Proč je to vlastně tak drahé a přitom stále peníze schází? A co s tím?

Je to proto, že jsme prodali soukromým firmám vodu i trubky? Tak toto je velký omyl řady lidí. Voda i trubky v převážné části ČR zůstaly v rukou státu a obcí – díky bohu. Ale je třeba znát celou pravdu.

Radek Novotný

Radek Novotný

Soukromé firmy o trubky nestojí, protože by do nich musely investovat. Chtějí ovládat„jen a jen“ prodej vody a tím zisky z ní. Trubky, do kterých se musí investovat, rády nechají obcím a „jen“ si je pronajmou. Zahraniční firmy mají zájem o to, co jim generuje zisky.

Chápete, že proto, aby mohla být voda dodána a někdo za ni zaplatil, se musí nejdříve vykopat studna? Že prostě bez studny a trubky vodu neprodáte? Toto dnes v ČR v řadě regionů neplatí!

Systém je postaven na hlavu. Voda sice zůstala státu, vodárenské sítě většinou obcím, ale prodej vody, přešel do rukou zahraničních firem, a s ní i zisky z vody.

Asi neví, jak je to s vyvážeností smlouvy o nájmu a provozování infrastruktury a z pohledu dělení profitu z vody, který samozřejmě nelze dosáhnout bez infrastruktury a investic do ní.  Divíte se, že Praze schází peníze na investice a EU toto odmítá dotovat? (více na vodarny)

Zahraniční firmy vymyslely a realizovaly po celé Evropě, včetně Francie, Itálie či Německa geniální systém. Oddělíme neoddělitelné. Vodárenskou infrastrukturu (studny) nechaly městům a obcím a vodu „jen“ prodávají a inkasují zisky. V zahraničí tyto modely ukončují, u nás se zavádí.


Naháněči koncernů a někteří „politici“ toto presentují jako provozní model. Z pohledu koncernů to skutečně provozní model je. Ony provozují, dodávají vodu, čistí ji, podnikají, kontrolují peněžní toky, inkasují zisky a vydělávají.

Z pohledu měst a obcí jde o vše možné, jen ne o model podnikání, který obcím vydělá. Z pohledu okresní vodárny, jde spíše o neprovozní tunel. Vodárna totiž přijde o své dominantní obchodní postavení správce vodárenského monopolu v regionu. Přijde o zaměstnance, o portfolio svých klientů, o v oboru vzdělaný management, o jediný ziskový předmět podnikání, často i o možnost čerpat dotace z EU.

Když toto víte, tak to už tak dobře nevypadá a jako podnikání, které obcím bude vydělávat už vůbec. Když navíc pochopíte, že vlastnictví infrastruktury je v podstatě jen závazek vodárny financovat její obnovu, ale vodárna s ní stejně nedisponuje, protože ji pronajme koncernu, tak vlastně zjistíte, že vodárna je často prázdná slupka a „trafika“ pro kooperující „politiky“. Připadá vám to absurdní? Není třeba, ono to absurdní je.

Aby tento „model“ byl zaveden a fungoval, musí koncern dostat na svou stranu „šikovné“ zastupitele. Koncerny se k ziskům z vody totiž nedostanou bez toho, že jim politici zevnitř vodáren neotevřeli dveře.

REKLAMA
VN-560-II

Problém ovšem nejsou koncerny a jejich snaha ovládnout monopol a vydělat je logická. Problém jsou „politici“ a jejich ochota kooperovat/kolaborovat (vyberte si, co vám víc sedí) a jednat skrytě ve prospěch koncernů. To se projevuje dokonce i dnes. V době, kdy je více než zřejmé, že na model/tunel doplácí lidé, obce, města i stát. Někteří „politici“ nechtějí vidět, slyšet ani vědět

Díky podobným provozním modelům/tunelům teče v řadě okresů České republiky 20-30% z peněz vybraných od lidí za vodné a stočné do zahraničí místo zpět do trubek! Cena vody je často nejdražší v kraji, vodárny nemají peníze na obnovu sítí a města ze svých rozpočtů dotují výstavbu infrastruktury.

Proto si myslím, že je potřeba informovat lidi, politiky a požádat ty, co řídí stát o nápravu systému ve prospěch obcí, lidí i státu. Vždyť proto ve svých funkcích jsou. Pokud vás zajímá, jak jsem to pojal, tak se podívejte na: Výzva premiérovi.


Kdo je kdo: Radek Novotný

Radek Novotný

Jsem konzultant ve vodárenském odvětví. 15 let pomáhám politikům zachovat vliv měst a obcí na vodu, její cenu a na to, kde končí peníze vybrané od lidí ve vodném a stočném. Spolupracuj s těmi, kteří přemýšlí v delším časovém horizontu, než je jejich volební období. Obrátil jsem se také na soudy, protože dochází k tunelování vodáren a k zavádění modelu, který je „privatizací“ zisků a zestátněním nákladů.

Jsem přesvědčen, že problém nejsou koncerny! Koncern může chtít a navrhnout cokoliv, ale dokud ho politici k vodě nepustí, tak z ní neinkasuje ani korunu. Problém jsou politici jednající v zájmu koncernů.

Vodárenství díky nim v řadě regionů funguje jako cedník. Shora do něj nalévají peníze stát, města a občané a zdola z něj peníze odtékají do zahraničí. Více na www.pravdaovode.cz

Pomohl jsem tomu, že v roce 2006 skončilo zavádění „provozních tunelů“ do okresních vodáren. Zastupitelé dostali ode mne informace, pochopili a odmítli předat prodej vody koncernu. Tím se vytvořil precedens a  následovalo odmítnutí koncernů v dalších regionech.

Prodej vody tak zůstal v rukou měst, např. Kroměříž, Přerov, Pardubice, Náchod, Boleslav, Hodonín… Nyní soudy potvrdily protiprávní stav ve Zlíně a prodej vody se může vrátit do rukou obcí! „Komunální politici“ pracující pro koncern nemají zájem převzít vodárnu zpět, ačkoliv přichází každý rok o 90 mil. Kč zisku a půl miliardy dotací!

V ČR je šířeno mylné přesvědčení! Koncerny nás spasí! Je to blbost. Přichází do ČR vydělat, ne řešit naše problémy.

Tip! Zjistěte si, kdo u vás vodu prodává, kdo inkasuje zisky a kdo financuje investice?


Zdroj: Blog autora

 

REKLAMA
VN-560-II