstatuje Aliance pro rodinu.

Nikoho proto nepřekvapilo, že zmíněná „homoloby“ začala po internetu šířit na svátek Tří králů falešný pastýřský list, který vyzýval věřící k neúčasti na referendu. Pod podvrženým dokumentem byl podepsán bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský, který sice autorství samozřejmě okamžitě popřel, ale je otázka, zda se o tom všichni věřící dozvěděli.

Ne-lidská práva

Faktem je, že slovenští biskupové naopak aktivity Aliance za rodinu veřejně přivítali. Věřícím doporučili, aby se referenda zúčastnili a hlasovali na všechny tři otázky ano. Kéž bychom se také v Čechách  dočkali od katolických elit podobné aktivity, odvahy a tak jasných slov, jaká letos o Vánocích pronesl slovenský arcibiskup Bernard Bober:

Pod rouškou lidských práv a odstraňování diskriminace se otevírají dveře bezbřehé svévoli, která odporuje zdravému rozumu. První a nejzranitelnější obětí této teorie jsou děti, naše malé děti. Dítě se již nechápe jako bezbranná lidská bytost, která má právo na otce a mámu, ale je vnímáno pouze jako předmět neomezených a zvrácených práv či nároků každého, kdo po něm zatouží. Toto jsou „lidská práva“? To je nelidské právo! Dokdy budou vynakládat obrovské finanční prostředky na podporu takových protispolečenských strategií a ideologií?

Tváří v tvář vůči těmto ohrožením chci zaměřit vaši pozornost na blížící se referendum o ochraně manželství a rodiny. Je to chvályhodná iniciativa. Dobře se seznamte s obsahem otázek lidového hlasování. Aktivně pomáhejte, aby se o něm dozvědělo co nejvíce lidí ve vašem městě či ve vaší obci. Hlásat pravdu je služba lásky. Třeba to dělat tím horlivěji, čím více se zamlčuje nebo deformuje. S bolestí pozoruji, jak některá hlavní média bagatelizují toto téma a připisují Církvi úmysl ovládat lidi svou doktrínou. Model rodiny, kterou tvoří otec, matka a děti, zde však byl a fungoval již od počátku, mnohem dříve než Kristus založil Církev.

Drazí bratři a sestry, Bůh si chrání a miluje rodinu muže a ženy, vždyť právě do takové rodiny se narodil a stal se člověkem. Přeji vám, aby též vaše rodiny byly silné, zdravé a soudržné, a aby se neustále posvěcovaly v Boží milosti. Kéž by všechny děti na celém Slovensku mohly jednou po letech vděčně říct:  Děkuji Ti, Pane, za dobré rodiče. Děkuji Ti, Bože, za otce a mámu!“

V Bratislavě za Prahu

Aby bylo referendum platné, je třeba více než padesátiprocentní účast oprávněných voličů. Právě na tuto variantu sází jako na spásu bratislavská havlistická kavárna, která drží tak jako v Čechách rozhodující pozice v médiích. Ta se nyní snaží co největší počet Slováků od hlasování odradit. Podaří se jim splnit tento bruselský „domácí úkol“?

Mělo by nás to zajímat. Na Slovensku se totiž bude hlasovat také o nás. Vítězství Aliance by samozřejmě bylo víc než jen velkým povzbuzením i pro české obránce tradičních hodnot.

Zdroj: protiproud.cz