EU je pokračováním komunistické politiky jinými prostředky

Což už definoval Carl Philipp Gottlieb von Clausewitz (1780-1831), pruský vojenský vědec a pedagog ve své zcela určitě nejproslulejší větě „Válka je pokračováním politiky jinými prostředky“.

Válkou se vždy řeší spory mezi dvěma či více zeměmi . Spory, které se nepodařilo urovnat smírem nebo, kde o jakýkoli smír nebyl žádný zájem. A příkladů v dějinách najdeme tolik, že se až divíme, jak málo se války dotkly našeho evropského světadílu.

Ale nechci psát o Ukrajině, to už je vážně sedmkrát vyvařená polévka. Jde o to, že jsme si mysleli, že jdeme na Západ a přitom jsme došli na Východ. A nechci psát ai o tom „proklínaném“ Rusku, které, jak se zdá, má pro své obyvatele více svobod, než my v EU.

Co bylo základem komunistické ideologie? Zespolečenštění výrobních prostředků? Vedoucí úloha strany? Nikoli, bylo to odstranění vykořisťování mezi lidmi, jinými slovy, snaha o jakési zglajchšaltování všech an jednu úroveň.

To se, samozřejmě, ani za tzv „socialismu“ ne zcela zdařilo. Například: „Zagorová, je to milá holka, ale ona už tři roky po sobě bere přes 600.000,- Kč každý rok“ prohlásil kdysi Milouš Jakeš, který ale zas tak hloupý být nemůže, když prorokoval vzestup čínského hybridu.

Neštěstím pro sovětský typ socialismu bylo, že naprosto podvázal podnikání. A podnikat, to bývala vždy touha mnoha lidí, i když na to mnozí po roce 1989 doskákali. Ale nemyslím že ti, kteří museli zavřít krám na svobodné podnikání zanevřeli.

loading...

Takže, neomarxisté z Bruselu toto nezavrhují. Nechávají i naprosto volné, ba až nebezpečně průchodné hranice mezi státy. Ale průser je ten, že tito marxisté sice zatím nechávají lidem prostor na podnikání, ale berou jim prostor k životu.

Tam, kde se kdo narodil, by měl také zemřít a nebo se po světě pohybovat kultivovaně a legálně se souhlasem dotčených orgánů. Ovšem Brusel to myslí jinak. Vy, národové evropští si žijete příliš podle svého a málo podle našeho.

Takže, když vám tam dosadíme nějakou tu pátou muslimskou kolonu, tak oni vás ty roupy přejdou a Brusel bude blíže toužebně očekávané beztřídní zglajchšaltované společnosti. Protože, to je ten cíl.

Každý dobrý skutek, každá snaha, každá píle musí být po zásluze potrestána, což si nepochybně myslí Anna Šabatová, dcera stalinisty, která nepochybně nepadla daleko od stromu.

A zde bych chtěl vyjádřit poděkování panu Ivanu Bednářovi, který mě svým článkem Jablko nepadá daleko od stromu inspiroval k tomuto článku.

A soudružka Šabatová, která měla v popisu práce i legalizaci třicetileté ženy jako třináctiletého chlapce a porušila tím všechny možné profesní a zákonné zásad nám nyní diktuje, co smíme a co nesmíme dělat, komu byt můžeme a komu musíme pronajmout.

loading...

Myslím, že nebude dlouho trvat a soudružka ombudsmanka bude požadovat zákon, aby každý majitel „nadměrečné“ nemovitosti, bytu nebo domu hlásil, kolik osob je v domě hlášeno a kolik v něm skutečně bydlí.


A Úřad ombudsmana najme figuranty, kteří pod nejrůznějšími záminkami budou chodit po těch nemovitostech a dle nejrůznějších znaků zkoumat, zda tam nahlášení lidé skutečně bydlí a pokud ne, tak jim tam soudružka ombudsmanka nastěhuje cikánskou rodinu k devastaci objektu.

Ale to jsou asi jen takové úvahy z horka. Nicméně to, že se prostor individuálních svobod neustále zmenšuje a že to, co jsem již jednou v žertu nanesl, že v Rusku budou mít brzo lidé více práv než my, že ten okamžik se blíží.

A nebo jsme ten Rubicon už překročili a u proklínaného „prašivého pa“ Putina je v tomto směru dnes už lépe? Postkomunisté už nemají tu moc, jako u nás, kde vyjmenovat všechny bývalé komunisty ve funkcích by byl neúměrně obtížný úkol?


Zdroj: Blog autora

Čtěte dále:

Omezme práva odborů. Ohrožují demokracii, svobodu ... Odborářský boss Bohumír Dufek chce po živnostnících každý měsíc daň ve výši 1000,- Kč. V podstatě jede v Mládkově trendu „živnostníci jsou paraziti“, ...
Rusko naši svobodu neohrožuje: Leninsko-trockistic... Nebýt skutečně investigativních, nestádně smýšlejících novinářů, kteří zprostředkovávají informace a události, jež jiní přehlížejí, nejspíše bych se p...
Vystoupení z Evropské unie řeší hodně, naší zemi h... Z pohledu Svobodných je ideální forma evropské integrace reprezentována Evropským společenstvím volného obchodu (EFTA). Žádná zbytečná byrokracie, žád...
Nechutný havloid Pánek v akci: Člověk v tísni bude... Naše největší humanitární organizace se rozhodla založit nový projekt Faktus, který nám bude vyhodnocovat nenávistné a xenofobní výroky. Šimon Pán...
Protektorátní dohled nad Varšavou: Vůdci Čtvrté ří... Agrese Berlína a Bruselu proti Varšavě přešla do nové fáze. Evropská komise je údajně znepokojena ochromením polského Ústavního soudu a veřejnoprávníc...
Společnost v koncích s rozumem: Pohoršení nad návr... Pohoršování nad Ondráčkem a komunisty, kteří se dostávají k moci, je jistě na místě. Osobně ale za mnohem větší nebezpečí považují prorůstání neziskov...
Významný srbský politik exkluzivně: O problémech v... Poslanec Národní skupštiny Republiky Srbsko a místopředseda poslaneckého klubu největší vládní Srbské pokrokové strany Zoran Babić exkluzivně pro Parl...
Asociační dohoda EU s Ukrajinou? Chucpe jako prase... Odevzdejte trh, odevzdejte pracovní sílu, odevzdejte správu státu. Získáte „hodnoty“ multikulturalismu, politické korektnosti a tzv. lidských práv. Př...
Necháme si ve jménu demokracie vzít svobodu? To přeci není možné, řeknou si mnozí, demokracie a svoboda přeci patří k sobě. Přesto to možné je, zvláště v době, kdy slova dostávají jiný obsah. A n...
Ruští žoldnéři na Donbasu? Rozdíl mezi vojákem a žoldnéřem je asi takový, jako mezi prostitutkou a milenkou. Obě za to obvykle berou nějakou odměnu, ale prostitutka se ráda prod...
loading...