Fašisté z Bruselu vypracovali seznam nepohodlných židů. Adolf Hitler se chechtá ze záhrobí

Zdroj: ePortal.cz | Unijní úředníci doporučují členským státům zakázat vstup agresivním izraelským osadníkům. S odůvodněním, že rozpoutávají násilí vůči Palestincům. Prý dokonce už vypracovali seznam agresivních židů.

V kontrastu s tímto doporučením jsou všelijaké ústupky, činěné početné vrstvě muslimských přistěhovalců, zpravidla více či méně na úkor „staroevropanů“ a jejich zvyků, vyjádření podpory a nebývalá humanitární pomoc utiskovaným a mírumilovným Palestincům.

Evropská Unie tak postupně zapadá do kolejí vyježděných Třetí říší a po ní socialistickým blokem. Připomeňme si kudy se kroky jejích předchůdců ubíraly.

Mohamed Amín al-Husajní

Do roku 1948 Muftí Jeruzalémský, fanatický odpůrce židovského státu a zarytý antisemita. Ve svém protižidovském snažení měl tři mocné spojence, britskou koloniální správu, Sovětský svaz a hitlerovské Německo.

Obzvláště Sovětský svaz a Německo byli aktivními spojenci proti všemu židovskému. Sovětským svazem podporovaná Komunistická strana Palestiny často kritizovala umírněný postoj britské koloniální správy a pod heslem „revoluční hnutí není možné bez protižidovských pogromů“ požadovala neustálé vyhlazování Židů.

V roce 1937 požádal Muftí Třetí říši o pomoc v boji proti Židům, o zastavení vysidlování německých Židů do Palestiny a poskytnutí zbraní. Ze strany Německa se mu dostalo plné podpory a tak byli Arabové bohatě zásobeni vojenským materiálem.

Po svržení proněmecké vlády Mufí uprchl do Německa, kde v hodnosti Gruppenführera SS pomáhal organizovat muslimské jednotky SS.

Národně osvobozenecká hnutí

Země takzvaného socialistického bloku, ve jménu podpory Národně osvobozeneckého hnutí, na svém území provozovaly mnoho výcvikových táborů, ve kterých své umění zdokonalovali mimo jiné i členové Organizace pro osvobození Palestiny, vedené Jásirem Arafatem.

Socialistický blok podporoval Arafatovu organizaci nejen morálně a formou výcviku, ale coby váženého spojence i materiálně. Proto například byl po dlouhá léta oblíbenou trhavinou arabských teroristů náš domácí výrobek Semtex.

V sedmdesátých a osmdesátých letech byl Izrael většinou socialistických zemí ignorován, byly přerušeny diplomatické styky a jediné zmínky o Izraeli v tehdejších mediích měly podobu silně antisemitských výlevů a hysterické obhajoby Arafatových teroristů.

Judenfrei Evropa

Kráčí Evropská Unie stejným směrem? V Maďarsku hodlají sestavovat seznamy židovských politiků, levicová media napříč Evropou dští síru na židovské okupanty, ignorujíc fakt, že agresor je v tomto případě palestinský Hammas, z úst bojovníků za sociálnější společnost, prozatím pokoutně, ale přeci, zaznívají hesla o bujícím židovském kapitálu, stále více sílí vliv islámských skupin a unijní úředníci hodlají selektovat, kdo z Židů smí a nesmí do Evropy.

Odsud je jen krůček k označení dokladů žlutou hvězdou a nápisem Jude. Dočkáme se v novinách palcových titulků „Z Evropy nebude krmítko pro Židy“? Zdá se, že prozatím Evropská Unie tímto směrem po krůčcích postupuje a dalšími a dalšími kroky se přibližuje svým totalitním předchůdcům.