Odzbrojit občana je vládní zločin; Jen nacistická společnost měla neozbrojené občany

Zbraně nejsou problém. Problémem je vláda, která vydává spořádané občany do rukou kriminálních živlů, které budou mít vždy zbraně a odhodlání vraždit. Politickým maňáskům z ministerstva pro lidská práva a rovné příležitosti (Jiří Dienstbier) a úřadu vlády, konkrétně premiérovi Sobotkovi píše člověk, který spoléhá na to, že mu pomohou občané, když se stane svědkem či obětí kriminálního činu. Spoléhá na ty z nás, kteří se ho budou moci zastat, a to i třeba s legálně drženou zbraní v ruce. Zastat se člověka, který si pomoci nemůže, protože je postižený.

Dienstbier - ŽENA | Foto: krajskelisty.cz

Dienstbier – ŽENA | Foto: krajskelisty.cz

Povyk, který opět předvádějí socialisté a pseudohumanisté z vlády po tragické události v uherskobrodské restauraci je typickým projevem jejich cynismu vůči občanům. Nejen, že jsou zcela asociální, byť samozřejmě předstírají tzv. sociálno, ale v souladu s permanentní revolucí bez skrupulí vhání občany do náruče kriminálnímu prostředí, protože jim hodlají vzít právo na obranu.

Policie nám de facto pomoci nemůže, ona vždy přijede, až už je oběť na pomyslném druhém břehu. Vláda a obecně politická reprezentace, která jedná s občany jako s nesvéprávnými otroky je vládou zločineckou a despotickou, což odpovídá principům socialismu.

Zdroj: ND

Vážený pane ministře,

Vyslechl jsem Vaše mínění v odpovědích na otázky posluchačů Rádia Impuls. Nezbývá mi než konstatovat, že s Vámi hluboce nesouhlasím.

Jsem člověk, který má rád svobodu, pro zdravotní postižení (jsem po vysoké amputaci obou rukou) však nemohu používat žádnou zbraň. Jsem proto rád, jestliže v případě útoku na mou osobu zasáhnou včas lidé, kteří mě mohou ubránit před útočníkem. Tato přirozená lidská solidarita má pro mne zcela rozhodující důležitost. Upozorňuji, že policie už z podstaty věci přijíždí vždy až po činu a mrtvému je mi její pomoc už zcela lhostejná.

Proto s Vámi nikdy nemohu – a to zásadně – souhlasit v otázce držení zbraní občany. Zatímco zločinci, kteří ignorují jakákoli legislativní opatření, si opatřují zbraně i nelegálními způsoby a žádný sebepřísnější zákon jim v tom nedokáže zabránit, slušný a poctivý občan, vždy dodržující zákony, k tomuto způsobu nesahá. Právě takové občany chcete připravit o jejich lidské a občanské právo obrany! Kolik útoků podobných tomu v U. Brodě bylo v dějinách kriminalistiky učiněno legální zbraní a kolik jich má na svědomí zbraně nelegální? Nehledě na to, kolik mrtvých z daného místa by dodnes žilo, kdyby občané nebyli všelijak omezováni v pořizování zbraní a měli tudíž okamžitou možnost zasáhnout? Opravdu si myslíte, že zločinů páchaných střelnou zbraní ubude, budou-li SLUŠNÍ občané zbaveni možnosti adekvátní obrany? (Již jsem psal výše, že NEslušní občané čili zločinci se omezovat nenechají!)

Na mysli mi tane otázka, jak byste se Vy cítil v oné restauraci? Raději se zbraní, nebo byste ukázněně vyčkával příjezdu policie?

Nezbývá mi než uplatnit své občanské právo a v nejbližších volbách Vám svůj hlas odepřít, pokud tento postoj nezměníte a neustanete v akcích, jež navzdory problematice, kterou máte ve svém vládním rezortu uplatňovat, prosazujete. Svá práva si budu bránit, seč mi síly stačí. K tomu budu nabádat i svou rodinu, přátele a známé.

Nezaznamenám-li jasný a nezpochybnitelný postoj zároveň v celé ČSSD, rovněž nemůže tato strana s mým volebním hlasem počítat.

S pozdravem
Bohumil Šourek