Přerovský manažer prevence kriminality: „Maminky, na hřišti už je bezpečno!“ Ale proč se mu neříká asistent cikánské kriminality?

Přerovští rodiče si konečně oddychli. Na dětském hřišti v Jasínkově ulici po zásahu asistentů prevence přestal po dvou letech řádit gang romských děcek, který terorizoval ostatní české děti.

cikánské děti na odpadcích | foto: badman.azet.sk

cikánské děti na odpadcích | foto: badman.azet.sk

V Přerově to stále žije. Není týdne, kdy by se tohle město něčím nepochlubilo. Aby ne, když ho má v hledáčku Agentura pro sociální začleňování, na jeho území se nachází několik romských ghett, pár solidních drsných ubytoven, včetně té pověstné zavřené Mirgovy i jedno dětské hřiště, na které byli Přerovští ve své době pyšní.

V lokalitě Interbrigadistů, na ulici Jasínkova vyrostlo v roce 2009 za více než 4 miliony korun moderní dětské hřiště. Zatravněná plocha, lavičky, pískoviště, třináct herních prvků, stromy, keře, to vše se záměrem poskytnout přerovským dětem možnost hrát si a jejich rodičům vědět, že děti jsou v příjemném bezpečném prostředí.

V červnu letošního roku rodičům bílých dětí došla trpělivost, dalo by se říci, že v tu dobu válka mezi jejich dětmi, napadanými romskými grázlíky eskalovala. Skupinky malých Romů si našly vždy nějakou oběť, kterou slovně urážely a fyzicky napadaly, na reakce rozhořčených dospělých nereagovaly. Nabízí se otázka, proč rodiče své děti na hřiště pouštěli samotné celé dva roky a proč vzniklou situaci nevzali do rukou samotní otcové šikanovaných dětí. Že by strach? Z Romů, z nařčení z rasismu?

Rodiče se raději v létě obrátili na přerovskou radnici, která už dříve pasovala jednoho z radních Jiřího Kohouta do role manažera prevence kriminality. Manažer prevence kriminality? To je kdo? Český jazyk je barvitý, krásný a dle mého si takovéto paskvily rozhodně nezaslouží.

Zřejmě tenhle přerovský Kohout, na rozdíl od pražského performera islamofila Kohouta, „menežuje“ prevenci kriminality v Přerově. Zhodnotil tedy suše situaci kolem hřiště a sdělil, že to lze přirovnat k chronickým problémům, kdy už rodičům došla trpělivost, a rozhodli se konat. Prakticky to podle něj byla dětská válka, do které se už zapojili i dospělí. „Musíme otupit hroty mezi majoritou a minoritou,“ i tohle byla jeho slova.

Po pár měsících se teď mohou páni radní bít v prsa, jak situaci na dětském hříšti zvládli.

Petentům bylo na jejich stížnost v petici odpovězeno, že kamerové systémy na dětská hřiště nebudou z finančních důvodů instalovány, občas se tu objeví hlídka městské policie, asistenti prevence kriminality, rodičům bylo doporučeno využívat bezplatnou službu ProblemReport a tísňovou linku městské policie, pokud by k nějakému napadení znovu došlo.


Manažer Kohout stávající situaci na hřišti a příčinu zklidnění vidí následovně: „Na tomto případě se ukázalo, jak funguje nejsilnější zbraň romských asistentů, a to možnost působit přímo v rodinách. Je to řešení mimo běžnou legislativu, ale v romské komunitě velmi dobře zabírá. Asistenti zašli za rodiči dětí, které na hřišti působily problémy, a ty pak údajně dostaly za vyučenou.“

A protože přerovský Kohout je placen za to, aby už tak vyhrocená situace s nepřizpůsobivými obyvateli města byla tak nějak zvládnuta a majoritní voliči se zklidnili, hlásá nadšeně, jak se daří měšťákům hlídkovat občas na dětských hřištích, a jak je super, když je asistent prevence kriminality v příbuzenském poměru s romským grázlem, protože tak mu zvládne lépe domluvit a požádat ho o zklidnění!

Asistenti prevence kriminality jsou pro Přerov opravdové terno a dokážou městu vytrhnout obří trn z paty! Tihle kluci jsou totiž Romové, což je požadavek, který musí při nástupu do funkce splnit. Jedině Rom Roma pochopí a zjedná mezi Romy nápravu!

A protože manažer Kohout vnímá citlivě problémy kolem ubytoven, a teď se má navíc objevit v ghettu na Tovární další barák, vážně na radnici uvažuje o navýšení počtu asistentů prevence kriminality, financovaných z městského rozpočtu. Mělo by jít o osm až deset preventistů, kteří by městu s ghetty pomohli a odlehčili už tak dost přepracovaným strážníkům městské policie.

A závěr?

Mnohá města se sociálně vyloučenými lokalitami, plnými nepřizpůsobivých, na rovinu si přiznejme převážně Romů, si pořídila asistenty prevence kriminality. Města s pomazanými hlavami na radnici mají dokonce i svého manažera prevence kriminality!

Zvláštní a na pováženou je, že ve státě, kde se jde tvrdě a pořád proti jakékoli diskriminaci, může být asistentem pouze a jen ROM! Tady tedy nejde o diskriminaci ČECHA?! Takového, který by měl o tuto práci zájem?

Nabízí se otázka, zda zaměstnaní přerovští Romové, skutečně přiznávají a uvádějí v životopise a nahlas svou národnost ROMSKOU, nikoli českou, aby tak naplnili výchozí kriteria výběrového řízení. Mohli totiž pouze předstírat, že jsou Romem, což je pak jednání podvodné.

A když už ministerstvo vnitra shledalo tento projekt jako účinný a prospěšný, proč v ulicích našich měst nepotkáváme asistenty prevence kriminality vietnamské, ukrajinské, mongolské, arménské a dalších minorit? Nejsou u nás tyto minority diskriminovány?

Nebo je pravda jinde? Není to tím, že s těmito menšinami nejsou opakované a dlouhotrvající problémy? Vlastně s nimi nejsou problémy takřka žádné?!

Jak to teda je? Neměla by být realita konečně pojmenována jasně a tito romští asistenti nazváni pravým jménem? To jest: ASISTENT PREVENCE ROMSKÉ KRIMINALITY.


Zdroj: Blog autorky | Text publikován bez jejího vědomí