Co je to MENF – Hnutí za Evropu svobodných národů ?

MENF   (Movement for a Europe of Nations and Freedoms – Hnutí za Evropu svobodných národů)  – Nabízí alternativní cestu dalšího fungování Evropské unie  jako spojenectví svobodných a nezávislých národů založeném na vzájemné ekonomicky výhodné spolupráci, čímž se nepřímo vrací ke kořenům z nichž kdysi Evropská unie vzešla.  

Jiří Janeček - OKS

Jiří Janeček – OKS

Vytváří tak stále více akceptovaný protipól  k  současnosti široce mediálně prosazované a centristicky pojaté eurofederalizace, která je prezentována jako „jediná cesta“ a jediné možné východisko ze současné hospodářské krize, v níž se EU nachází. Tato jediná cesta bohužel znamená absorbovat další dávku ekonomického dirigismu, ve kterém fakticky zaniká ekonomická samostatnost (ale tím i také bohužel odpovědnost, jak je vidět na příběhu z Řecka) jednotlivých členských států a zároveň s tím dochází  i k postupné sublimaci  práv občanů evropských národů rozhodovat o svém dalším směřování a osudu…

Evropská unie není špatný projekt, ale v současné době se výrazně odklonil od svého původního poslání a vize. Je třeba si uvědomit, že EU není a nikdy nemůže být USA, EU není jeden národ, nehovoří se v ní jedním jazykem a její národy se postupně samostatně utvářely. Není tedy možné tyto národy tzv. zabalit do jednoho balíku, jako je např. USA, ale je možné jednotlivé dílčí balíčky vzájemně spojit či dokonale propojit a tím vytvořit něco podstatně více, než jeden velký balík. Ke změně pojetí EU musí tak či tak dojít. Jde jen o to kdy a jak.

Autor je předseda Občanské konzervativní strany