Je třeba říci dost a hnát je, až se bude za jejich zadky prášit! EU financuje naší likvidací islamisty za naše peníze

Evropa si podřezává větev, na které sedí. Dlouho již přemýšlím nad otázkou, proč je takový tlak na nesmyslné přijímání ilegálních migrantů do Evropy. Za celou dobu mne napadla jen jedna odpověď: peníze.Na „uprchlíky“, jak s nyní migrantům říká, jdou obrovské prostředky z rozpočtu EU. I když se jedná převážně o muslimy (a pár křesťanů, které zrovna nenaháží do moře cestou), bohaté muslimské země přispívají do těchto fondů minimálně. Stovky „neziskovek“, „agentur pro uprchlíky“ pro sociální začleňování atd. atd.

Islámská poprava: Uříznutí hlavy nevěřícímu

Islámská poprava: Uříznutí hlavy nevěřícímu

Jsou pevně přisáté na tyto fondy a s ohledem na jejich poměrně vysoká procenta vlastních nákladů, z uprchlíků mají dobré a snadné živobytí. Tisíce úředníků jednotlivých států i EU by totiž s kontrolou imigrace ztratily opodstatnění ke své pozici a tím i existenci.

Zajímavý je politický dopad imigrace, kdy muslimské země se tváří, jako když se jich otázka muslimských migrantů do EU netýká (pokud zrovna nestaví proti nim plot) ale současně podporují (a to i finančně) islamizaci zemí příjemců. Paradoxem toho všeho tedy je, že si zde vytváříme islámskou pátou kolonu za vlastní peníze. Má někdo nějaký argument, dokazující, že muslimům nejsme pro srandu?

Jenže nezapomínejme na stránku věci, co stojí mimo zákon! Při obrovském množství migrantů a zatvrzelé ochraně ze strany organizací pro ochranu lidských práv, je ruka zákona bezmocná. Nemůžeme totiž vyloučit, že:
– existují spojení mezi pašeráky a přijímacími agenturami v EU
– migranti, kteří nejsou součástí nějaké sítě, jsou snadno kořistí buď organizovaného zločinu nebo padnou za oběť otrocké práci
– pokud jsou migranty děvčata, je jejich další osud v Evropě dost pochybný
– nezapomínejme na obchod s orgány

Další neméně hrozivou skutečností je, že s migranty do Evropy proudí i skrytí islámští bojovníci, vycvičení, s válečnými zkušenostmi a přesvědčení o své nadřazenosti a oprávněnosti šířit islám ohněm a mečem. Snadno se napojí na existující radikální buňky v muslimských komunitách 2. a 3. generace, s evropskými pasy a zmizí v davu.

Pokud někdo přijíždí jako host, respektuje zvyky, tradici a kulturu hostitele. Pokud ale příchozí hlásá nadřazenost svojí víry, neustále vyžaduje, aby se hostitelská země přizpůsobovala požadavkům jeho náboženství, a dokonce se snaží zavést svůj vlastní zákoník jako rovnoprávný (zatím) zákonům hostitelské země, není to host, je to nájezdník. Jsme tedy svědky, jak EU řídí a financuje invazi cizí a Evropě cizí a nepřátelské kultury a to vše na úkor našich vlastních občanů. Po všech letech, která jsem strávil v různých muslimských zemích, si nedokážu představit jedinou, která by takový přístup trpěla a nenechala dotyčným „kazatelům a věrozvěstům“ uříznout hlavy.

Sociální stránka věci: tlaky na imigraci jsou tak silné (rozuměj: dobře zaplacené) že se dotyčné vlády vůbec ani neobtěžují svým občanům vysvětlovat, proč sice není na důchody a zdravotní péči pro vlastní občany, kteří většinou celý život pracovali a platili daně ve své zemi, ale proč tak snadno vlády mrhají miliony pro nájezdníky, kteří sem přijíždějí s cílem ovládnout naši zem a potlačit naše tradice a kulturu.

Čili odpovědí na mou otázku je stále jedno a totéž: peníze, peníze, peníze.

Bohužel, je jenom jediná cesta jak z toho všeho ven: vystoupit z EU, prosadit návrat národních hranic, kulturních hranic, fiskálních hranic, prostě opět se stát pánem našich věcí. Když to necháme na Bruselu, nekonečná nekompetentnost (a možná zkorumpovanost) euroúředníků nás zahubí.


Zdroj: EUportal.cz

O autorovi: Mgr. Jiří Kobza je členem hnutí Svoboda a Přímá demokracie (SPD) a teké je bývalým šéf české ambasády v Íránu, kdy žil více než 15 let v muslimských zemích