Chcete zjistit kolik desítek miliónu nás všechny stojí rasistická ROMEA.CZ? Tak to raději nečtěte nebo se hnusem pozvracíte!

Server romea.cz má napomáhat zlepšení soužití Romů s většinovou společností a jejich začleňování do této společnosti. Usiluje snad vedle toho o ovlivňování a cenzuru nezávislých medií a šmírování našich názorů? Server romea.cz je financován nadacemi OSI, EVZ, případně z Norských fondů, Vládu ČR a dále žádá o různé granty – viz.:http://www.romea.cz/dokumenty/dotace-romea.pdf. Tedy je financován převážně z daní občanů.

 ROMEA v pravdě

Zajímalo by mne, zda příslušné nadace, poskytovatelé grantů, či Vládu ČR zajímá to, jak je s těmito penězi nakládáno a jak účelně. Vyhodnocuje třeba Vláda ČR, kolika Romům server romea.cz pomohl sehnat práci, ve které by vydrželi alespoň rok? Kolika romským dětem dopomohl ke studiu střední či vysoké školy? Kolik přednášek o tom, že je normální nezneužívat dávky, nedevastovat byty, platit nájem, nekrást, nemlátil lidi mačetami či do nich nekopat a pracovat? Poslední zvěřejněná zpráva na romea.cz říká: Celkem 59 pražských Romů získalo práci díky projektu „Podpora zaměstnání Romů v Praze“. Stojí za ním Slovo 21 společně s partnerskou organizací ROMEA. To je nepochybně dobrý počin a doufám, že tito Romové budou mít práci i v příštích letech.

Bylo by dobré, aby ti, co neziskovým organizacím poskytují finanční prostředky věděli, jak jsou tyto prostředky využívány, jak jsou zhodnoceny, tedy, jaká zlepšení tyto prostředky přinesly. A hlavně, nač konkrétně jsou vynakládány. Narazil jsem například na serveru romea.cz na žádost o grant:http://www.fondnno.cz/podporene-projekty/gp:16959/ ve výši 2 milony korun. Je zajímavé se podívat na to, co má financovat a otevřít si jednotlivé soubory ke stažerní. Zde se mimo jiné dozvíme (citace): V rámci projektu Snížení diskriminace a rasismu nápravou mediálního zobrazování Romů financovaného grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů, jsme zpracovali tuto úvodní analýzu zobrazování Romů v českých médiích v posledních letech.“ Pokračování citace:

Kriminalita se ale dostává do zpravodajství i sekundárně pouhým označením etnicity, jež není hodnotově neutrální. …Největší prostor zpravodajství o Romech spojeného s kriminalitou věnoval na svých stránkách Blesk (136 textů z 155, které o Romech v Blesku vyšlo.tj. 87,7 %), Blesk.cz (83,2 %), těsně následován TV Prima (82 %) a TV Nova 80,8 %. Dále internetové servery Novinky.cz (74,5 %) a Lidovky.cz (70,6 %). Nejméně pozornosti, ale stále polovinu (50 %) zpravodajství o Romech, věnovaly tématům s kriminálním rámováním právě Hospodářské noviny. ….. Značný vliv na podobu zpravodajství v kontextu „romských“ témat má Česká tisková kancelář (ČTK). Ve sledovaném období je autorství ČTK přiznáno v 707 případech plně a v 205 případech částečně, a to výhradně v tištěných a internetových periodikách, kde udávaný podíl převzatého zpravodajství činí skoro dvacet procent (18,3 %). “

Serveru romea.cz tedy očividně vadí nejvíce to, že když dojde k brutálním, rasově motivovaným trestným činům, jako například lynč „bílé svině“ násadou od krumpáče, lynč manželů v Duchcově, mačetový útok v Novém Boru, lynč nebohého Patrika, že je uvedeno, že pachateli této trestné činnosti byli Romové. Proč jim nevadí, když se zveřejní, že pachatelem trestné činnosti je Vietnamec či Ukrajinec? Proč stejně tak, jak usilovně kritizují údajnou zaujatost medií, neodsují a nekritizují brutalitu rasově motivovaných trestných činů Romů vůči většinové společnosti? Tedy co má výše uvedený grant financovat? Monitorování jakýchkoli negativních zmínek o Romech v mediích a upozorňování na ně – tedy známé, pro naši zemi typické udavačství. Cílem projektu je ovlivňování nezávislých medií – citace: Prostřednictvím těchto aktivit chceme zabránit společenskému posunu k radikalizaci a extremismu ve vztahu k Romům. Budeme ovlivňovat mediální obsah – napravovat mediální výstupy o Romech a zasahovat jimi majoritní veřejnost.“ (konec citace). Tedy cílem projektu je ovlivňování nezávislých medií a jejich cenzura, šmírování a udávání?

Pro zajímavost přehled spolufinancování Romea o.s.- dotace EU a Vlády ČR:

Vláda ČR 2004 – 2013: 20 475 650,- Kč

EU 2008 – 2012: 10 288 805,- Kč

Partněři: Evropská komise + Hlavní město Praha + MPSV + MKČR: 17 155 430,- Kč

celkem shora uvedené dotace: 47 919 885,- Kč

Náklady Romeas o.s. 2013: 6 440 000,- Kč, z toho mzdy 2 964 000,- Kč

Sdružením Slovo 21 a Romea gratuluji k úspěchu při zajištění pracovních míst pro 59 Romů. 10940497_10203302141585539_4377576203047119421_n_res.jpgNemohu ale souhlasit s tím, jak romea.cz přistupuje ke svobodě projevu – ovlivňováním a tvrdou cenzurou. V diskusích nemilosrdně okamžitě maže nejen všechny slušné oponující diskusní příspěvky, například pod článkem – prohlášením Salmana Rushdieho, že právo na svobodu projevu musí být absolutní – jinak to není svoboda (viz. screen diskuse na romea.cz před jejím smazáním).Server romea.cz popírá svobodu projevu? Chce zavést stejnou cenzuru a stejně tendenční zpravodajství, jaké provozuje i v ostatních, nezavislých mediích? Mají tedy prostředky nadací, Vády ČR či granty, prostředky z našich daní, sloužit k našemu šmírování, udávání a cenzuře medií? Mají zamlčet a cenzurovat fakta o rasové nesnášenlivosti a brutalitě vůči většinové společnosti ze strany Romů, kteří se tohoto dopouštějí?

To, že cenzura je nekompromisní dokazuje i to, že můj blog, popisující pouze doložitelná fakta a respektující kodex blogera byl stažen do soukromých, přestože striktně dodržel kodex blogera i následně zaslané pokyny na „úpravu blogu“  ze strany administrátota blogu.

Zdroj: Blog autora | Cenzurovaný článek zde.