Proč páchá Evropa sebevraždu dobrovolně? Příroda: Kdo se nebrání, ten nechť zhyne

Svět se dal do pohybu. Z historie známe již dvoje stěhování národů. Při jedním z nich naši předci, Slované, osídlili i střední Evropu. V současné době jsme svědky dalšího počátku stěhování národů, ale je to stěhování hrozící zánikem civilizace, na kterou jsme zde, v Evropě, zvyklí. Podle některých médií je v pohybu na pět milionů lidí, a to je pouze počátek.Muslim

Z historie známe i několik případů, že se evropské národy bránily invazi jiných kultur se zbraní v ruce. Ať již to byli Avaři, Hunové či muslimové, tehdy reprezentovaní především Osmanskou říší. Všem nájezdům se Evropa ubránila zásluhou statečnosti, ale i prozíravosti našich předků, kteří věděli, že pokud se těmto nájezdníkům nepostaví, evropská kultura by vzala za své. Podařilo se to s jedinou výjimkou, Pyrenejský ostrov na dlouhou dobu ovládli vyznavači proroka Mohameda.

Kvótami to jen začíná

Další chovanec z ČSSD

Další chovanec z ČSSD

Evropský parlament, i hlasy českých europoslanců, a to dokonce hlasy všech sociálně demokratických poslanců z České republiky, schválil kvóty na rozdělování uprchlíků jak ze středního východu, tak z Afriky, do všech zemí Evropské unie. Nikdo z českých europoslanců neměl odvahu hlasovat proti tomuto nesmyslu a jen někteří z nich se hlasování zdrželi. Jak má český národ věřit premiéru Sobotkovi, že ČR nepřijme požadované množství imigrantů, když právě europoslanci z jeho strany všichni do jednoho hlasovali pro kvóty?

Po internetu kolují různá videa, která názorně ukazují, jak se tito imigranti, a to jak ze středního východu, tak z Afriky, chovají. Viděli jsme demonstrující muslimy v Berlíně, kde nosili na víku od krabice napsané heslo „Všechny vás pobijeme.“ Slovem všechny mysleli nás, nevěřící v proroka, tedy Evropany. Jindy se zvířecky nepříčetní muslimové dokonce v Bruselu dali slyšet, že pokud Belgičané nebudou chtít přijmout islám, tak mají ze země odejít. „Jsme tady doma, když se Belgičanům nelíbí islám, ať se odstěhují.“ Ano, i tento nápis bylo možné si na videu přečíst.

Jsou důkazy, že nás chtějí vyhladit

Kdosi pořídil tajný záznam z bohoslužeb v brněnské mešitě a i tento záznam byl umístěn na internetu. Z něho zcela jasně vyplynulo, že islámisté nemají vůbec v úmyslu spolužít s námi v klidu, ale chtějí nás násilím vyhnat, zlikvidovat či porobit tak, že se budeme muset my, Češi, chovat podle muslimských přání, jinak bychom se se zlou potázali. Tolerance českých muslimů? Chiméra, ani náhodou!

A další indicie toho, co nás pravděpodobně čeká, pokud se proti tomu nepostavíme. Vůdce islámského státu, hojně podporovaného USA, jak svědčí videozáběry přistávajících amerických letadel zásobujících Islámský stát, prohlásil, že islám je válečné náboženství, nikoliv mírové. A záběry z jižní Itálie to jenom dokazují. Tam pro změnu afričtí imigranti, bůhví, zdali i oni nejsou islámského vyznání, to člověk neví, totálně zničili jednu z hlavních ulic menšího jihoitalského města.

Kopání do hlavy za křížek na krku

Islámská poprava: Uříznutí hlavy nevěřícímu

Islámská poprava: Uříznutí hlavy nevěřícímu

A další náhodně natočené video, tentokrát bylo z Holandska. Po ulici jde dívka. Bohužel má na krku přívěšek – křížek. Tři mladí muslimové se kvůli tomu křížku na nic netušící dívku vrhli a velice brutálně ji zbili, kopali do ní, i když ležela na zemi a dokonce ji dupali na hlavu. Všichni, kdo mají internet, to jistě viděli. Nepochopitelné pro mne bylo to, že se dívky nikdo z kolemjdoucích nezastal, asi měli z muslimů strach.

Podle agenturních zpráv, které se ovšem v našich mainstreamových médiích nikdy neobjevily a neobjevují, se z několika jihoitalských vesnic, které čelí abnormálnímu počtu imigrantů z Afriky, již stěhují lidé pryč a raději, z obav o vlastní život, nechávají své majetky na pospas řádícím Afričanům. Jiné vesnice dokonce proti nim stavějí barikády, lidé se ozbrojují a své vesnice před těmito zvířaty v lidské podobě brání. „Jsme odhodláni své vesnice proti imigrantům ubránit i za cenu střelby,“ prohlásil dokonce starosta jedné z těchto vesnic.

Rozkaz EU: Přijměte si své vrahy

A tyhle lidi, tyto imigranty by nám chtěla EU násilně a rozkazem nacpat do země. Je vidět, že i přes silná slova premiéra se vláda rozkazům velkého bratra z Bruselu podřídí. Zrekapitulujme si, jak se počty pomalu navyšovaly. Ministr vnitra nejprve oznámil, že přijmeme jen sedmdesát devět imigrantů ze Sýrie. Pak se ukázalo, že se jedná o stejný počet silně rozvětvených rodin, takže lež.

Poté Chovanec přiznal, že přijmeme do pěti set imigrantů, o něco později se i v mainstreamu objevilo, že by jich mělo být kolem dvanácti set. Pomaloučku, polehoučku nás tak establishment připravuje na to, že nás imigranti za čas zaplaví stejně, jako tomu je v případu jihoevropských států. Pomalu nás připravuje na to, že proti evropské komisi nemáme šanci uspět, a ta hovoří pro ČR o počtech povinně přijatých imigrantů mez patnácti a třiceti tisíci. Ale pozor! Ani toto ohromné číslo není konečné, naši představitelé nehovoří o tom, že se jedná o povinnost ročního přijímání takovéhoto počtu.

Bez obrany národ zhyne

Islamistické prase drží uřezanou hlavu

Islamistické prase drží uřezanou hlavu

Pokud se proti tomu český národ nepostaví, budeme v naprosto stejné situaci, jako jsou již nyní v některých státech Evropy. Proč se najednou na pořadu dne v Rakousku objevila možnost uspořádání referenda o setrvání či vystoupení z EU? Právě z obav o nuceném přijímání imigrantů. Jsem přesvědčen, že Rakušané referendum uspořádají a z obavy před násilnostmi imigrantů, které by přišly stejně tak, jako po noci přichází den, z EU vystoupí. A to je jediná obrana před tím, abychom si do země pustili velké množství lidí, kteří mají jen jediný cíl – nepracovat a mít se dobře. Jak? Všemi způsoby včetně násilí. To v případě nemuslimských Afričanů a u muslimů by se k tomu přidala ještě nenávist k nevěřícím a snaha zmuslimovat naši zem. Pokud naše vláda nepřistoupí k referendu a my v EU zůstaneme, nic jiného nás nečeká.

Tím, že EU namísto nepovolení uprchlíkům vůbec přistát, tak, jak to učinila Indonésie, tisíce imigrantů denně přijímá, prakticky páchá sebevraždu.

Zdroj: Blog autora