Česká televize neustále lže, šíří pomluvy a odporný populistmus

Máte strach z muslimů? Já jo. A to i přesto, že tady na Valašsku jich zatím moc není. Obyčejný lidský strach z bytostí, které mají úplně a naprosto odlišný pohled na cenu lidského života. A strach není špatný, strach signalizuje aktivitu a starost. Strach je přirozený, strach vrací lidi do smysluplného středu z vrcholu bláhové opilé sinusoidy, kde se zdá, že svět je plný andělů a něžných motýlích křídel a že stačí nezabít, nepokrást. Nestačí.

Hovno v ČT

Hovno v ČT

Nikdy nestačilo a nestačí ani dnes, kdy Evropě vládnou sociální inženýři, kteří se snaží násilím protlačit do společenského dění jejich mantru: nepřirozené a nesmyslné tvrzení, že lidé jsou si rovni. Takové vyjádření je populistické. Lidé si nejsou rovni a respektování tohoto přirozeného faktu a rozumný přístup k rozdílným vlohám, schopnostem a dovednostem lidí, vzájemná výhodnost soužití silnějšího a slabšího nás dovedla až sem.

Myslím, že lidé prostě mají strach, i když se to často bojí říct nahlas. Pegida, Wilders, LePenová nebo Konvička jsou jen ti, které je slyšet a kteří se nebojí o svém strachu veřejně a adresně mluvit. To v žádném případě nejsou populisté, naopak říkají věci nepopulární, protože hovoří o svém strachu. A hovoří i za mě. Mluvit o Geertu Wildersovi jako o populistovi je manipulativní, plánovité a hloupé. Strašné je, že tak lidmi manipuluje televize, na kterou se ti stejní lidé každý měsíc skládají, jak Rychlé šípy na klubovnu.

Ono to je přesně naopak: není to vůbec populární. Nakonec populisté Evropě nyní povšechně vládnou. I u nás. Sobotka, Dientsbier, Marxová-Tominová a další. Ti všichni s vidinou vlastního setrvání u moci vám slíbí úplně všechno: zvýší důchody, postaví silnice, začlení nezačlenitelné, zdaní bohaté. Tohle je, vážení redaktoři ČT, ryzí populismus. Není to totiž podloženo reálným výkonem. Namísto starosti o budoucnost občanů, o jejich současnou i budoucí bezpečnost, se starají jen o své setrvání u moci.

Martin Konvička a Geert Wilders hovoří za lidi, kteří mají strach a kteří poslední vývoj vnímají jako reálné nebezpečí pro sebe a mnohem více pro své děti a vnuky. Dělají to proto, že ti doposud velcí političtí hráči to prostě nedělají. Zaplať Pámbu za ně.

Zdroj: ePortal.cz