Vláda podporuje islám i proti zprávám BIS

Dnes vláda odmítla podpořit novelu zákona, kterou předkládal poslanec Marek Černoch a na které se podílela iniciativa Islám v České republice nechceme. Naše novela vznikla jako reakce na petici, kde více než 25 000 občanů jasně vyjádřilo své mínění, že nechtějí zvýšení pravomocí pro Ústředí islámských obcí. Tzv. vyšší registraci, při které by mohli vyznavači islámu zakládat vlastní školy, verbovat konvertity ve vězeních a dokonce by dostávali na svoji činnost peníze od státu.

Jana Volfová

Jana Volfová

Většina obyvatel České republiky takové pravomoci dát UMO nechce. Přesto se stalo, že již při prvním stupni registrace opomenulo ministerstvo kultury přihlédnout ke stanovisku BIS (prezentovanému ministerstvem vnitra). které jasně upozorňovalo na rizika spojená s islámem. Vzalo v potaz pouze stanovisko religionistiky , které registraci podpořilo.

Proto naše novela zákona o církvích a církevních registrací měnila doposud užívanou praxi tak, aby bylo POVINNĚ  bráno v potaz stanovisko BIS a pokud ta nedá kladné vyjádření, pak prostě vyšší stupeň registrace nelze udělit.

Bohužel vláda se rozhodla jít cestou, která naprosto nehledí na bezpečnostní rizika,které dnes z islámského pseudonáboženství plynou. A budou se zvětšovat s každým přijatým uprchlíkem podle kvót, které na nás Evropský parlament chystá. Asi je jí přednější pofiderní heslo o multikulturalismu, než bezpečí vlastních občanů. Naší snahou teď musí být podpora novely přímo ve sněmovně, Věřím tomu, že poslanci nebudou stejnými sebevrahy jako vláda a zákon na ochranu země a její kultury podpoří.

Zdroj: Blog autorky | Autorka je předsedkyní strany Česká suverenita