S prezidentem Klausem proti Dluhové unii!

Zdroj: akce-dost.cz | Prohlášení Akce D.O.S.T. na podporu prezidenta republiky v otázce ratifikace smlouvy o Evropském stabilizačním mechanismu
Důrazně protestujeme proti tlaku, vyvíjenému na prezidenta republiky Václava Klause, ve snaze jej přimět k ratifikaci dodatku k Lisabonské smlouvě o vzniku Evropského stabilizačního mechanismu. Hlava státu má zákonnou i morální povinnost hájit svrchovanost České republiky. Vznikem ESM by však česká politická reprezentace, v případě vstupu do eurozóny, ztratila poslední zbytky autonomie při rozhodování o podobě státního rozpočtu a nakládání s veřejnými prostředky. Tak jako v případě ratifikace Lisabonské smlouvy, je i dnes prezident republiky terčem sprostých útoků a výhrůžek z řad vládnoucích i opozičních handlířů se státní suverenitou.

Vyjadřujeme tímto naše odhodlání prezidenta Václava Klause v jeho odmítavém postoji k ESM důsledně a všemi náležitými prostředky podporovat.

Michal Semín, předseda Akce D.O.S.T.; Petr Bahník, místopředseda Akce D.O.S.T.

[poll id=“2″]