Emigranta za xenofóba může označit jen havlodiní a tupý blbec

Jsem prý xenofób, protože mám strach z neznámého. To je mi novinka. V živote jsem změnil prostředí několikrát. Žil jsem ve velké zemi a velkém městě, kde žila spousta lidí různých barev a různého vyznání. A neměl jsem strach.

Tomáš Haas

Tomáš Haas

Navštívil jsem země s kulturou velmi odlišnou od těch, které jsem důvěrně znal. A neměl jsem strach.

Dnes dostávám nálepku xenofóba od těch samých lidí, kteří mi ještě před několika lety starostlivě vyprávěli o nutnosti řídit se „principem předběžné opatrnosti“.

A dozvídám se, že je mou povinností hájit neomezenou imigraci z převážně muslimských zemí, protože jsem sám byl kdysi imigrantem v cizí zemi.

Ano byl. A to je ten hlavní důvod, proč varuji před invazí islámu.Nebojím se neznámého, to, čeho se bojím znám na rozdíl od těch kdo mně poučují o „strachu z neznámého“ velmi dobře.

Nebojím se Islámu, bojím se těch, kdo nepoužívají mozek, nediskutují o možných problémech, nepřemýšlí o alternativách, nedovolí otevřenou diskuzi, potlačují jiné než jejich vlastní názory a dehonestují, nálepkují a ostracisují ty, kdo si dovolí promluvit jinak, než je přípustné a korektní.

Ale i to dost dobře znám, ani tady to není nic nového a nic, co bych neznal. Takže jděte s tím „strachem z neznámého“ někam, pánové s dámy. Mluví z vás to, čeho se obávám. A před čím jsem kdysi utíkal.

Důvodem není má xenofóbie, důvodem je vaše bohorovnost, se kterou jste ochotni riskovat to, co tento národ po více než tisíc let své přítomnosti v tomto prostoru vytvořil.

Riskovat to na základě pomýlené a slepé doktríny,která zaměňuje solidaritu a lásku k bližnímu s naivní vírou, že ten „bližní“ je veden stejnou láskou. Doktríny, která je slepá proto, že odmítá vidět i nepopiratelná a zjevná fakta.


Je to falešný postoj, o čemž svědčí i to, že v případě Islámu bojují pro to, abychom mu úplně otevřeli dveře i ti, kteří ještě nedávno radikálně měnili společnost, o které říkali, že je nespravedlivá k ženám a diskriminuje menšiny.

Nebyl to upřímný postoj, dokázali jej zapomenout a hodit za hlavu v momentě, kdy se objevila nová kauza, která si vyžaduje jejich pozornost a otevírá jim přístup k dotacím a programům, která pro ně otevírá nové penězovody.

Ti, kteří ještě včera „bojovali“ za rovnoprávnost žen a menšin, dnes chtějí otevřít dveře ideologii, která je produktem sedmého století a pro kterou ženy a menšiny nejsou ničím jiným, než předmětem vykořisťování – ano, užívám toto slovo z marxistického slovníku, jim tak milého a známého, protože v tomto případě skutečně sedí.

Těch se bojím. Protože je znám.


Zdroj: facebook autora