Z České republiky se stává policejní stát, hranici obeženou ostnatým drátem a s republiky udělají velký lágr

Ministerstvo vnitra připravuje nový zákon, který opětovně zavádí institut přechodného bydliště. Pokud občan „bude předpokládat“, že se někde bude zdržovat déle než tři měsíce, tak bude jeho povinností se přihlásit k přechodnému pobytu. Střední a starší generace si ještě pamatuje totalitní praktiky a šikanu státu. Mladá generaci si v rámci „retro“ projektu stávající vládní moci, připomene policejní stát.

Další chovanec z ČSSD

Další chovanec z ČSSD

V současné době využívá trvalého bydliště na radnici přibližně 375 tisíc občanů České republiky. Podle oficiální statistiky jich za posledních pět let přibylo 100 tisíc. Vzhledem k tomu, že máme dlouhodobě více než 500 tisíc lidí bez práce, ročně zhruba 800 tisíc exekucí a 900 tisíc lidí žijících na hranici chudoby, tak osobně předpokládám, že občanů s pobytem na radnici bude ještě přibývat.

Radnice si často stěžují, že musí těmto přihlášeným občanům evidovat došlou poštu a řešit i další úřední povinnosti. Všem těmto plačícím starostům, bych chtěl touto cestou vzkázat, aby si uvědomili, že za každého takto přihlášeného občana, inkasují do rozpočtu obce částku, od 10 tisíc českých korun, a to v rámci rozpočtového určení daní. Znalci rozpočtu obcí mi dají rozhodně za pravdu. Hlavní motivací pro sepsání návrhu tohoto zákona je údajná neschopnost orgánů veřejné moci doručovat úřední obsílky. Díky této skutečnosti si bude muset většina slušných občanů přihlásit své přechodné bydliště na chatě nebo chalupě. Státní správa tímto zákonem rozhodně nezíská další informace o občanech, protože již dnes si může velmi snadno zjistit majetkové poměry každého občana. Další otázkou zůstává vymahatelnost uvažovaných paragrafů, protože ve velkých městech, se lidé neznají, ani ve vchodě panelových domů. Navrhovaná pokuta ve výši 15 tisíc korun asi nikoho nedojme. Ovšem možná zákonodárce uvažuje o zavedení domovních důvěrnic nebo osobních čipů, nejlépe aplikovaných již v porodnici.

Každý občan by měl mít jedno rodné číslo, jedno trvalé bydliště a jednu datovou schránku. Komunikační nástroje státní správy s občany musí odpovídat podmínkám a možnostem 21. století. Osobně si nepřeji návrat domovních důvěrnic a dalších pomocníků státní moci. Nechci návrat policejního státu a udavače na každém kroku.

Zdroj: Blog autora