Fašisté z Bruselu vypracovali seznam nepohodlných židů. Adolf Hitler se chechtá ze záhrobí

Zdroj: ePortal.cz | Unijní úředníci doporučují členským státům zakázat vstup agresivním izraelským osadníkům. S odůvodněním, že rozpoutávají násilí vůči Palestincům. Prý dokonce už vypracovali seznam agresivních židů.

V kontrastu s tímto doporučením jsou všelijaké ústupky, činěné početné vrstvě muslimských přistěhovalců, zpravidla více či méně na úkor „staroevropanů“ a jejich zvyků, vyjádření podpory a nebývalá humanitární pomoc utiskovaným a mírumilovným Palestincům.

Evropská Unie tak postupně zapadá do kolejí vyježděných Třetí říší a po ní socialistickým blokem. Připomeňme si kudy se kroky jejích předchůdců ubíraly.

Mohamed Amín al-Husajní

Do roku 1948 Muftí Jeruzalémský, fanatický odpůrce židovského státu a zarytý antisemita. Ve svém protižidovském snažení měl tři mocné spojence, britskou koloniální správu, Sovětský svaz a hitlerovské Německo.

Obzvláště Sovětský svaz a Německo byli aktivními spojenci proti všemu židovskému. Sovětským svazem podporovaná Komunistická strana Palestiny často kritizovala umírněný postoj britské koloniální správy a pod heslem „revoluční hnutí není možné bez protižidovských pogromů“ požadovala neustálé vyhlazování Židů.

loading...

V roce 1937 požádal Muftí Třetí říši o pomoc v boji proti Židům, o zastavení vysidlování německých Židů do Palestiny a poskytnutí zbraní. Ze strany Německa se mu dostalo plné podpory a tak byli Arabové bohatě zásobeni vojenským materiálem.

Po svržení proněmecké vlády Mufí uprchl do Německa, kde v hodnosti Gruppenführera SS pomáhal organizovat muslimské jednotky SS.

Národně osvobozenecká hnutí

Země takzvaného socialistického bloku, ve jménu podpory Národně osvobozeneckého hnutí, na svém území provozovaly mnoho výcvikových táborů, ve kterých své umění zdokonalovali mimo jiné i členové Organizace pro osvobození Palestiny, vedené Jásirem Arafatem.

Socialistický blok podporoval Arafatovu organizaci nejen morálně a formou výcviku, ale coby váženého spojence i materiálně. Proto například byl po dlouhá léta oblíbenou trhavinou arabských teroristů náš domácí výrobek Semtex.

V sedmdesátých a osmdesátých letech byl Izrael většinou socialistických zemí ignorován, byly přerušeny diplomatické styky a jediné zmínky o Izraeli v tehdejších mediích měly podobu silně antisemitských výlevů a hysterické obhajoby Arafatových teroristů.

loading...

Judenfrei Evropa

Kráčí Evropská Unie stejným směrem? V Maďarsku hodlají sestavovat seznamy židovských politiků, levicová media napříč Evropou dští síru na židovské okupanty, ignorujíc fakt, že agresor je v tomto případě palestinský Hammas, z úst bojovníků za sociálnější společnost, prozatím pokoutně, ale přeci, zaznívají hesla o bujícím židovském kapitálu, stále více sílí vliv islámských skupin a unijní úředníci hodlají selektovat, kdo z Židů smí a nesmí do Evropy.

Odsud je jen krůček k označení dokladů žlutou hvězdou a nápisem Jude. Dočkáme se v novinách palcových titulků „Z Evropy nebude krmítko pro Židy“? Zdá se, že prozatím Evropská Unie tímto směrem po krůčcích postupuje a dalšími a dalšími kroky se přibližuje svým totalitním předchůdcům.

Čtěte dále:

Evropa: Všichni Romové do Česka! K nám ani jeden!... Jistě si každý vzpomene, jak téměř každá zpráva z EU hovoří, jak se mají u nás Romové zle. Jak se máme polepšit. Radí nám, jak se k nim máme hezky cho...
Sexuální výchova a jiné kriminální činy. Šíří OSN ... Milan Glaser se zamýšlí nad posledními opatřeními z dílny Organizace spojených národů, které ukazují, k čemu se národy nevědomky spojují. Už déle než ...
Jeden z největších podvodů Západu ničí evropský pr... “Evropa svým donkichotským úprkem za zelenou energií vyhnala náklady elektrické energie na neúnosné úrovně, a evropský průmysl tak přestává být schope...
Když zlo je líčeno jako dobro a dobro jako zlo Co je dobré a co je zlé? Touto problematikou se zabývá lidstvo od pradávných dob až do současnosti. Kdysi dávno patřily k uznávaným charakterovým hodn...
Negro kalendář Pirelli – bizarní Alenčino (multiku... Nový kalendář opírající se o téma Alenky v říši divů je vskutku divem, panoptikem, bizarností, uměním, ale jen pro odvážné. Co na tom, že Lewis Carrol...
Rudé právo lhalo ve jménu komunismu, Lidové noviny... Jinak už nemohu asi reagovat na naprostou lež na titulní straně dnešních Lidových novin. V titulku se tam dočteme, že „Tříkrálovou sbírku hatí fáma o ...
Obchod s lidmi je zakázaný. Kšeftovat s nimi beztr... Soused k vám domů pošle deset lidí, které nechcete. Abyste se jich zbavili, vyměníte je za deset jiných a přidáte k tomu 22,5 mil Kč. Deset vám jich z...
Když hloupé eurohujerské Babiše-Bureše noviny MF ... Česká média vesměs nevybočují z hlavního myšlenkového proudu Evropské unie. Některé jejich praktiky by ale šlo nazvat „plíživou informační kontrarevol...
Mléčné vydírání v podání evropském V uplynulých dnech to v Bruselu i na jiných místech EU vypadalo trochu jako na válečné frontě. Hořící pneumatiky, policejní zátarasy a traktory pokouš...
Zakázat Korán a zavřít všechny mešity v zemi Geert Wilders zveřejnil svůj manifest. Italský premiér chce psát budoucnost EU a Bulhaři se již raději ohledně uprchlické krize a své budoucnosti obra...
loading...