Povinné přerozdělování imigrantů je zločin

Všichni, kteří schvalují povinné přerozdělování imigrantů, v podstatě schvalují zločin.  Tlaky na povinné přerozdělování imigrantů do všech států EU pořád sílí. Padají slova jako solidarita, pomoc lidem v nouzi, soucit. To jsou hezká slova, která však slouží jako falešná vějička na odvedení pozornosti. Tato vějička funguje jako návnada k vyvolání emocí, které zas mají zastřít zdravý rozum. No a když se nakonec rozum vzpamatuje a připustí, že byl podveden, bývá většinou již pozdě… 

Invaze moru

Invaze moru

Hlavním argumentem multikulturalistů a zastánců povinného přerozdělování imigrantů je, že zeměkoule přece patří všem a každý má právo být kdekoliv. Že žádný stát nepatří nikomu. Že slova jako „naše země“ nemají opodstatnění. Na první pohled to zní sice jako komunistická myšlenka o rovnostářství, ale dejme tomu. Jenže když tuto myšlenku prozkoumáme i z logického hlediska, pak už tak hezky nevypadá…

Noční vlci se poklonili památce padlých rudoarmějců v Hrabyni

Byli jste někdy na houbách? Předpokládám, že většina z vás ano. (Asi si teď klepete na čelo, co mají houby společného s imigranty. Ale vydržte, dostanu se k tomu.) Houby rostou skoro všude v lesích. Jsou tady pro všechny, no a kdo chce, tak si houby může nasbírat. To je v pořádku, tak to má být. Představte si, že houby dlouhé hodiny hledáte, pracně je doma čistíte a následně dáte sušit. Těšíte se, jak si z nich uděláte chutnou polévku nebo smaženici.

Jenže pak se k vám vloupá zloděj a houby vám chce vzít. Asi byste protestovali: ,,Proč mi bereš houby? Ty houby jsou přece MOJE.“ A teď nastává pointa celého příběhu. Kdy se ty houby staly vašimi? Kdy se z veřejných statků proměnily na statky soukromé? Soukromým statkem se staly v momentě, kdy jste vynaložili práci pro jejich získaní. Tím, že jste houby hledali, sbírali, čistili, tím se staly vašimi.Samozřejmě se o tyto houby můžete podělit, ale podělíte se o ně dobrovolně. Když vás někdo pod tlakem přinutí, abyste tyto houby odevzdali, budete to považovat za zločin.

Komu by nestačil příklad s houbami, pro toho mám další. Stromy, písek, kamení… to všechno jsou statky veřejné. Kdokoliv chce, může si je vzít. A teď si představte, že si ze dřeva, písku a kamení postavíte dům. Pak přijde cizí člověk a dům vám zničí. Budete to považovat za zločin? Samozřejmě. A to samé platí i se státem. Stát v podstatě je soukromým vlastnictvím určitých občanů. Občanů a jejich předků, kteří vynaložili práci, aby prosperitu této země vybudovali. Proto je zcela normální a přirozené, když lidé chtějí rozhodovat o tom, koho do „svého domu“ pustí nebo nepustí. Naopak, je velice nepřirozené a totalitní, když chce někdo toto popírat a pod nátlakem určovat, koho musíme povinně přijímat v České republice.

Lidem v České republice, kteří tady nechtějí imigranty, nechybí soucit, empatie a láska k bližním. Tito lidé ale vidí, co se děje na Západě. Vidí například to, jak stoupá kriminalita a násilí ze strany imigrantů. Vidí to, jak se mění historie a přepisují se dějiny (ve Francii například bude vyučování o islámu povinné, zatímco vyučování o středověkém křesťanství a osvícenství bude dobrovolné). Vidí to, jaký dopad má přijímaní imigrantů z třetích zemí (lidé se bojí vycházet z domova, znásilnění stoupá, hřiště se zavírají, protože imigranti si z toho udělali záchody, atd.). Vidí to, že vlády nejednají v zájmu občanů, ale v zájmu azylového byznysu.

Lidé v České republice netouží po rozvratu. Naopak, chtějí zachovat klid, svobodu, bezpečnost a odkaz svých předků. Jestliže tohle stát a politici nereflektují, pak jsou naprosto zbyteční. To se pak můžeme vrátit ke kmenovému uspořádání společnosti a válce v ulicích. Avšak zdá se, že právě to mají někteří politici v EU za lubem, to je zřejmě jejich cílem. Nejprve azylový byznys a následně válka, která jenom upevní jejich moc a kontrolu nad občany (v Německu se  konala již druhá konference, na které 400 zástupců ze 40 zemí, mezi nimi i mnohé s pochybnou demokratickou pověstí, diskutovalo o potlačení vzpoury a jiných forem občanské války v městských oblastech).

Jestliže se oháníme demokracií, pak nechme rozhodovat lidi v referendu. Jestliže ale demokracii jenom předstíráme, a ve skutečnosti tady máme totalitu, pak imigranty povinně rozdělujme. Každý, kdo tohle schvaluje, schvaluje v podstatě zločin…

Zdroj: Blog autorky | Kráceno