Největší tragédie téhle země je příliš mnoho hlupáků

Zdroj: paulzcynski.cz | Největší tragédie téhle země je příliš mnoho hlupáků, kteří příliš často zastávají vysoká místa s rozhodovací pravomocí. Troufám si tvrdit, že už je to přímo epidemie a tuhle zemi to zničí.

Představte si, že byste byli majitelem obchodu a novému pracovníku u pokladny byste dali následující pokyn: „Cenu všech položek, které si zákazník koupí sečteš, a on ti ji pak zaplatí do pokladny. Nebude-li mít přesně, vrátíš mu peníze.“ No a na konci dne byste s hrůzou zjistili, že ten pitomec vrátil skoro všem všechny peníze, protože téměř nikdo neměl přesnou částku. Hájil by se tím, že on to pochopil jinak, protože pokyn umožňoval tento mylný výklad.

Takového zaměstnance by nikdo ve firmě nechtěl a pravděpodobně by skončil přinejlepším na postu s koštětem, kde nic nemůže pokazit. Jak je ale vidno, v naší zemi jsou takoví s prominutím pitomci na nejvyšších postech a to jak na volených, tak i jmenovaných. Aktuální volba presidenta tuhle tragédii odhalila v celé své nahotě.

Inkriminovaná část prováděcího předpisu zní:

Kontrolu kandidátních listin provede Ministerstvo vnitra namátkově na náhodném vzorku 8500 občanů podepsaných pod peticí. Pokud bude zjištěna chybovost u více jak 3 % těchto občanů, provede se další kontrola u dalších 8 500 občanů. Zjistí-li Ministerstvo vnitra, že druhý kontrolní vzorek vykazuje chybovost u více než 3 % občanů podepsaných na petici, odečte od celkového počtu občanů podepsaných na petici počet občanů, který procentuálně odpovídá chybovosti v obou kontrolních vzorcích. Bude-li (po odečtení chybných podpisů) podepsaných občanů pod peticí méně než 50 tis., je to důvod pro odmítnutí kandidátní listiny.

Ten idiotský výklad, že se procenta chyb sečtou a jejich prostý součet se aplikuje na celek, může učinit jen slabomyslný člověk. A ještě větší pitomec to může pak veřejně obhajovat, jako jediný správný postup.

Už je mi jasné, proč na každou s prominutím blbost musí někdo plodit nařízení, předpis, prováděcí pokyn. Nepochopení jednoduchých myšlenek je tu asi standard. Už mi začíná docházet, proč při mnohých soudních přích vyhraje naprosto nepochopitelný výklad zákona a lump je osvobozen a poškozený ještě víc poškozen. My jsme totiž země zjevně nesvéprávných hlupáků, kteří musí mít normu na vše a to i na banán i okurku, protože bez ní bychom asi nepřežili.

A co na tom nejhorší je, že na posty jedněch géniů blbosti čekají jiní, ještě větší kouzelníci s tupostí, kteří se pasují do rolí zachránců. Toho se děsím. Pokud se urychleně nevrátíme k zásadám zdravého rozumu, skončí to katastrofou. Už teď je vidět že na to máme opravdu mohutně našlápnuto.

Původní zdroj.