Domácí výuka nebude: Ještě aby pak ti malí šmejdi stáli na špatné straně

Tak my tu máme ty extrémní světonázory. A taky tu politickou situaci, že jo. A dohromady by to mohlo být nebezpečné, takže domácí výuka dětí jejich vlastními rodiči nebude. Skoro to vypadá, že Mein Kampf či projevy Adolfa Hitlera chtějí zakazovat proto, aby nebylo vidět, že se v nich inspirují stejně, jako v Komunistickém manifestu, nebo ve spisech V. I. Lenina.

Bloger František Matějka

Bloger František Matějka

Ministr Chládek už před rokem na adresu domácího vzdělávání řekl: „Rozhodl jsem se toto vzdělávání nepodpořit. Pokud to rodiče chtějí, ať si klidně dítě vzdělávají doma během prvních pěti let, pak ale budou muset žáci do školy. Protože zjistit po devíti letech domácího vyučování, že je dítě naprosto nepřipravené, je příliš pozdě. To už je zničený život.“ Prostě když nebudou děti vidět svět tak, jak chce současná vládnoucí elita, je jejich život zničený. Čert vezmi, že děti vzdělávané doma mají podle zkoušek nadstandardní výsledky v porovnání s ostatními. Možná, že právě to je ten problém. Nejsou průměrné. Výše uvedenou myšlenkovou perlu doplnil aktuálně další, která je dle mého soudu ještě nebezpečnější: „Vzhledem k tomu, že tu máme i extrémní světonázory, tak opravdu to může být v této politické situaci nebezpečné.“ Inu, mezi vnímáním světa a způsoby, jak udržet pořádek mezi občany už od útlého mládí, aby nám tak nějak, šmejdi, nesjeli z vytýčených kolejí, není ze strany současné elity v porovnání s Marxem, Engelsem, Leninem, či Hitlerem zas tak velký rozdíl. Cíle v podobě zavedení a udržení uniformity bez alternativ se neliší, jen cesty volí jiné.

Adolf v tom měl jasno: „Musíme vychovat nový typ člověka, aby naši lidé už nikdy nepodléhali symptomům degenerace. My nemluvíme, my konáme. Dáváme lidem nový typ vzdělání, vzdělání, které začíná v mládí a nebude nikdy ukončeno. V budoucnu bude náš mladý člověk přecházet z jedné školy do jiné. Člověk, jehož výchova začne v dětství, bude končit jako zkušený bojovník našeho hnutí. Nikdo neřekne, že nemá čas, protože mohou existovat přednější věci než vlastní plány. Je povinností každého sloužit lidem. Každý je povinen připravit se pro tuto službu, a to nejen fyzicky, ale i duševně. Čím dříve tato příprava začne, tím líp.“ (Adolf Hitler: Německé mládeži)

Podobnými tezemi se zaštiťovali Karel Marx a Bedřich Engels, kteří za účelem komunistické indoktrinace prosazovali povinnou veřejnou a bezplatnou výchovu všech dětí. Vyznával je i Vladimír Iljič Lenin, který ve své knize Stát a revoluce popisoval, k čemu slouží v jeho očích stát. Popsal ho jako „zvláštní aparát, zvláštní mašinerii k potlačování“, přičemž ani on neopomněl připomenout na adresu mýcení jinak smýšlejících, že „toto potlačování je možno sloučit s rozšířením demokracie na tak převážnou většinu obyvatelstva, že počíná mizet potřeba zvláštní mašinerie k potlačování.“ No není to geniální?

Řeknete si možná, že jde přece jen o pár dětí a jejich rodičů. Většina z Vás možná ani v životě nepotkala nikoho, kdo by učil děti doma. Dovolte mi proto, neboť jde opět o princip, volně parafrázovat slova Martina Niemöllera, který skrze ně kritizoval úpadek německých intelektuálů v období před druhou světovou válkou, a přizpůsobit je dnešku:

V Evropě přišli nejdřív pro tzv. extremisty, kteří jen nesouhlasili s elitami,
A já jsem neřekl nic, protože jsem přece nebyl extremista;
Pak si přišli pro tzv. rasisty, kteří jen odmítali nevidět, neslyšet a nemluvit,
A já jsem neřekl nic, protože jsem přece nebyl rasista;
Pak si přišli pro tzv. xenofoby, kteří měli dar předvídavosti,
A já jsem neřekl nic, protože jsem přece nebyl žádný xenofob;
Pak přišli pro podnikatele, protože prý platili málo na to všechno
A já jsem neřekl nic, protože jsem nebyl podnikatel;
A pak si přišli pro některé děti, aby je převychovali ve školách,
A já jsem neřekl nic, protože moje děti už byly odrostlé;
A pak … přišli pro mne … a tehdy nezůstal nikdo, kdo by se mě zastal.

Vzdělávání v České republice se řídí školským zákonem. Podle něj jsou základními atributy všeho dění „pochopení a osvojení zásad a pravidel vycházejících z evropské integrace jako základu pro soužití v národním a mezinárodním měřítku…“, nebo „…uplatňování znalostí o životním prostředí a jeho ochraně vycházející ze zásad trvale udržitelného rozvoje…“. Tohle jsou například pro mě extrémní světonázory, jejichž realizace šlape po občanských svobodách a vymývá mozky dětem opět jedinou správnou ideologií, zatímco nepřipouští alternativy. Zdvořile Vás proto naléhavě, pane ministře, žádám, přestaňte se srát lidem do jejich životů a rodičům do výchovy jejich vlastních dětí. Dělali to nacisti a po nich komunisti. Děkuji.

Zdroj: Blog autora