Proti všem? Islamizace je následkem a ne příčinou krize naši společnosti

Někteří z českých antiislamistů začali veřejně dávat najevo své protikřesťanské postoje, které doposud veřejně neprezentovali. Vadí jim, že křesťan nepodporuje homosexuální agendu, nejspíše jim vadí i to, že křesťané nepodporují potraty a že mají pevně daný žebříček hodnot, v nichž je například promiskuita považována za hřích.

Lukáš Lhoťan

Lukáš Lhoťan

Pro tyto „antiislamisty“ jsou jednoduše křesťané, kteří se odmítají přizpůsobit jejich požadavkům a požadavkům homosexuální či protipotratové lobby, neřku-li i požadavkům multikulturalismu, tak takoví křesťané jsou pro tyto antiislamisty stejní nepřátelé jako muslimové. Jejich tažení proti islámu tak není tažením proti islámu, ale proti všem náboženstvím a věřícím lidem.

Tento můj článek ovšem není o těchto antiislamistech a jejich názorech, ale rád bych upozornil na zásadní věc. Věc natolik zásadní, že bez jejího pochopení není asi možné čelit efektivně islamizaci. Islám je totiž následkem a ne příčinou našich současných společenských problémů.

Je to právě filozofie homosexuální, potratové či feministické lobby, která natolik ovlivnila fungování naší společnosti, že se naše společnost začala rozpadat, začala vymírat a ztratila sílu k životu. A právě díky tomu dnes v Evropě expanduje islám.

Vezměte si například téma homosexuality, podle mého názoru bylo správné, že homosexualita přestala být trestným činem. Na druhou stranu se dnes již homosexuální agenda stala jen dalším nástrojem teroru proti nábožensky založeným lidem a lidem smýšlejícím přirozeně, tedy i proti mnohým homosexuálům, kteří nesouhlasí s tou dnešní zvrácenou podobou homosexuální agendy – jak to vidíme například na slavném pochodu Gay Prague Pride nebo snaze české antiislámské političky Jany Černochové z ODS, která by ráda prosadila adopce dětí homosexuály.

Pak tu máme potraty, podle dostupných statistik bylo například v roce 2012 v ČR provedeno 23 032 umělých přerušení těhotenství (tj. z celkového počtu 37 734). Je zajímavé, že ve více ateistickém Česku je mnohem více potratů než na mnohem více nábožensky založené Moravě. Z 23 032 interrupcí je přibližně 19% ze zdravotních důvodů, což přibližně odpovídá číslu kolem 4400 interrupcí (statistiku jsem tu nalezl pouze v procentech). Tedy přibližně 18 600 interrupcí bylo provedeno v jistém smyslu zbytečně, neboť nebyl lékařský důvod k zákroku a dítě se mohlo narodit. Zdrojem všech těchto údajů je Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR. Podobnou statistiku zveřejnilo hnutí Pro život zde.

Při faktu, že v roce 2012 se narodilo v ČR 108 576 dětí, by v případě, že by se oněch 18 600 dětí utracených interrupcí narodilo, činil celkový počet narozených 127 176 dětí. Při faktu, že v roce 2012 zemřelo v ČR 108 189 lidí, by počet narozených přečíslil o 18 987 počet zemřelých a my bychom ztratili důvod, proč řešit populační pokles.

Tedy, nemohli by nám páni multikulturalisté argumentovat tím, že potřebujeme masovou migraci (muslimů), abychom zachovali naši populaci. Možná by stálo za to popřemýšlet, jestli místo miliard vyhozených na protežování přistěhovalců a jiných problémových menšin, by se tyto peníze neměly využít na to, aby nedocházelo k interrupcím, místo toho se ony děti narodily a ti, kdo se o ně budou starat (když matky nechtějí), měli podporu od státu? Podle mne by nás to vyšlo levněji, než současná podpora přistěhovalectví a řešení problémů spojených s tím, že ČR postupně osidlují (nejen) velmi kulturně a civilizačně odlišní přistěhovalci.

Při svém studiu problému islamizace ČR a Evropy jsem pochopil onu jednoduchou rovnici, že islám je následek a ne příčina problému naší společnosti, a tedy „vyřešit“ islamizaci znamená nejprve vyřešit problémy naší společnosti. V případě problému vymírání populace jde o řešení toho, že naše společnost dobrovolně páchá sebevraždu právě skrze potraty. Vyřešme tento problém a nebude důvod proč přijímat masu přistěhovalců, naopak bychom pak pomalu sami   potřebovali  najít pro náš rostoucí národ více místa.

Vím, že jsem tímto svým textem asi píchl do vosího hnízda, ale už  je potřeba si uvědomit, co je problémem a co následkem problému. Řešit islamizaci a neřešit její příčiny je stejné jako potlačovat příznaky nemoci, ale nemoc samotnou neléčit.

Velice dobře popsal neduhy naší společnosti probošt Kolegiální kapituly všech svatých Petr Piťha:

Zdroj: Blog autora