Tomáš Haas: Myslím si, že paní Němcová se definitivně zbláznila

ODS už nevedou normální lidé, ale šílenci. ODS se rozhodla, že se poveze na vlně rusofóbie, kterou aktivně pomáhá vyvolávat. Volat po cenzuře a „seznamech závadných serverů“ přeci není projevem pravicového politika a pravicové politické strany. Co bude příště, seznamy nespolehlivých a rozkladných osob? Kde to jsme? V době nacistické okupace, nebo „diktatury proletariátu“?

Tomáš Haas

Tomáš Haas

Pokud budou vytvářeny takové seznamy, je logickým krokem ty nespolelivé, „pro zahraniční zájmy“ pracující servery, jejich provozovatele a kontributory isolovat. K ničemu jinému ty seznamy nemohou sloužit. Budeme, po vzoru Ukrajiny, rovněž ve jménu demokracie zřizovat „filtrační a převýchovné tábory“? Pro mně už ODS není ani pravicovou, ani občanskou a ani demokratickou stranou.

A je mi to opravdu líto, pro tuto stranu jsem dvacet pět let dýchal. A teď právě pracuje na poslední fázi své sebevraždy.

Zdroj: facebookový profil autora

26. schůze (pořad) | Čtvrtek 2. dubna 2015 | Poslankyně Miroslava Němcová:

„Vážený pane premiére, je to těžké téma, máme málo času, ale přesto to zkusím. Chtěla bych se vás zeptat, zda jste zaregistroval působení propagandistických serverů a různých iniciativ, které jsou podporovány z Ruské federace. Ptám se vás na to proto, že jako předseda vlády máte ústavní a další zákonnou povinnost chránit suverenitu České republiky a bezpečnost jejích občanů. Pokud jste tedy takové to propagandistické působení podporované z Ruska zaregistroval, můj dotaz zní takto: Jak hodláte zajistit, aby občané České republiky měli přehled o těchto serverech, o těchto iniciativách. Například některá média už se toho úkolu chopila a na svých stránkách pro své čtenáře nebo posluchače nebo diváky zveřejňují některé tyto adresy, ať už je to například týdeník Echo, Svobodné fórum, v Reflexu mám dojem, že jsem nějaké takové informace četla v České televizi. Chtěla bych se vás zeptat, jestli například vláda nechystá vypracovat takový seznam a vyvěsit jej na svých stránkách a průběžně ji aktualizovat jako jednu z možností obrany, kterou byste poskytl našim občanům.

Druhá věc, na kterou se chci zeptat, zda připravujete nějakou kontrolu výdajů jednotlivých kapitol státního rozpočtu spravovaných jednotlivými ministerstvy tak, aby se nemohlo stát, že z peněz českých daňových poplatníků jsou placeny právě aktivity, které jsou řízeny z Kremlu proti suverenitě naší země a proti bezpečnosti jejích občanů. Jako příklad uvádím ten časopis Artěk, který zde vycházel a budiž k chvále a cti pana ministra kultury, že tato podpora byla zastavena. To jsou mé otázky a děkuji vám předem za jejich zodpovězení. Chápu to, že jsme v rámci složitých věcí, které třeba naplno tady nemohou být řečeny, ale myslím, že tak, jak jsem je formulovala, tak bych tu odpověď dostat mohla. Děkuji vám.“