A zase ten krňan Hollan! Je to satira nebo je to realita? Kdo to ví? Kdo nám na to odpoví?

Minule jsme si řekli o úžasném a transparentním výběrovém řízení na ředitele loutkového divadla, které náměstek se specialisací na hru na kouzelnou fejfaru vyhodnotil jako špatné, protože nevybrali koho chtěl on. Prohlášení, že jestli to primátor nezmění, že odstoupí zůstalo v obvyklé poloze na niž jsme zvyklí. Taková sranda.

Hollan  NGOista - společenský radikální terorista anarchistického zřízení

Hollan NGOista – společenský radikální terorista anarchistického zřízení

Dnes si řekneme, jak tato parta místo řešení problémů města řeší jak si tak trochu přihrát pár korun. Nechali si totiž zastupitelstvem schválit dotaci 300000 Kč pro spřátelený spolek zvaný Nesehnutí, který prý v rámci charity (kterou dosud neměli ve statutu) prý pro dovoz balené vody na Ukrajinu.

Nu, zkusme si tak trochu v duchu žítbrňácké satiry analyzovat, jak by to mohlo být

Ukrajinský Charkov se ocitl v problémech. A tak náměstek Matěj Hollan aktivně zasáhl. Jeho návrh finančního daru ve výši 300.000,- Kč odkleplo celé krněnské vedení a tak Charkov může slavit. Z dobře utajených zdrojů víme, že dodávka se 185 baleními kojeneckých vod do Charkova dorazí nejpozději v listopadu. Koordinací celé transakce a dopravcem bylo na návrh pana náměstka vybráno ekologické hnutí Nesehnutí z Brna. Licenci pro poskytování humanitárních služeb si stihlo rychle minulý týden vyřídit a tak již nic nebrání tomu, aby začalo konat. Samozřejmě ihned po té, co od města na svůj účet třistatisícový finanční dar obdrží. Zjišťovali jsme podrobnosti. Osobním přáním Matěje bylo, abychom dostáli oblíbeným krněnským číslům. Náš tým si tak spočítal náklady, které s celou akcí, nákupy, dopravou, koordinací, propagací a mediální přípravou bude mít a povedlo se. Charkov tak bez vody a naší pomoci nezůstane,“ sdělila naší redakci Hana Chalupská Hollanová, manažerka z hnutí Nesehnutí a koordinátorka celé akce.

Návrh na poskytnutí finančního třistatisícového daru pro vybrané hnutí schválili krněnští zastupitelé na svém úterním zasedání. Shodli se na tom, že poslat peníze přímo partnerskému městu Charkov je vysoce rizikové. „Nejspíš by si s nákupem potřebných věcí neporadil a navíc hrozí, že by se peníze někde ztratili“,“  přiznal pod podmínkou anonymity jeden z členů vedení města. Rizikovým se také ukázalo, využít pro zajištění celé akce nadace a sdružení, která mají s poskytováním podobných služeb a humanitární pomocí jako takovou dlouholeté zkušenosti. „Kolega náměstek trval na tom, že Červený kříž ani Člověk v tísni nejsou vhodnými adepty a že je lepší, vybrat někoho přímo z Brna, koho známe. Potřebná povolení si Nesehnutí vyřídilo, tak v tom problém nevidím,“ přiblížil způsob výběru Hollanův kolega. Podařilo se nám také zjistit, jaká konkrétní pomoc do Charkova dorazí a jaké náklady s tím budou spojené.

Finanční dar pro Nesehnutí ve výši 300.000,- Kč tak bude využit dle předběžného rozpočtu:
HUMANITÁRNÍ POMOC PRO CHARKOV
•Příprava projektu … 51.250,- Kč
•Personální náklady na pracovníky hnutí … 45.000,- Kč
•Pořízení kojeneckých vod … 12.221,- Kč
•Doprava, ubytování, stravné … 126.800,- Kč
•Mediální propagace, webové stránky, sociální sítě … 64.729,- Kč

„Přesné náklady městu samozřejmě doložíme, chceme, aby vše bylo maximálně transparentní,“ ujistila nás koordinátorka akce Chalupská Hollanová z Nesehnutí.

Charkované se na pomoc z Krna mohou těšit nejpozději na podzim. Jak nám koordinátorka akce přiznala, pan náměstek se do ukrajinské metropole také moc těší. „Kdybych to chtěla říct s nadsázkou a humorem nám vlastním, do Charkova přivezeme 1111 vod, 111 úsměvů, 11 sluníček a 1 Hollana,“ říká s úsměvem. Jedno balení vody chce totiž místní samosprávě předat osobně sám krněnský náměstek.

Držíme celému projektu palce a o podrobnostech a slavnostním předání Vás budeme informovat.

A ještě něco k tomu divadlu: Reakce na vyjádření pana Hollana ohledně nařčení z rasismu

Vážený pane Hollan, 

na základě Vašich nařčení a neustálé debatě na facebooku v různých skupinách jsem se na skutečná slova pana Peška zeptal nezávisle dvou herců divadla, kteří se debaty účastnili. Odpovědi na dotazovanou otázku ohledně romské komunity většina z dalších kandidátů odpověděli klasicky pseudo-humanisticky s nad z neznalosti dané problematiky či neznalosti reálného života a soužití s komunitou. Na odpovědi pana Peška jsem neshledal absolutně nic závažného, rasitického a vycházeli ze zkušenosti v „terénu“ a profesionála v daném oboru. Naopak takový přístup jako má pan Pešek pro řešení romské problematiky je efektivní. V dané problematice se pohybuji 19 let.

 Pokud by někdo měl být označen za „rasistu“ tak byste to měl být VY, (ale nepovažuji Vás) z důvodu zneužití romské menšiny ke svým vlastním zájmům a pošpinění jména pana Pešky. Je to stejný způsob zneužití romské komunity, který využívá Dělnická strana, Tomio Okamura a další někteří politici.

Ondrej Jano, romský aktivista

Zdroj: Blog autora | Kráceno | Titulek redakční