Chovají se Arabové v Teplicích jako vepři? Známe viníky. Lázně Teplice: „Naši zdravotníci musí chovat muslimské klienty v úctě!“

Teplická radnice byla mile překvapena, když v Šanovském parku místní tepličtí Arabové uklidili odpadky po lázeňských hostech a uspořádali pro ně piknik a osvětu, jak se v parku chovat.

Teplice - Bubákov 2015 | foto: facebook.com

Teplice – Bubákov 2015 | foto: facebook.com

Akci zorganizoval, jistě spořádaný student teplického gymnázia, Eman Ghaleb, který pochází z Jemenu a nelíbí se mu napětí, které ve městě díky lázeňským Arabům panuje. Podobnou akci prý chtěl dříve uspořádat i předseda muslimské obce Murai Abbas, zůstal však jen u slibů a planých keců.

Napadá mě, co na tento počin říkají tepličtí pejskaři, kteří měli už několikrát svůj protiislámský „venčící“ pátek?

V Teplicích nežiju, nicméně situace tam mi není lhostejná. Osobně se domnívám, že napětí, problémy a souvislosti kolem jsou mnohem zajímavější.

Jakýkoli konflikt nebo venčení psů jako provokace proti muslimským hostům se nelíbí ani Lázním Teplice, ani radnici města. Pochopitelně! Pro lázně jsou bohatí Arabové solidním zdrojem příjmu a město v čele s primátorem Kuberou chce klid. Akciová společnost Lázně Teplice, řízená mimo jiné otcem a synem Popovičovými, jejich jména a minulost pana otce je mimochodem velmi pestrá a zajímavá, je prosperující a úspěšně vytváří zisk pro sebe i své akcionáře. Závěry výroční zprávy za rok 2014 jsou toho jasným dokladem.

Velmi lukrativními pro Lázně Teplice jsou právě arabští hosté, kteří přijíždějí především z Kuvajtu a Saúdské Arábie. Pro představu jich v období 2006-2011 přicestovalo každým rokem průměrně mezi 5 – 10 tisíci, což je na Teplice, mající 51 tisíc obyvatel slušné číslo.

Aby se lázeňští hosté cítili v Lázních Teplice co nejlépe, byl v roce 2009 vypracován manuál  s názvem Standard proklientského chování Lázní Teplice v Čechách a.s.,určený pro jednotlivé skupiny zaměstnanců: zdravotníky, recepční, pokojské a zaměstnance úseku stravování. Tyto jednotlivé standardy byly koncipovány jako pracovní sešity obsahující teoretické pasáže, praktická cvičení a blok kontrolních otázek k jednotlivým kapitolám, směřovaných ke klientům z různých zemí, včetně arabských. Zaměstnanci se s texty seznamovali na seminářích, kde jim byly kladeny otázky, na něž měli odpovídat.Zajímá vás, jak mají podle tohoto Standardu, zpracovaného M. Adámkem (2009) např. vystupovat zdravotníci vůči muslimským klientům, kteří jsou nejvíce hýčkaným osazenstvem lázní? Zde je malá ukázka toho, co se smí a nesmí (zkráceno):

Kapitola Muslimští klienti

„…Nejsnáze se těchto klientů můžeme dotknout tím, že v nich vyvoláme pocit, že nerespektujeme jejich hodnoty a představy. …Ženy musí chodit zahaleny. Ženy muslimky se mají chovat a oblékat tak, aby nepřipoutávaly pozornost mužů. Pro islámskou ženu je problém, aby ji vyšetřoval nebo se jí dotýkal muž (lékař, masér, terapeut). Jste-li nově nastupujícím zaměstnancem, dobře se s tím seznamte a nechte se poučit svým vedoucím, jak se s problémy se svlékáním vyrovnat. Ušetříte sobě i společnosti mnoho zbytečných komplikací. …Muslimské ženy, ale i některé muže uráží „odhalená“ kultura našich evropských žen. …oblékejte se střízlivě, decentně a uměřeně. Arabští klienti jsou zvyklí na jiný denní řád. Jsou zvyklí být aktivní brzo ráno, dokud slunce ještě nepálí, a hlavně večer, kdy už je chladno. Jinak než my chápou přesný čas, systém, organizaci, provozní návaznosti. Na procedury přicházejí pozdě. Obtížně chápou, že proceduru, po které následuje další klient, nelze posunout. …Nastane-li taková situace, nesnažte se klientovi něco vysvětlovat, nebo ho přesvědčovat. Riskovali byste konflikt. Mají jiný, hlasitější, asertivnější styl jednání, bez našich evropských zábran. Mnozí naši zaměstnanci takové chování mylně vnímají jako agresivitu. …Daleko víc jsou zvyklí smlouvat a bojovat o své nároky. …Další věc, kterou bychom měli znát, je to, že někteří muslimové považují západní kulturu za pokleslou. Do Evropy přijíždějí s představami o uvolněné morálce, individualismu, ateismu.

