Západ nenávidí sám sebe, svoji kulturu a civilizaci a páchá sebevraždu v přímém přenosu

Západ dnes nenávidí sebe samého tou samou nenávistí, jakou živí vůči němu islámští teroristé. Islám kráčí cestou šílených vražd, Západ cestou nihilismu a sebevraždy. „Hvězdy nových mučedníků září na obloze Církve,“ píše Roberto de Mattei na stránkáchCorrispondenza Romana„Nelze litovat těch 148 mladých studentů, kteří padli za oběť na Květnou neděli islamistům v Keni, je třeba jim závidět, protože se jim dostalo mučednické palmy,“ pokračuje historik.

Cenzura

Cenzura

De Mattei vysvětluje, že tito lidé se stali mučedníky, protože zemřeli jako křesťané z rukou vojáků Mohameda. „Mučedníka nedělá krutá smrt sama o sobě, ale fakt, že byla důsledkem nenávisti ke křesťanské víře. To nikoli samotná smrt vytváří mučedníka, píše sv. Augustin, ale to, že jeho utrpení a smrt byly podřízeny pravdě. Ne všechny oběti pronásledování lze nazvat mučedníky, ale pouze ty, které potkala smrt z rukou vrahů nenávidících jejich víru,“ píše de Mattei.

Historik poté připomíná, že mučedníci z univerzity v Garisse se připojili k nespočetnému zástupu svědků naší katolické víry, zavražděných během dvou posledních staletí. De Mattei poukazuje na to, že první genocidou novověku byly vraždy katolíků francouzskými revolucionáři koncem 18. století, které nám daly stovky blahoslavených mučedníků. Historik k tomu připojuje oběti španělské občanské války, po níž bylo blahořečeno  1512 osob a kanonizováno 11. Autor píše, že počet obětí anarchistů a komunistů dosahuje desítek tisíc.

„I dnes musíme mít odvahu vrahy pojmenovat. Stále převládá mlčení v souvislosti s událostmi, které probíhají už delší dobu: je to systematické a světové islámské pronásledování křesťanů,“ píše de Mattei a připojuje slova papeže Františka po událostech v Keni: „V Tobě vidíme naše bratry a sestry, pronásledované, stínané a křižované pro víru v Tebe – nám na očích a často s naší mlčící spoluvinou.“

Historik upozornil též na apel Antonia Socciho, který mnohokrát kritizoval „mlčící spoluvinu“ nejvyšší církevní hierarchie. V LiberoSocci napsal: „Čekáme, až papež František ze svého okna ve Vatikánu s celou svou prestiží, jíž se těší v médiích, otřese svědomím mocných tohoto světa, zmobilizuje svou diplomacii a postará se, aby všichni uslyšeli pláč, smutek a bolest pronásledovaných křesťanů. Ať poukáže na neutuchající modlitby celé Církve, ať zahájí velikou humanitární iniciativu na pomoc pronásledovaným křesťanům!“

De Mattei potom píše, že se dnes vede válka proti Ježíši Kristu a Církvi ve jménu koránu a súry, jež musulmanům přikazuje vraždit nevěřící. „Tuto válku nevyvolali křesťané, tato válka je vedena proti nim. Proč jí západní vlády nečelí?“ ptá se de Mattei. A odpověď, kterou poskytuje, vyznívá nezvykle ponuře: „Důvodem je skutečnost, že Západ živí vůči svým vlastním kořenům tutéž nenávist jako muslimští pronásledovatelé.“

„Západní sekularismus nejen soudí, pronásleduje a zesměšňuje ty, kteří brání přirozený křesťanský řád, ale praktikuje také masovou genocidu,“ píše historik. Připojuje slova francouzského biskupa Mons. Luca Ravela, že současný západní křesťan se nalézá mezi kladivem a kovadlinou, mezi islámem a sekulárním relativismem.

„Na jedné straně jsou jasně označení a identifikovatelní protivníci: bomboví teroristé, mstitelé proroka; na druhé straně však neoznačení, ale dobře známí protivníci: teroristé myšlení, průkopníci sekularismu a ctitelé republiky. Do kterého tábora máme umístit křesťany? Nechceme, aby nás vzali muslimové jako rukojmí, ale zároveň nechceme, aby nás vzali jako rukojmí západní konformisté. Islámská ideologie zavraždila ve Francii 17 osob. Ale ideologie západních konformistů vraždí každoročně 200 tisíc obětí v mateřském lůně. Potrat deklarovaný jako základní lidské ‚právo‘ je nástrojem masového vyvražďování,“ napsal biskup.

„Nenávist, jakou Západ živí vůči Církvi a křesťanské civilizaci, je nenávistí vůči vlastní duši a identitě,“ píše de Mattei a připomíná silná slova Benedikta XVI: „Nenávist Západu vůči sobě samému může být chápána výlučně jako něco patologického.“Pokud je Západ otevřený jiným, cizím hodnotám, potom dle slov papeže Benedikta XVI. „nemá rád sebe samého, vidí jenom to, co je v jeho dějinách hanebné a destruktivní, a není schopen vnímat to, co je vznešené a čisté.“

„Dnes Západ odmítá hodnoty, na nichž je zbudována jeho identita, a hlásí se k destruktivnímu dědictví osvícenství, marxismu a freudismu. Teorie genderu reprezentuje poslední intelektuální stadium odtržení myšlení od skutečnosti, což se mění v patologickou nenávist k samotné lidské přirozenosti,“ píše dále historik.„Prototypem ducha sebezničení je Andreas Lubitz, jenž zničil v Alpách letadlo se 150 cestujícími. Sebevražda je extrémním, ale logickým projevem Západu ponořeného do deprese: stavu mysli, kdy duše se utápí v nicotě a ztrácí všechny argumenty, proč žít. Jestliže platí absolutní relativismus, člověk může dojít naplnění pouze v sebevražedné smrti,“ čteme dále na stránkáchCorrispondenza Romana.

Roberto de Mattei na konci říká, že deprese apostatů křesťanství koresponduje s exaltací fanatiků Mohameda. „Rovnováha ve světě byla narušena, když došlo k odvratu od křesťanských hodnot. Právě tento nadpřirozený impuls řídí vražednou furii islámu a sebevražedný nihilismus Západu. Kníže temnot, který nemůže sám sebe učinit Bohem, chce zničit vše, co od Boha pochází, a všechno, co má souvislost s křesťanskou civilizací. Bez vědomí o tomto ďábelském jedu je obtížné porozumět tomu, co se dnes děje ve světě. A bez andělské intervence je nemožné vést válku, která započala už v momentě Stvoření, kdy andělská fronta byla rozdělena na dva tábory,“ píše historik.

Na závěr připomíná, že ve fatimském poselství vidíme Naši Paní„vyvýšenou anděly a v jejich společenství….mezi dvěma rameny kříže jsou dva andělé, každý s křišťálovou miskou v ruce, do níž stéká krev mučedníků….Tak tomu bylo na počátku křesťanství, kdy se krev křesťanů stala zárodkem obrody společnosti a vítězství na věčnosti,“ končí historik.

Orig. De Mattei: Zachód nienawidzi sam siebie | (Fronda.pl 12. 4. 2015)

přeložil  PhDr. Radomír Malý

Anglický překlad původního článku Prof. de Matteiho vyšel na Rorate Caeli, viz Easter 2015: In Kenya and around the world, Martyrs, Martyrs, Martyrs, and more Martyrs.

http://www.duseahvezdy.cz/