Nejsprostší lež: Islám je náboženství míru… Topí se až po krk v krvi

Dostal jsem odkaz na článek v Parlamentních listech o protestu občanů ČR proti povinnému přijetí muslimských uprchlíků. „Příslušnici západní kultury, zejména politici a novináři, by se také měli zamyslet nad tím, jestli je v pořádku upřímně věřící jakékoli víry bezmezně urážet a myslet si, že tato urážka je projevem svobody“, říká senátorka Strany zelených Ivana Cabrnochová.

Islámská poprava: Uříznutí hlavy nevěřícímu

Islámská poprava: Uříznutí hlavy nevěřícímu

„Ta protiislámská akce působila xenofobně a výkřiky o rovnosti islámu a nacismu jsou hloupý extrém. Nerozlišovat teroristy a islám je nekompetentní a urážlivé. Tihle lidé bohužel jen přilévají olej do ohně a nenabízí řešení“, myslí místopředseda KSČM Jiří Dolejš.

Zdá se, že komunista Dolejš nezná nacismus ani islám. Adolf Hitler věřil, že germánská rasa je předurčena vládnout světu. Křičel do světa, že jeho věrní jsou vyvoleným národem, ne Židé. Korán učí vyznavače islámu totéž:

3:100- „Arabové jsou nejlepším národem, jaký kdy povstal na zemi.“

Jako nacisté vraždili všechny své odpůrce, opravdovi vyznavači islámu dělají totéž. Jestliže jich bude v ČR víc, nikdo se nebude cítit bezpečně.

Islámští duchovní často hovoří v mešitách o Židech jako potomcích opic a prasat. Kde to vzali? Mají to z koránu! Ten označuje Židy za největší nepřátele islámu. Na druhém místě jsou křesťané. Obě náboženství jsou podle koránu prokletá (. Muslimům korán zakazuje se s nimi přátelit. Proč? Protože se obě skupiny vyznají v náboženství lépe než sekulární levice, zelení nebo rudí.

7:166 – „Pravili jsme jim: buďte opicemi odpornými!“

5:60 – „Ty, které Alláh proklel…z nichž  učinil opice a vepře…“

Informace o zvěrstvech vyznavačů islámu nikoho neuráží. Toho je v médiích plno. Naopak korán uráží všechna jiná náboženství. Kdo rozumí islámu lépe, zastánci imigrace muslimů do ČR, nebo jeho vyznavači?

Bukhari 4:52:220: „Alláhův apoštol řekl: Zvítězil jsem  t e r o r e m“.

Ibn Ishaq 489: „My, muslimové, jsme lidé, kteří věří, že  n e n í  hanba  z a b í j e t“.

Tabari IX:69: „Z a b í j e n í   nevěřících j e pro nás  m a l i č k o s t“.

Muhammad al-Ghazali ˇ1917-1996): „Nabytí kořisti v boji za islám bylo vždy hlavním prostředkem obživy muslimů…“  (Journey through the Quran, str.110)

Omar bari,islámský duchovní původem ze Sýrie: „Neděláme rozdíly mezi civilisty a ne-civilisty. Pouze mezi muslimy a nevěřícími. Život nevěřících nemá žádnou cenu. Nemá žádnou svátost.“

Ajatolláh Chomejní: „Válka je požehnáním pro svět. Bůh vyzývá k válce a k zabíjení. Náboženství bez války není úplné. Zabíjení nevěřících je jedno z největších poslání člověka.“ (polský časopis Chrzescijanin, 1/1986)

Kde se tito islámští duchovní inspirovali? Hlavním zdrojem jejich poznání je přece korán:

8:39: „Bojujte proti nim (= proti nevěřícím, nemuslimům), aby všechno náboženství bylo jen Alláhovo.“

9:33- „Islám musí zvítězit nad všemi jinými náboženstvími, i když se to nelíbí nemuslimům.“

3:19- „Jediná pravá víra v očích Alláhových je islám.“

Integrace pravověrných muslimů do většinové společnosti je podle koránu vyloučena:

25:52- „Neposlouchej nevěřící, ale pusť se proti nim do úporného b o j e!“ (co udělá Evropa, až tuto výzvu uposlechne 20 milionů muslimů?)

3:73- „Nevěřte  n i k o m u  kromě vašich souvěrců“.

Není to nabadání k občanské neposlušnosti?

Levicoví propagandisté vždy tvrdili, že se má Evropa otevřít pro uprchlíky. Viděli v nich hlavně své potenciální voliče. Dnes má z nich Evropa těžkou hlavu. Podle tisku požádalo v EU o azyl 626 000 lidí. Vyhověno bylo 185 žadatelům.


Jako křesťan přeji všem lidem, aby se jim dostalo denně střechy nad hlavou, potravy a ošacení. Je otázka, kdo jim to má poskytnout? Na prvním místě jistě jejich domovská země. 80% zemí, odkud podle tisku pocházejí žadatelé o azyl v EU, jsou země islámské. Jak je možné, že muslimští vládci, mající almužnu jako jeden z pilířů svého náboženství, nejsou schopni uspokojit základní lidské potřeby? Nemohli by uprchlíkům ze svých petrodolarů udělat ráj na zemi? Jistěže ano. Ale Saúdská Arábie má jiný plán. Šířit islám! Přitom 60% zemí, odkud uprchlíci přicházejí, rozvrátili s pomocí popletených amerických levičáků vyznavači islámu.

Azyl znamená útočiště. Azylanti utíkají většinou před hladem a válkou. Většina vlád z 55 afrických zemí umí potřeby svých obyvatel uspokojit. Je známo, že za chudobu v Africe mohou většinou zkorumpované vlády, které utrácejí miliardy dolarů za zbraně a zbytek rozkradou. Proč ale utíkají obyvatelé Kosova? Toto bývalé srbské území se podařilo islámským teroristům, za přispění bombardérů z NATO, odtrhnout od Srbska. Mají, co chtěli, proč potom svou vybojovanou „vlast“ opouštějí?

Tvrdí se, že státy jsou udržovány idejemi, na kterých vznikly. Kosovo bylo odtrženo od Srbska terorem a loupežemi. Svědectví o tom poskytla česká televize pořadem „Uloupené Kosovo“.  A v Kosovu bují zločin, násilí a korupce. Kosovští islamisté ale chtějí další území a vyvolávají chaos i v sousední Makedonii. Mají stejný cíl jako v Kosovu: uloupit další území pro islám. Vládnout neumějí, bojovat ano.

Zdroj: ePortal.cz