Sjednocená Evropa, horší je než potopa. Hlavně s uprchlíky…

Neznám nikoho, kdo by chtěl žít v malém, nevýznamném a chudém státu, ale neříkám, že tací lidé neexistují. Pokud je někdo schopen demonstrovat a prát se kvůli tomu, aby naši zem zaplavili muslimští nájezdníci, pak asi…

Jiří Hermánek - Bloger

Jiří Hermánek – Bloger

…také existují lidé, kteří si přejí, abychom byli chudí a byl u nás „bordel“, podobný tomu, jaký už zažívá velká většina západoevropských metropolí. Každý si asi ještě vzpomene na londýnské atentáty, pařížské výtržnosti a znásilňování v severských zemích.

V žádném případě ale nechci psát o problému přistěhovalců, ale o problému „sjednocené“ Evropy, která, podle mého názoru tyto jevy nejen umožňuje, ale dokonce i velmi energicky podporuje.

A otázka, „Proč by to proboha někdo dělal, vždyť by byl i sám proti sobě?“ je sice logická,ale nesprávná. Lidé,kteří toto podporují se prostě snaží, ve jménu sjednocené Evropy a ve jménu zániku evropských národních států, rozmělnit národní identity obyvatel jednotlivých evropských zemí.

Unifikace je zásadním cílem evropských byrokratů. Jistěže, určitá míra unifikace je nejen užitečná, ale i nutná. Stěží si asi dokážeme představit, že by třeba v každém státu platil jiný systém data a času a my vždy museli tamní hodnoty převádět na naše.

U měr a vah to zas až tak nevadí. Pinta piva je skoro totéž, co náš půllitr a galon sice ani zdaleka není jako náš litr, ale to se vstřebá. A nastává unifikace naprosto zásadní, která je nutným, ale nikoli postačujícím předpokladem ke vzniku jednotného státu.

A je naprosto jedno, zda nápad na jednotnou měnu vznikl ve Francii, Německu nebo jinde. Důležité je, kdo ten nápad prosazoval a proč. S jakým cílem?

Samozřejmě, jednotná měna odstraňuje tzv. transakční náklady, to je nepochybně pravda. Zjednodušuje cestování, což je také pravda, i když trochu jen zdánlivá, protože hotovostních plateb neustále ubývá.

Ale jasným cílem, a to už jsem psal včera, zavedení Eura pokud možno do všech zemí EU, je zavést tím současně jakýsi předstupeň k evropskému superstátu K vysněným „Spojeným státům evropským“ po vzoru USA.

A v tomto mohutném evropském superstátu nemůže v žádném případě fungovat jakákoli demokracie. Když v USA nastupuje do úřadu prezident z opačné politické strany, většinou po dvou volebních obdobích Demokratů Republikán a naopak, hledá si novou práci asi 10.000 vládních úředníků.

Když ale v Bruselu nastoupí do úřadu jiný „prezident“, tak to naprostá většina Evropanů buď vůbec nezaznamená nebo vbrzku zapomene. Nemá to totiž pro praktický život celé této slepené unie pražádný význam.

Nikdo, až na pár aktivistů, kteří jsou za to ale velmi dobře placeni, netvrdí, že se cítí „Evropanem“. Každý je nejprve Němce, Francouzem, Polákem či Čechem a pak také Evropanem. Ale Evropanem svou identifikací s tímto světadílem a nikoli s EU.

EU má samodestrukční tendence a přijímání uprchlíků s cílem rozmělnit národní cítění jednotlivých členských států. Proti uprchlíkům se účinně nebojuje. Nevím, proč by mělo být nemožné vystopovat pašerácké lodě a řádně s nimi naložit?


Samozřejmě, nikoli na místě potopit, to by opravdu bylo drastické. Ale jakmile by tato loď byla zjištěna, a to by při současném stavu vojenské techniky neměl být problém, tak ji prostě vzít do vleku a jako remorkér odvléci zpět do příslušných pobřežních vod.

Cítím, že se troch odchyluji od nadpisu článku, ale nemyslím si, že to je na škodu. USA jsou státem jednotným, státem, který má společnou měnu, řeč, politický, zdravotní a kulturní systém, se o svoje obyvatelstvo starají neskutečně lépe.

Místo, aby si hrály na falešné Samaritány a zřídily v utečeneckých táborech svá přijímací střediska, což by vzhledem k tomu, že jsou zásadní příčinou toho exotu, chovají se racionálně sobecky a takové požadavky zcela ignorují.

To EU, zcela zpitomělá „lidskými právy“ vůbec není schopna reflektovat ten zištný a možná i invazivní úmysl „uprchlíků“, kteří, nafutrováni penězi, mobily a tablety míří z a“lepším“ životem, na který ale nemají nárok.

Bohužel ale, EU si myslí, že takový nárok existuje a proto nás nutí přijímat osoby, které se charakteristice „zbídačelé oběti války“ absolutně vymykají, ale pod jakousi falešnou záminkou humanity jsme nuceni je strpět.


Zdroj: Blog autora