Uprchlíci, transplantace a pogromy na Židy

To všechno má jednoho společného jmenovatele. Snahu organizmu nebo společnosti vypudit z těla cizorodý prvek. U transplantací to je, myslím, ten největší problém. Pokud lidské tělo transplantovaný orgán nepřijme, často umírá.

Jiří Hermánek - Bloger

Jiří Hermánek – Bloger

U lidské společnosti to ale je často naopak. Tam převládá názor, že cizorodý prvek může společnost poškodit či dokonce zahubit, což dnes velice dobře vidíme v souvislosti s uprchlíky z Asie a Afriky, kteří se k nám derou všemi prostupnými póry.

Maďaři prý snižují výšku plotu na hranici se Srbskem, což má jeden doposud netušený, ale velmi kladný důsledek. Výška plotu, kterou přeskočí jen mladí a zdatní muži, zajistí dostatek pracovních sil pro kamenolomy a jiné těžké práce.

To byl samozřejmě jen takový politicky nekorektní hloupý Hermánkův vtip, ale pravdou je, že každý rozumný člověk, ať Čech, Maďar, Slovák, Němec nebo Breivik se všemi silami brání náporu ilegálních imigrantů stejně jako lidský organismus cizorodému prvku.

V dějinách to ale není žádnou novinkou. Polyhistor Hejna mě dozajista sprdne, že moje znalosti jsou kusé. Vždyť také nepíši vysokoškolskou učebnici, ale blog.


Národy se stěhovaly odjakživa. I my jako Češi jsem sem odkudsi doputovali, ale nenarazili jsme asi na žádný významný odpor.

Usadili jsme se, do obtížných horských partií usídlili pilnější a pracovitější Němce, kteří se i s horší půdo spokojili a po nějakých dějinných peripetiích jsme je zase vyhostili.

A ani z jedné strany to nebylo nic takového, co by si kterýkoli z těch národů mohl dát za rámeček.

Židé o svou vlast přišli a Cikáni svou vlast, kde asi patřili k té nejnižší kastě zase opustili. A oba ty národy se různě usídlovali tu k malé, tu k větší „potěše“ místních obyvatel, kteří to velmi často dávali i hlasitě najevo.

Židovská diaspora putovala světem od roku 70 n.l. až vlastně do založení státu Izrael v roce 1948, ale i v současnosti žije ve světě asi 13,3 miliónů Židů.

Počet obyvatel Izraele je 8,1 miliónů, ale ne všichni jsou Židé, takže asi necelá polovina Židů žije mimo stát Izrael.

Sice se píše, že základ pogromů proti Židům bylo obvinění ze zavraždění cara Alexandra II v roce 1881, ale já si myslím, že jistou nevraživost proti židovské komunitě ukazovaly všechny národy, kam se Židé ve větším množství dostali.

Ono není těžké představit si proč. Židé jsou od Boha národem velmi nadaným, ne li dokonce tím nejnadanějším. Pokud pohlédneme na nejrůznější vědce, umělce, obchodníky, bankéře a politiky, najdeme tam překvapivě mnoho židovských tváří.

Einstein, Woody Allen, Bob Dylan, Karel Svoboda, bratří Saudkové, ale také Lev Davidovič Trockij, rodným jménem Bronštejn a řada a řada dalších. Rád bych to někdy viděl, ale na základě pravdivých dat, vyjádřeno graficky.

A jakýmsi absolutním protějškem Židů jsou Cikáni. Ti dnes sice, alespoň oficiálně, již neexistují, ale dějiny mají velmi pestré. Příliš rozebírat je nejde, nebylo by to politicky korektní. Ale označení „nepřizpůsobiví“ je absolutně falešné.

Tento národ, který vlastně podle statistik vůbec neexistuje, je tak přizpůsobivý, že přežije skoro všechno. Snad i atomový výbuch.

Když je bolševik donutil pracovat, pracovali v míře nezbytně nutné, aby je nezavřeli. A když jim dnes cpeme sociální dávky, tak nejsou tak hloupí, aby se hrnuli do práce.

Prostě a jednoduše, obrana proti „vetřelcům“ nebyla vždy příliš úspěšná. My dnes vidíme jakýsi předvoj, se kterým si ještě jakož takož poradíme. Ale jakmile by počty běženců narostly jen o jeden jediný řád, tedy na tisíce denně, nemáme šanci.

REKLAMA
VN-560-II

Protože jsme prostě humanisté a na hranice nepostavíme hlídky s ostrými náboji, které budou střílet bez varování. To by bylo velmi účinné, leč nehumánní, neetické a též neevropské.

Takže si naši vlast, Evropu, můžeme představit jako kyprou dvacetiletou dívku, která, oblečena pouze do lehké sukýnky a průsvitné halenky se v noci ležérně prochází parkem. Žádnou zbraň s sebou nemá a tak má každý útočník 100% šanci ji opakovaně znásilnit.

Ano, přesně tak se my, v té EU chováme. A ještě daleko hůře. Protože po znásilnění, tedy po násilném překročení našich hranic je ještě ubytujeme, nakrmíme, necháme si do nich nadávat a rozbíjet zařízení. A to samozřejmě povzbudí další.

Takže, Babo raď, jak z toho ven.

REKLAMA
VN-560-II

Zdroj: Blog autora