Zase lži? Útok na muslimku jako odveta za útoky muslimů na odpůrce islámu?

Před pár týdny zaútočila skupinka muslimů na odpůrce islámu v Olomouci.  Představitelé českých muslimů k útoku mlčeli a neodsoudili ho. Naopak slovní napadení muslimky v Brně dávají za vinu Čechům, kteří odmítají islám. O incidentu s napadením muslimky píše web Echo24 a cituje i šéfa českých muslimů Alrawiho, který si hned přihřívá svou polívčičku a tvrdí, že „jde o další z výsledků nenávistných kampaní proti muslimům a migrantům“.

Muneeb Hassan Alrawi

Muneeb Hassan Alrawi

Je to směšné, Alrawi v jistém smyslu dlouhodobě podporuje antisemitské kampaně mezi českými muslimy, ale odpor proti islamizaci a masovému přistěhovalectví mu vadí a označuje jej za podněcovatele útoku na muslimy v České republice.

Vzpomeňme si například na to, jak v brněnské mešitě dlouhodobě toleroval nenávistná kázání proti židům a nepřátelům Alláha, která do češtiny z arabštiny překládala brněnská mešita a předčítal je Lukáš Větrovec. Alrawi musí mít dost hroší kůži, když zneužívá incidentu s napadením muslimky k slovním útokům na odpůrce islamizace a masového přistěhovalectví. Možná by mu i vyhovovalo, kdyby onu muslimku někdo zabil, to by pak z toho všeho mohl lidově řečeno vytřískat ještě větší propagandistický kapitál.

Alrawiho chování mne vůbec nepřekvapuje, nejen kvůli tomu, že jej znám osobně, ale i přesně odpovídá tomu, co popisuje Alí Síná ve své knize Jak porozumět Mohamedovi a muslimům (ukázka zde).

Je nepochybné, že narůstá vzájemná nevraživost mezi muslimy a českým obyvatelstvem. Je také pravda, že mnohdy za to může i neznalost mnoha Čechů problematiky islámu, neboť jim stačí negativní názor na islám a již se příliš nevěnují zjišťování podrobnosti o islámu. Tak mohou mít o některých věcech ohledně islámu pouze povrchní či nesprávné informace, čehož pak mistrně mnohdy využívají obhájci islámu a islamizace.

Naopak stále více se ukazuje, že někteří muslimové se začínají chovat, jako by pro ně české zákony neplatily a oni již byli pány této země. Bohužel snaha některých neziskovek, politiků a představitelů společenských elithttp://cdncache-a.akamaihd.net/items/it/img/arrow-10×10.png učinit za každou cenu z České republiky multikulturní společnost, a to bez ohledu na názor většiny obyvatel, povede jen k vyostření situace.

Stále více našich spoluobčanů dostává pocit a bere za svůj názor, že prostého člověka současné společenské elity a politici zradili a že Brusel s jejich pomocí chce zaplavit Českou republiku imigranty a islamizovat ji zde. Z tohoto pocitu a dojmu se poté rodí názor, že politici a státní orgány neučiní doopravdy nic proti přílivu imigrantů a šíření islámu.

Z tohoto zklamání se poté rodí odhodlání vést i násilný odpor proti islamizaci a imigraci. Pokud bude docházet k dalším fyzickým útokům muslimů na odpůrce islámu a imigrace, může to jen uspíšit a zesílit i radikalizaci české společnosti a podnítit některé jednotlivce k odvetným útokům na muslimy.

Protože jak jsem se dověděl, několik dní před oním útokem na muslimku mělo dojít v Brně k fyzickému útoku na odpůrce islámu u jeho stánku s peticí proti imigrantům a útočník na muslimku se tak mohl chtít pomstít za útok obhájců islámu a imigrantů.

Inu, čeká nás nejspíše neveselá budoucnost v soužití s muslimy.