Francie přistupuje k postavení „konspiračních teorií“ do ilegality vládním dekretem

Politické elity a super-byrokraté jsou znepokojeni. Začíná být čím dál těžší kontrolovat konsensus o realitě: Historie bastlená pomocí lží a zakrývání pravdy, politických vražd, kluzkých klamů s útoky pod falešnou vlajkou, tajných společností, dvojí loajality a ukradených budoucností – byla až dosud už po staletí výlučným privilegiem organizovaného zločinu a vládnoucích elit.

Cenzura

Cenzura

Ale i když odhlédneme od velkých věcí, na které lze pověsit ‚visačku historie‘, tak je skutečný důvod tohoto autoritářského trendu daleko jednodušší. Politické elity a jejich mediální magnáti doufají, že když vyšoupnou své intelektuální konkurenty, tak minimalizují, a tudíž eliminují všechny alternativní analýzy a názory, když na ně uplatní úplně ohebnou a svévolnou nálepku„extremistické“ mluvy. Chtěli by přetočit hodiny nazpátek do časů před internetem, kdy monopol na ideje držely monolitické mediální kartely.

Ač je to Francie, kdo se postavil do vedení tohoto mezivládního úsilí (viz níže), tak předběžný útok přišel už loni na podzim s veřejným oznámením britského ministerského předsedy Davida Camerona při dvou různých příležitostech, že všechny ty tzv. ‚konspirační teorie‘ (tj. cokoliv, co zpochybňuje oficiální ortodoxii) by se měly považovat za „extremismus“ a rovné „terorismu“, a že by se měly ze společnosti na základně ‚národní bezpečnosti‘ vykořenit. Nejdříve přišlaCameronova překrucující řeč v OSN a poté i podobná obvinění pronesená britským vůdcem proti komukoliv, kdo se odváží šťourat do záležitosti institucionalizované pedofilie a zneužívání dětí.

Podívejte se na tento Cameronův projev v OSN, v němž jasně tvrdí, že ‚konspirační teoretici‘ jsou v době, kdy zrovna teroristé ISIS šíleně řádí v Sýrii a Iráku, ‚výchozí příčinou‘ hrozeb národní bezpečnosti a ve skutečnosti jsou jim rovné (začíná to na 4:26)…

Ale i tak málokdo ví, jakou s příchodem střelby v Charlie Hebdo pronesla oficiální deklaraci francouzská hlava státu Francois Hollande(viz celou zprávu a text jeho projevu níže). Avšak Hollande šel za hranici obvyklých nadsázek a soustředil se na to, jak poskytnout státní administrativě a legislativě základnu pro policejní kuratelu jak nad svobodou projevu, tak nad myšlenkovými zločiny ve Francii. A když tohle půjde realizovat ve Francii, tak bude následovat celoevropské protlačení.

Je ironií, že aby Hollande dosáhl tohoto fašistického velkého skoku, tak dal na roveň „konspirační teorie“ s nacismem, a volá po vládní regulaci sdílení a publikací jakýchkoliv názorů považovaných státem za ‚nebezpečné myšlenky‘. Hollande konkrétně jako hybný činitel toho, co bude stát určovat jako ‚nebezpečné myšlenky‘, uvádí „antisemitismus“ a také cokoliv, co by mohlo inspirovat k ‚teroristickým činům‘. S tím, jak je Hebdo pořád ještě zdrojem silných dojmů, by to mohlo vypadat od francouzského vůdce jen jako trochu předrážděná politická reakce, skutečností ale je, že tohle je už plnocenný fašismus.

 Ještě horší je to, že zatímco se světoví vůdci v lednu shromáždili v Paříži, aby údajně pochodovali v solidaritě za ‚svobodu slova‘, přičemž hrdě skandovali „Je Suis Charlie“ (viz obrázek výše), tak Hollande této šokové vlny při tom zneužil jako politického krytí k omezení svobody projevu v Evropě.

RINF týden referoval, jak se tento nový cenzurní režim už realizuje:

„Počátkem tohoto týden francouzský ministr vnitra – bez jakékoliv soudní revize nebo procesu sporu – nařídil nejen to, aby bylo pět webových stránek ve Francii zablokováno, ale také, aby kdokoliv, kdo takovou stránku navštíví, byl přesměrován na děsivě vyhlížející vládní webovou stránku prohlašující:

Na tuto oficiální webovou stránku jste byli přesměrováni, protože váš počítač se měl připojit ke stránce, která provokuje teroristické činy, nebo veřejně terorismus toleruje.

Ač by šlo argumentovat, že ty čtyři na počátku uvedené vládou zablokované webové stránky byly výlučně spojené s aktivitami ISIS/ISIL, a tudíž by se měly držet schované, tak si vláda nestanovuje žádné podmínky pro výklad znění této politiky, kromě toho, že nějakými vágními formulacemi jde o to, co definuje jako ‚extremismus‘, takže tu není nic, na čem by se tento rozrůstající seznam zastavil, ten naopak ve skutečnosti žádné hranice nemá. Protože tento proces je mimosoudní, takže v tomto novém režimu nedojde ani k žádnému upozornění cílů razií vlády. Ve skutečnosti, jak referuje RINF, se to už děje:

„V této první várce byla i stránka zvaná „islamic-news.info“. Vlastník této stránky nejenže uvádí, že ho nikdy před tím nekontaktovali, že by měl jakýkoliv materiál „odstranit“, protože je považován na podporu terorismu (jak vyžaduje zákon), ale že nic z toho, co vystavoval, terorismus nepodporuje.“

Zablokují cenzoři francouzské vlády i tuto webovou stránku, protože zpochybňuje tento nový vládní program filtrování informací pro veřejnost? Vstupujeme v Evropě a po celém Západě do nové netolerantní politické kultury v čínském stylu? Jistě mají možnost a teď už i právní titul, aby si to teď třeba klidně udělali.

Strach ze ztráty kontroly nad tou jejich manipulativní povídačkou byl vždy největší posedlostí těch u moci, a určitě na základě toho, co jsme tu viděli – teď vlády přistupují k agresivním krokům proti svobodě slova. Skeptici budou bezpochyby namítat, že už sám tento článek z 21WIRE zakládá konspirační teorii. Kdyby tomu ale tak nebylo, tak proč by Západní vlády, zvláště ty v US a v Británii, už utrácely miliony, pokud ne rovnou miliardy ze státního rozpočtu, jen aby infiltrovaly webové stránky a skupiny na sociálních médiích prohlašované za ‚konspirační teoretiky‘ a rozvracely a okupovaly jejich fóra, a dokonce vytvářely úplně nové skupiny, co jim mají odporovat? Copak to už samo nedokazuje, jaký je modus operandi vlád?

Jako kdyby toho už nebylo dost, tak teď to Francie chce vytáhnout na úplně novou úroveň autoritářství. Může to snad znít směšně, ale zatímco my si tu povídáme, tak přesně tohle se ve vládě děje.

A historie nám ukazuje, že jakmile bude tento nový režim zaveden, tak už se žádných nových pravomocí k cenzuře nevzdá, a pokud je tomu tak, potom určitě přijde intelektuální temný věk…

Pro Reformy.cz přeložil Miroslav Pavlíček

Zdroj: globalresearch.ca | www.reformy.cz | Převzato z EUportal.cz