Asimilovat nebo deportovat. Není jiné řešení islámu v Evropě

loading...

a rozdíl od západní civilizace islám dlouhodobě nedevalvuje pojmy a nemění v průběhu doby jejich význam. Je to geniální systém pro silné, jak ovládat frustrované a slabé z vlastních řad a jejich prostřednictvím všechny ostatní. Islám byl a je násilnický, přízemní a pudový.  Neuhýbá, neohýbá hřbet. Nepřipouští vícero výkladů základních textů a nepřipouští jejich změny. To vše mu dává sílu.

Bloger František Matějka

Bloger František Matějka

Stoupající počet násilných projevů islámu v Evropě i ve světě je logický a přes všechna prázdná politická slova Hollanda, Merkelové a jim podobných bude pokračovat. Vzrůstající síla těchto projevů jen odpovídá vývoji techniky a rušení hranic. Za lepší povědomost o tragédiích pak může rozvoj elektronických nástrojů ke sdílení informací a jejich snadnější dosažitelnost – a tím i ztížená možnost pro současné západní politické elity, které s islámem z důvodu vlastního prospěchu kolaborují, zatajit realitu. Ve skutečnosti islám byl a je stejný po celou dobu jeho existence. Je jen jednou z  cest realizace naplnění lidské pudové touhy nadvlády, k čemuž sloužily, slouží a bezpochyby budou sloužit různé náboženské texty, deklarace či charty lidmi za tímto účelem zakládaných organizací a institucí.

Pokud pro nějaký jev existuje vícero vysvětlení, je lépe upřednostňovat to nejméně komplikované. Aplikace Occamovy břitvy možná ještě zachrání naši kulturu. A proto: neexistují žádní umírnění muslimové. Jsou to jen lidé, kteří nemají koule na to, aby v současné době realizovali příkazy Koránu v plné jeho šíři a síle poslání. Nedělám si totiž iluze o tom, že i mezi muslimy jsou převážně tací, kteří využívají většinově raději svá práva, než aby si plnili své povinnosti. Prostě islám flákají. Nejsou umírnění, jsou jen slabí sami k sobě a pohodlní a na Korán kašlou. Zatím, než je někdo silnější z vlastních řad donutí.

Ano, těch slabých je opravdu víc, než těch, které vládnoucí západní elita účelově označuje za extrémisty. I to je přirozené lidskému druhu. Jenže právě v tom tkví jejich nebezpečnost. Dnes je někteří označují za umírněné, ale vůči čemu? A jak se zachovají, když nezastavíme ty neumírněné a ti umírnění se jednou, po dosažení kritického množství a tím bodu zlomu, postaví v Evropě vedle nich a dostanou na výběr „zabij, nebo zemři“? Na tuhle kartu, s úctou a respektem k našim předkům, fakt nevsadím.

Soužití islámu s křesťanstvím je z dlouhodobého hlediska nemožné, jakkoli chápu důvody, proč do poválečné Evropy muslimové přišli. Jako možné se soužití tváří výhradně a pouze do doby, než islám pustíte na vlastní půdě ze řetězu a počet muslimů přesáhne určitou hraniční mez. Vyprávět by o tom mohli lidé ve státech, kam jsme skrze bomby vyvezli náš pohled na svět a muslimům pomohli sesadit autoritářské režimy. Nakonec to vypadá, že jejich tvrdá sekulární ruka vůči islámu chránila i nás.

loading...

Asimilujme muslimy v Evropě, dokud je čas, a nové přistěhovalce už nepřijímejme. Součástí nápravy stavu nechť je explicitní uvedení neslučitelnosti šaríi a džihádu s naším právním řádem do základních listin státu, neboť je zjevné, že pouhé konstatování o křesťanských hodnotách je muslimy, soudě dle jejich veřejných vystoupení, vnímáno snad jen jako nějaká dočasnost. Nesouhlas s přijetím našich hodnot nechť se stane vstupenkou k deportaci. Domnívám se totiž, že je-li pro někoho imaginární postava víc, než vlastní život, je nebezpečím pro všechny okolo.

Zdroj: Blog autora

Čtěte dále:

Respekt balvana Bakaly lže a obhajuje islám Plátek člověka, který se obohatil za podivných okolností majetkem tisíců obyčejných lidí dlouhodobě podporuje pozitivní obraz islámu v české společnos...
Evropě schází pud sebezáchovy – Muslimové to... Evropská unie se žene do katastrofy. Její vedení ztratilo pud sebezáchovy a místo, aby všemi možnými prostředky odrazovalo ilegální imigranty. Nelze p...
Válka s Ruskem v další fázi Slabý Trump se topí v bažinách. Silný Putin výzvu přijal. Rána moskevské Páté koloně. Donaha! Poučení z krizového vývoje č. 2. Kdy se nad námi objeví ...
Daniel Solis: Šokující pravda o Sýrii. Nadnárodní ... Přes mnohá varování před nebezpečím islamistického terorismu, přes detailní popis stávající situace v Sýrii očitými svědky, přes hory důkazů a výpověd...
Soudný den se blíží: Okolo Teplic potají vznikají ... Okolo českého města Teplice vzniká potají rozsáhlá síť stavebních parcel skupovaných Araby a muslimy. Jedná se hlavně o pozemky okolo obcí Modlany, Kv...
BioRusko: Nová velmoc ve zdravých potravinách dráž... Vypukne válka? Obava, která v posledních měsících a letech napohled nečekaně zaměstnává většinu dlouhodobě ukolébávané veřejnosti nejen v naší zemi. ...
Evropa se probouzí. Francie a Británie nejsou žádn... Triumf Marine Le Penové ve Francii a Nigela Farage v Británii uvedl evropské politiky do stavu šoku. Wolfgang Schauble to vyjádřil po svém: "Musíme se...
Zastánci islámu jsou jako komunisté nebo jako alko... Neumím se rozhodnout, koho mi zastánci islámu připomínají více. Jestli komunisty nebo alkoholiky. Proč? Pokusím se to vysvětlit.  Nejprve alkoholici. ...
Klaus k muslimským šátkům: Přistěhovalci přicházej... Odpověď Václava Klause v anketě magazínu Práva: Muslimský šátek - ano, či ne? Dana Braunová (Právo): Když veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová označi...
Americká vláda podporuje propagaci islámu v českýc... Multikulturní aktivisté v Praze rozjíždějí novou kampaň, která má pozitivně propagovat islám v českých základních školách. Čeští studenti dokonce dost...
loading...