Tak toto je už prasácká propaganda: Experiment s názvem důchodový systém aneb musíme přijmout uprchlíky, máme malou porodnost

To zas byla diskuse. Diskuse o tom, jak musíme přijmout uprchlíky z islámských zemí, protože naše porodnost má klesající tendenci. Což o to, porodnost skutečně klesá, ale vše ostatní je nesmysl. Nebude nakonec problém v evropském sociálním systému? V první řadě neexistuje žádný „vědecky správný“ počet obyvatel určitého státu či kontinentu. Česko má kolem 10 milionu lidí, některé podobně velké státy mají jenom 5 nebo 6 milionů. Je možné, že v určitém bodě to začne opět rapidně stoupat. Problém je právě v sociálním systému, který paradoxně ubíjí původní evropské obyvatelstvo. Na jedné straně si stěžujeme, že není porodnost a nebude na důchody. Na straně druhé je však jisté, že velmi nepříznivý vliv na porodnost měla a má existence průběžného důchodového systému. Proč? 

Lea Vojteková | Foto: Twitter.com

Lea Vojteková | Foto: Twitter.com

Kdysi nebyly žádné důchody. A rodilo se hodně dětí. Teď to napíšu možná hodně drsně, ale lidé měli děti jako investice. V dřívějších dobách představovaly děti investici, která rodičům na stará kolena zabezpečovala živobytí. Lidé tedy byli přímo ekonomicky motivováni, aby měli dostatečně početné potomstvo. Dnes je ale systém anonymní, kdy všichni pracující platí důchody všem a lidé se tak spoléhají na stát. To sebou nese právě i množství „černých pasažérů“, což je demotivující pro určité skupiny obyvatel.

Průběžný penzijní systém byl obrovským politickoekonomickým experimentem a naše děti budou svědkem jeho krachu. Tento systém je v podstatě postaven na principu pyramidové hry, což časem zákonitě vede ke krachu. Dá se udržet možná ještě pár desetiletí tím, že se bude neustále oddalovat věk odchodu do důchodu.

Dalším faktorem, který má nepříznivý vliv na porodnost, je obrovská daňová zátěž pracujících lidí. Např. za první republiky byla daňová zátěž 4x nižší než je dnes. Kdysi stačilo, aby muž vydělával a bez problémů zabezpečil celou rodinu, žena mohla být doma a starat se o děti. Dnes mnohokrát pracují oba a přežívají od výplaty k výplatě. To ani nemluvím o rostoucí nezaměstnanosti.

No a jestliže si někdo myslí, že nás zachrání nevzdělaní přistěhovalci z islámských zemí, kteří většinou neumí ani jazyk, tak je na omylu. Velice často celá rodina pobírá sociální dávky nebo se živí kriminální činností, což představuje další nemalý výdaj státu. Tím se nastartuje spirála další daňové zátěže pro pracující, kteří si pak rodinu raději ani nezakládají…

Nebylo by lepší podporovat porodnost v Evropě? Vytvořit tady takové stabilní prostředí, aby se lidé neobávali mít děti.

Zdroj: Blog autora