Výsměch míru

Zdroj: narmyslenka.cz | Když jsem se dozvěděl, že Evropská unie získala Nobelovu cenu za mír, uvědomil jsem si užkdovípokolikáté, teď však nejtvrději, že západní civilizace stojí na rozcestí vpravdě osudovém. Jedna z těchto cest je cestou lži a sebeklamu a uchlácholování se krátkodobými konzumními požitky, dokud na ně bude. Druhá cesta je cestou uvědomění si své osobní i národní identity a hledání vzájemné spolupráce právě na základě tohoto jasného postoje. Toto je cesta naděje pro každého z nás osobně, pro náš ( a nejen náš ) národ a pro celý světadíl. Prvně jmenovaná cesta vede k chaosu a zčásti předvídatelným, zčásti naprosto neočekávaným výbuchům násilí a v budoucnu možná i k další válce na našem kontinentu.

To, že současná Evropská unie dostala Nobelovu cenu za mír, je výsměchem hlubokému duchovnímu významu slova „mír“. Troufám si tvrdit, že 80 procent nás obyvatel EU prožívá spíše strach, podezíravost a pocit ohrožení. O míru nemůže být ani řeči. Princip „Bohatší platí za chudší“ mezi evropské národy vnáší neklid a sémě budoucího nesváru. Dva největší motory evropské ekonomiky, Německo a Francie, touto zcestnou filosofií omlouvají své jednoznačně mocenské ambice. Plán evropské federace, znamenající zánik národních států a práva svými občany volených národních politických reprezentací vládnout svým občanům a státům vytváří NOVOU POLITICKOU REALITU. Svobodné diskusi o tom zda nám tato realita přinese víc dobrého nebo špatného je záměrně bráněno.

Evropa měla svoji duchovní identitu a tou bylo křesťanství. V duchu sebedestruktivní pomatenosti se jí vzdává. Pyšně otevírá svoji náruč statisícům imigrantů, kteří odmítají přijmout civilizační zvyklosti svých hostitelů. Velká část z nich přijela Evropu přetvořit k obrazu svému. Evropská unie útočí na křesťanství a opakuje zaklínadlo multikulturalismu. Prvek rozkladu tím jenom posiluje.

Bruselská oligarchie zásobuje miliony svých obyvatel tisíci směrnic a národní vlády se v případech těch nejvíce ponižujících a nesmyslných snaží vyjednat výjimky. Dokud nebude EU federalizována, ještě mohou. Místo vzájemně výhodné a od stolu nikým nenadiktované spolupráce mezi konkrétními evropskými národy vzniká centralistický obr na hliněných nohou. Kritici tohoto procesu jsou v lepším případě označováni za pomatence, v horším za fašisty.

Evropská unie není nositelkou míru.

Zdroj.

[poll id=“2″]