Redakční prohlášení k zločinecké totalitní organizaci: Ministerstvo vnitra pronásleduje a kádruje média

Stanovisko redakce Alfa libera k fízlování, kádrování a pronásledování novinářů Ministerstvem vnitra ČR: Kritici našim Internetovým novinám Stalo-se.cz vyčítají, že označujeme státní zřízení v České republice za policejní stát, který je totalitní a zločinecký. Dnes Vám přinášíme důkaz, že Ministerstvo vnitra České republiky pronásleduje a kádruje média, což jsou právě znaky totality a policejního státu. Tedy naši kritici se pletou. Dovolujeme si upozornit, že v minulosti v rámci informování o dění v Českých Budějovicích o nepokojích na sídlišti Máj, nás BIS označilo za krajně pravicové médium. Dnes v rámci informování o „Dragounské jízdě,“ nás Vnitro značilo rámci za krajně levicové médium.

ministerstvo strachu

ministerstvo strachu

Jsme si vědomi, že v rámci policie, Ministerstva vnitra a BIS mohou pracovat i lidé duševně zdrávi, ovšem většina asi bude muset trpět duševní poruchou, jinak si nedokážeme vysvětlit, proč jednou jsme označení státem za krajní pravici a podruhé za krajní levici. Tento rozpor si vysvětlujeme tak, že informujeme o daných tématech správně.

V opačném případě, bychom nebyli pronásledováni, špehování a fizlování různými typy deviatních jedinců, kteří se snaží v pozicích, kde mohou i zneužívat pravomoci úřední osoby, o likvidaci svobody slova, myšlenek postojů, jako i se snaží o cenzuru a likvidaci svody médií.

Citujeme z Souhrnné situační zprávy Ministerstva vnitra České republiky, Odboru bezpečnostní politiky zveřejněné dne 20. dubna 2014 s názvem „Extremismus“:

“ 1.2. Krajně levicová scéna – ….V souvislosti s tzv. dragounskou jízdou se objevilo obrovské množství dezinformací. Podstatný vliv mělo dlouhodobé působení rádoby zpravodajských portálů Aeronet, Ac24, Stalo-se, Infowars a dalších, které se prostřednictvím šíření dezinformací nebo zcela smyšlených zpráv snažily aktivně ovlivňovat veřejné mínění. Docházelo k tomu, že tyto dezinformace byly šířeny mezi uživateli sociálních sítí, bylo na ně odkazováno ze strany jiných seriózních médií či některými regionálními politiky… “ (Zdroj: mvcr.cz)

Zvažujeme přijetí opatření v rámci občanskoprávní či trestní vůči odpovědným pracovníkům Odboru bezpečností politiky MVČR, kdy po poradě s právním zástupce redakce oznámíme, zda či jaké opatření přijmeme.

Zdroj: iNoviny Stalo-se.cz