Bestie se lidem chechtá do ksichtu: Úředník má obrovskou moc a nulovou odpovědnost

Mluví se o odpovědnosti politiků, ale mnohem víc chybí odpovědnost úředníků. Pokud úřední chyba pošle občana do vězení nebo firmu do bankrotu, možná se poškození nakonec dočkají odškodného, ale rozhodně nepůjde z kapsy úředníka, který to svou nedbalostí (nebo zkorumpovaností) zavinil. A jestliže chybí motivace vyhýbat se chybám, pak se úředníci vyhýbat chybám nebudou. Proč by měli?

Petr Hampl | Foto: Hans Štembera - parlamentnilisty.cz

Petr Hampl | Foto: Hans Štembera – parlamentnilisty.cz

Jenže kdyby byl zaveden systém striktní odpovědnosti konkrétních úředníků, vznikla by tím velice silná motivace zabránit vyšetřování těch případů, kdy došlo k pochybení. Nespravedlivě zavřený člověk by se z vězení nedostal nikdy. Stojíme tedy před problémem, který vyžaduje vysoce kreativní řešení a kde každá varianta bude mít i nějaké negativní dopady.

Jakmile byrokratický aparát vznikne a převezme moc, je jeho omezování nesnadné a riskantní. Každý krok může přinést spoustu negativních důsledků. Proto jsou utopické modely zcela svobodné společnosti tak bezvýznamné. Neodpovídají na žádný z problémů, před nimiž stojíme.