Jednou z vysokých hodnot muslimů je rodina. Arabové i z bohatých ropných států (Saudská Arábie, Emiráty, Kuvajt, Omán) se chovají otevřeněji jako v rodině, Arabové z beduínských oblastí se vždy budou obracet na nejvyšší autoritu (ředitel lázní, lékař). Měli bychom si uvědomit, že Arab je člověk citový, silně emocionálně založený, a proto snadno výbušný. …Využívejte tlumočníků a autorit. …A konečně bychom neměli podcenit fakt, že naše postoje vůči Arabům jsou, ať chceme, nebo nechceme, deformovány. Islámský svět vidíme v přívalu negativních zpráv ve spojitosti s násilím, V této lavině zaniká skutečnost, že drtivá většina z více než jedné miliardy muslimů žije pokojně a řídí se svou vírou s důrazem na laskavost, bratrství, shovívavost, sociální spravedlnost a smír. Je-li náš postoj negativní, nemůžeme pochopit jednání a cítění muslimského klienta… Předpokladem úspěchu a součástí naší profesionality je, aby náš postoj k nim byl kladný. Nemá-li takový, nezbývá, než si jej vytvořit.“

Myslím, že záměr manuálu je jasný, role a postavení předem určené. Bohatí lázeňští klienti, Arabové, tráví v lázeňských domech i několik měsíců, opečováváni a hýčkání našimi evropskými bezvěrci či křesťany způsobem, kdy musí být respektována jejich náboženská odlišnost a nabitá petrodolarová kreditka, nelze se divit, jak se Arabové chovají v ulicích a Šanovském parku. Ze Standardu přece vyplývá, že někteří muslimové považují západní kulturu za pokleslou a do Evropy přijíždějí s představami o naší uvolněné morálce, individualismu a ateismu. Jediný islám je ten pravý a správný!

REKLAMA
VN-560-II

Za stávající stavem v Teplicích tj. arabské ženy v černých nikábech, posedávající po lavičkách v parku, a budících hrůzu v očích našich dětí, nevychované arabské děti na kolech a koloběžkách a hlučné skupiny Arabů, které posedávají na trávnících, poházené odpadky všude kolem, stojí jasný zisk pro akciovou společnost Lázně Teplice, v čele s generálním ředitelem Radkem Popovičem. Ten má od svého nástupu do funkce v roce 2011 s lázněmi jen ty nejlepší úmysly, samozřejmě finance plynoucí do jeho kapsy a kapes členů vedení i akcionářů.

O teplické spoluobčany nejde ani jemu, ani arogantnímu primátorovi a senátorovi za ODS Kuberovi. Ten dokonce vzkazuje směrem k místním, že jejich protesty nebudí u klientů lázní dobrý dojem!

A tak kdysi kosmopolitní lázně s výjimečnou klientelou a evropskou proslulostí, které hostily cara Petra I. Velikého, filozofa G.W.Leibnitze, švédského krále Gustava IV, ale i J. W. Goetheho, Ludwiga van Beethovena i mnohé význačné hlavy států, získávají dneska punc exkluzivních arabských lázní. Lázní, kde kvůli jidášskému groši jejich majitelé vydávají přikazující Standard chování „nesvéprávných“ zaměstnanců, ve kterém je nutí klanět se, pitvořit a zaujímat vynucený kladný postoj k islámu. Kdysi české nádherné lázně se přizpůsobují arabské klientele s diametrálně odlišnou kulturou. Meziroční nárůst těchto klientů činil loni 48%!!!  Kdysi české lázně tak postupně ztratí českého ducha a dost možná, že na nátlak rostoucí arabské enklávy v lázních časem vedení nechá vystavět i mešitu a najme si muezzina.

Zisky, zisky a zase zisky především! Poskytování lázeňské péče a zdravotnických služeb pro české občany je až na posledním místě. Národní hrdost, sebeúcta, vlastní názor a prosazení fungujících pravidel, která v civilizované Evropě máme, a jsou obecně platná, nejsou směrem k muslimům žádoucí. Pokud chceš v lázních pracovat, drž se Standardu a mlč!

K čemu musí dojít, aby se Teplice zbavily problému expandujícího arabského islámského světa? Je vůbec nějaká šance?

Psi, venčení v Šanovském parku, problém nepřizpůsobivých petrodolarových klientů v Teplicích dlouhodobě neřeší. Nárazové úklidy a pikniky, organizované aktivním gymnazistou Jemencem Emanem také ne!

Nebát se, začít jednat, nahlas se ptát, nekompromisně požadovat a stát se razantnějším vůči prodejným představitelům města a arogantnímu vedení Lázní Teplice musí samotní občané Teplic!

Těm totiž Teplice, na rozdíl od arogantních beduínů z pouště a odpudivých postav v černých nikábech, vždycky patřily a zatím ještě patří!

REKLAMA
VN-560-II

Zdroj: Blog autorky