ODS je v místech kde slunce nesvítí a tady je důvod. Čtěte proč

Dnes si řekneme, proč má ODS tolik procent, kolik má. Znáte Tomáše Haase? To je pán, který se z kanadské emigrace vrátil domů, vstoupil do ODS a časem se vypracoval na poradce Václava Klause a později i Mirka Topolánka. Protože ho znám osobně, troufám si říct, že to byl kovaný modrý pták. Poslední dobou se vyprofiloval na docela slušného kritika poměrů uvnitř ODS a jejích výstupů navenek. Bez výsledků. Naopak, někteří z funkcionářů se proti němu začali vymezovat. Korunu to dostalo s rozvojem ukrajinské krize. Čekal jsem kdy se napínané lano přetrhne. A přetrhlo.

Petr Paulczynski

Petr Paulczynski

Tomnáš Haas napsal: Vážení, s lítostí vám oznamuji, že vzhledem k tomu, že mé svědomí mi nedovoluje smířit se s některými politickými postoji ODS, rozhodl jsem se ukončit mé členství. Často jsem svými články a analýzami kritizoval slepou politiku ODS, jejíž vedení zcela ignorovalo dlouholetý masivní úbytek voličů, a která se stala se zapouzdřenou enklávou dlouhodobých funkcionářů, až do míry, kdy se zdála být soudobou českou kopií bývalého Moskevského Politbyra a odchylovala se v praxi od svých programových zásad. Přesto jsem ODS po celou dobu obhajoval, věřil jsem, že najde sílu se vypořádat se svými problémy a zvrátí ničivý trend ztráty voličské důvěry. Bohužel se tak nestalo. Do dnešního dne ODS neudělala to, co udělá jakákoliv solidní firma, nebo organizace, která je v nesnázích a hrozí jí zánik. Neudělala a nemá v úmyslu udělat solidní, profesionální a objektivní analýzu toho, co zavinilo její pomalý sestup z pozice největší strany v republice do strany, která dnes pokládá za úspěch zvolení 16 poslanců v dvousetčlenné sněmovně a jednoho europoslance. ODS ztratila mezi roky 2006 a 2013 jeden a půl milionu voličů. Nikoho ve vedení ODS no nijak nevzrušovalo, po každých volbách vedení oznámilo, že „problémy ODS jsou věcí minulosti“ a „musíme se semknout“. To bylo hlavním tématem mé kritiky prakticky od začátku této ignorované krize. A pokračuje rozborem příčin a vývoje ukrajinských událostí a rozdíluů v pohledu ODS a jeho samého.

Analýza je obsáhlá a koho zajímá, najde ji na Tomášově FB profilu. Okolo ní se rozpoutala velká diskuze. V pořádku. Tak to má být, nemusíme mít všichni stejný pohled na jednu věc. Co mne na celé věci dorazilo a proto o tom píši byla reakce prvního místopředsedy, který odchod TH marginalizoval výrokem, že Tomášův odchod je přeceňovaná záležitost. K tomu mne napadl citát ze starého dobrého Hemingwaye, který jsem Honzovi Zahradilovi připomněl: „Žádný člověk není ostrov sám pro sebe; každý je kus nějakého kontinentu, část nějaké pevniny; jestliže moře spláchne hroudu, je Evropa menší, jako by to byl nějaký mys, jako by to byl statek tvých přátel nebo tvůj : smrtí každého člověka je mne méně, neboť jsem část lidstva. A proto se nikdy nedávej ptát, komu zvoní hrana. Zvoní tobě.“ Protože jeho reakce na odchod byť jediného člena ODS svědčí o tom, že ona ta ODS je asi tak zapouzdřená, že jí ani nevadí úbytek členů, kteří byli jejím obohacením. Vidím to na odlet modrého ptáka v geometrické formaci někam do…

Zdroj: paulczynski.cz | Kráceno | Titulek redakční

Štítky: