Může oranžová ČSSD někdy ztemnět na hnědou nacistickou?

Vedle většiny slušných členů ČSSD se občas najdou všehoschopní gauneři, kteří se asi v mnohém shlédli v neskrývaných zločinech jiných socialistických soudruhů – nacistů. Alarmující je, že my všichni si platíme svými daněmi, aby na nás páchali své experimenty. A je zajímavé, že do vedení této strany jsou vytrvale protlačováni právě lidí tohoto ranku. Těm slušným je do vedení vstup zamezen?

chovanec nebo Chovanec?

chovanec nebo Chovanec?

Na návrh ÚV KSČ se kdysi sjížděli ze všech krajů delegáti, aby zasedli na svém sjezdu v Paláci kultury a  projednali naše šťastné zítřky, budoucnost dělníků, rolníků a pracující inteligence. Za socialismu nám vládli nahoře nejen straničtí aparátčíci jediné pokrokové strany, ale často i různí uzenáři, veksláci, šmelináři a zelináři…To vlastně je už minulostí nebo snad pokračuje? Soudruzi se přejmenovali na přátele, změnil se název strany a budovy, jinak je kompletně vše podobné, včetně velké části členské základy. Za 25 let se toho nezměnilo zase tolik.

Pamětníci z řad právnické veřejnosti si vzpomenou na spory, zda se do trestního zákoníku přidá fašismus i komunismus. Raději se pak vyřadil i ten fašismus. Ještě by mohli být někteří ukázkou, že právě díky tomu mohou stoupat nahoru?

Milan Chovanec

Mocensky vládnoucí zelinář bez vzdělání. Když jeho soudruhovi na vnitru Vaverovi vzali titul Mgr. pro plagiátorství knihy z padesátých let, zabojoval za něj jako dříve za dodávky podpultových ředkviček. Prosazuje do návrhu zákona o vysokých školách návrh toho samého plagiátora Vavery , aby se o podvodnících s podivnými tituly nerozhodovalo na zatím prestižní Policejní akademii vzdělání, ale činil tak ministr vnitra. Zelinář bez vzdělání a současně devítiměsíční západočeský bakalář by tak měl rozdávat vysokoškolské tituly jako prebendy svým lokajům (není lokajství naopak?). A pokud možno také bez poctivého vzdělání. Na oplátku za oprávněné odebrání titulu bezvýznamnému plagiátorovi nastoupil zájem o likvidaci zavedené policejní univerzity – státní školy.

Časem se ukáže, jestli není pravou příčinou snaha převést vzdělávání bezpečnostních složek do soukromých bezpečnostních institucí, které bývají rájem kapitalistických soudruhů s tituly VŠ SNB pro StBáky. Na jedné z takové si neprávník a nemagistr František Vavera s aktivní pomocí soudce Ústavního soudu Musila. (Spolužák nechvalně proslulého Vaverova otce?) koupil dokonce i titul docenta. Soudy vědí moc dobře, proč tituly z VŠ SNB neuznávají. Navíc až i v Moskvě budou mít svého Petra Cibulku, kdoví, kolik se tam v seznamech KGB najde lidí činných dnes na těchto pseudoškolách. Druhým, asi hodně bohatě zaplaceným důvodem zájmu o likvidaci Policejní akademie mohou být její rozsáhlé pozemky pro developery. Tam se peněz na „všimné“ za likvidaci jistě najde dost. A kdo posoudí, jestli i tam nejde o peníze „z nejbližšího východu“? Ostatně u aktuálně vyhoštěných špiónů nebylo uvedeno, co tu vlastně dělali a měli dělat. Věřme, že po vyhoštěných nezůstanou prázdná místa v seznamu hostů dnešního sjezdu.

Vaverův Chovanec, má zájem o likvidaci „nepohodlné“ vysoké školy. U obou, když se nahlédne z jakých poměrů pocházejí, odkud je jejich původ spolu se shlédnutím dokumentů  „Uvniř vnitra“ či „Soviet Story“, hned lze vidět kde by mohli mít vzory. Před 75 lety české vysoké školy úspěšně zavřel Hitler. Proč to tedy nezopakovat?

Michaela Marksová

Určitě by asi znalý historik s nadsázkou rád doplňoval ještě „Engelsová“, jak tak činil znalý śtavní činitel.. Sestra soudružka Marksová vede své úřednictvo k likvidací tělesně postižených. U většiny rozhodnutí jejích podřízených je citace ze správního řádu:„Prokáže-li adresát, že si …. z jiného vážného důvodu nemohl bez svého zavinění písemnost ve stanovené lhůtě vyzvednout, může požádat o prominutí zmeškání … do 15 dnů ode dne, kdy pominula překážka, která bránila zásilku vyzvednout..“ Tolik citace z písemností podřízených Marksové. Jenže, jestli její instituce vydala tělesně postiženým invalidů doklad o trvalém tělesném postižení (průkaz TP, ZTP, ZTP+P), pak má jistotu, že se nesmí ozvat nikdy, protože má úředně i lékařsky stvrzeno, že trvale nepomine překážka jiného vážného důvodu. Tak lze některé invalidy (rozuměj – většinou neromského původu) velice úspěšně likvidovat. Třeba ekonomicky. Marksovou řízený postup je dokonalejší, než měl partajní soudruh Hitler. Ten na likvidaci „kriplů“ používal plyn. Marksová ne – je šetrnější. Ostatně ve zmíněném dokumentu „Soviet Story“ je uváděno, že Karel Marx byl jedním z prvních propagátorů likvidace podřadných občanů nižší kategorie.

Svatopluk Němeček

Zatím mezi své přátele soudruhy do vedení ČSSD nekandiduje. Nejspíš si někdo z nich přečetl protokol z kontroly NKÚ v jím řízené Fakultní nemocnici v Ostravě. Ale třeba se nějaký navrhovatel ještě najde.

Kdejaký umolousaný rohlík musí mít povinně seznam všeho, co obsahuje. Naopak je striktně zamezeno vědět, co statečně prosazuje Němeček – co obsahuje šílený mix chemikálii k napichování do malých dětí. Prý má jít o očkování jakousi hexavakcínou. Dříve jsme věděli, co přesně obsahuje každé jednotlivé očkování proti každé jednotlivé nemoci. Informovanost obyvatelstva je nebezpečná, zvláště když jde o něčí velelukrativní byznys se zdravím našich dětí. Proto vymyslel tvrdé sankce. Co kdyby neočkované děti byly mezi očkovanými a nakazily by je díky tomu očkování? Očkované dítě nesmí mít vedle sebe neočkované, protože by se v praxi zřetelně ukázalo, že je to jen jeden velký podvod a obrovský byznys farmakologických mafií? Za chemikáliemi doživotně zničený život slibuje Němeček odškodné. Bude ho platit stát. Proč ne aplikující lékař? Tedy my všichni z našich daní zaplatíme důsledky Mengeleovských zvěrstvech na našich dětech Němečkem mediálně i legislativně podporovaného byznysu s chemií cpanou do dětí. Pravda, oproti přátelskému soudruhu (parteigenosse) Mengelemu tu je pokrok. Za zmrzačení dítěte do podoby biologického zmetka odškodné rodičům nedával nic ani on, ani stát – „když už se stalo, tak tady máte peníze a zajděte si za ně dvakrát na lepší večeři, ať na chvíli zapomenete, co doma celý život máte“. Vakcína je nová, tak není známo, jak dlouho takové zmrzačené dítě bude existovat. Třeba tam je nějaká dohoda o nezatěžování sociálního systému s Marksovou – Engelsovou….

Slušní z ČSSD jsou odstavení?

Nejsem škarohlíd. V členské základně členů ČSSD je i obrovská spousta slušných lidí. Mnozí jsou členy z rodinné tradice, kdy dokonce jejich předci byli pronásledováni i popravováni ve čtyřicátých i padesátých letech za příslušnost k sociální demokracii. Ze současného vedení není známo, že by byl někdo potomkem takovýchto statečných sociálních demokratů. Třeba je obava, že tito se nedají zlomit k žádným podvodům a až skoro i nacistickým zvěrstvům.

Ono není třeba chodit daleko do minulosti. Chovanec podporuje lidi, kteří jsou podepsáni pod problémy kolem Vrbětic. Zatím tají, jestli exploze tamních muničních skladů může odstranit celý Zlínský kraj nebo z něj alespoň kousek zůstane. Třeba proto ve vedení není nikdo ze Zlínska. Buď proto, že by se ve vedení Chovance příliš ptal, nebo také, že po explozi by už vlastně neměl koho zastupovat.

Všichni jmenovaní to dělají s plnou podporou Bohuslava Sobotky. Že by onen věčný politik Slávek, co nikdy nepoznal jak smrdí práce, byl tím hlavním nacizujícím? Na protikandidaturu do vedení se mu jít nikdo neodvážil. Ovečky asi vědí své…

…ale třeba dnešní sjezd bude startem dělení sociálních demokratů od zlodějů, mafiánů a fašistů, aby rýmovačka „kudy chodil tudy krad – sociální demokrat“ zůstala jen pustou pomluvou a ne každodenní realitou. Stávající stav je jako na Titaniku. Nahoře se stále ještě tančí, kdežto dole, například v Havířově, se už před komunálními volbami pravicově smýšlející domlouvali, že mnohem menším zlem bude radnice jen s komunisty, než s těmi kradoucími z ČSSD. Nakonec komunisté uzavřeli koalici s menší stranou a ANO. Kde to bude brzy pokračovat? Co třeba po předčasných volbách letos v létě?

Zdroj: Blog autora