Interview ČT24: Ladislav Jakl aneb jak Klepetko po papuli dostal

Zdroj: virtually. cz | Přepis rozhovoru ČT 24 ze dne 7. 1. 2013, 18: 30 |   Dobrý večer. Na den přesně 2 měsíce zbývají do konce mandátu prezidenta Václava Klause. Mýlil by se, kdo by si myslel, že ho dokončí v poklidu. Rozsah jeho novoroční amnestie vadí 84 procentům obyvatel. A 92 procentům lidí vadí, že amnestie může přikrýt i vleklé hospodářské kauzy. Na víc než 100 místech starostové z obecních úřadů na protest sundali portrét prezidenta Václava Klause a podobně postupují i některé školy. Skupina senátorů proti nejkritizovanější části amnestie připravuje ústavní stížnost. Připojilo se k ní už více než 20 senátorů a že se připojí, zvažují i celé senátorské kluby, například sociální demokracie nebo TOP 09. Hostem dnešního Interview je tajemník prezidenta republiky Ladislav Jakl. Tak tedy ředitel politického odboru Kanceláře prezidenta pan Ladislav Jakl, dobrý večer. (moderátor Klepetko)

Ladislav JAKL, ředitel politického odboru, Kancelář prezidenta republiky
——————–
Dobrý večer.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
——————–
Zaskočila nebo překvapila vás tak radikálně odmítavá reakce veřejnosti proti té amnestii prezidenta republiky?

Ladislav JAKL, ředitel politického odboru, Kancelář prezidenta republiky
——————–
Tak jednak je to, jsou to různé typy veřejnosti a jsou to různé motivy a druhy té…

Bohumil KLEPETKO, moderátor
——————–
No, počkejte, různé typy veřejnosti. 84 procent veřejnosti je 84 procent.

Ladislav JAKL, ředitel politického odboru, Kancelář prezidenta republiky
——————–
Jasně, ale já vám tím chci něco říct. Já vám chci říct, že jsou různé druhy, různé motivace. Jednak je to část veřejnosti, která má celkem oprávněné obavy z toho, že se do ulic, do jejich bezprostředního okolí dostane 5 tisíc lidí, kteří o několik měsíců dříve, než by se dostali normálně a navíc najednou, a že to může přinášet jistá bezpečnostní rizika, já myslím, že tyto obavy jsou celkem pochopitelné. Potom jsou to klasické politické záminky, kdy kdyby udělal prezident Václav Klaus v podstatě cokoli, tak je to, jako kdyby zmáčknul knoflík jakékoli hysterické reakci. A potom je tu třetí skupina lidí a ta je opravdu splašená. Ta reaguje na věty, které slyšeli už šestkrát, šestnáctkrát, osmnáctkrát v médiích a v televizích. Opakuje stálá jména a mimochodem i stálé hlouposti a výhrady, které vůbec nejsou opodstatněné. Takže některé věci překvapily, některé méně. Pro některé reakce lze mít pochopení a pro některé ne. Ona amnestie není žádná maličkost, také proto k ní prezident Václav Klaus přistoupil až 15 let po té poslední.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
——————–
No, vy mluvíte o hloupostech, které zaznívají z úst některých politiků. Jaké hlouposti máte na mysli?

Ladislav JAKL, ředitel politického odboru, Kancelář prezidenta republiky
——————–
Tak kdybych je měl vzít postupně, je jich mnoho. Například že je možné, že by se touto amnestií zbavili trestní odpovědnosti pachatelé velkých korupčních kauz. Toto není možné, protože na ně se amnestie vůbec nevztahuje. Dále že by eventuelně se mohlo takto ven dostat množství recidivistů nebo pachatelů závažné násilné trestné činnosti. Ani toto není možné, protože znění amnestie to vylučuje.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
——————–
Já myslím, že ta negativní reakce veřejnosti se týká hlavně jedné části amnestie, té se má týkat i ta stížnost k Ústavnímu soudu, kterou připravují senátoři, a to jsou právě ty velké hospodářské případy, ty vleklé případy, které amnestie zastavuje, pokud se vlečou déle než 8 let. A to přece nejsou, jak říkáte, že se to netýká velkých korupčních kauz. To mohou být velké, velké případy hospodářské.

Ladislav JAKL, ředitel politického odboru, Kancelář prezidenta republiky
——————–
Korupční, říkáte korupčních kauz, tak těch se to opravdu týkat nemůže. Tam je sazba až do 12 let. A tyto případy jsou z amnestie zcela vyloučeny.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
——————–
Dobře, ale tak vy jste argumentovali jakousi judikaturou Evropského soudu.

Ladislav JAKL, ředitel politického odboru, Kancelář prezidenta republiky
——————–
To není jakási, judikaturou.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
——————–
Ale taková neexistuje.

Ladislav JAKL, ředitel politického odboru, Kancelář prezidenta republiky
——————–
Možná že by, kdybych tím někoho praštil po hlavě, tak mu to možná i ublíží a takovýchto svazků jednoho existuje. Existuje…

Bohumil KLEPETKO, moderátor
——————–
O co se konkrétně opíráte, protože tam…

Ladislav JAKL, ředitel politického odboru, Kancelář prezidenta republiky
——————–
Jenom od takových případů.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
——————–
Tam se říká…

Ladislav JAKL, ředitel politického odboru, Kancelář prezidenta republiky
——————–
Takže jenom, jenom, jenom nemůžete už tvrdit, už neexistuje. Já vám to tady nechám na památku, můžete si číst za dlouhých zimních večerů.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
——————–
Netřeba, diváci si to číst nebudou. Vy…

Ladislav JAKL, ředitel politického odboru, Kancelář prezidenta republiky
——————–
To neříkejte, že to neexistuje.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
——————–
Ne, tak vy to ocitujte. Pokud to existuje, ocitujte, o co se opíráte?

Ladislav JAKL, ředitel politického odboru, Kancelář prezidenta republiky
——————–
Mám ocitovat všechny tyto stránky? Chci říci, že především při práci s agendou milostí, což je právě, kterou nikomu nezávidím, kdy se dostanete do kontaktu s příběhy beznadějnými, bezvýchodnými, kdy kauzy některých lidí ať už něco, ať už udělali nějakou chybu, neudělali, se táhnou 10, 12, 14 let a nenaleznou žádnou spravedlnost, žádné řešení. A s tímto člověk přichází do kontaktu celých 10 let.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
——————–
Neodbíhejme od podstaty.

Ladislav JAKL, ředitel politického odboru, Kancelář prezidenta republiky
——————–
To není, to není odbíhání.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
——————–
Vraťme se, vraťme se k zastavení trestních řízení, které se, která se vlečou déle než 8 let.

Ladislav JAKL, ředitel politického odboru, Kancelář prezidenta republiky
——————–
Ano, o tom mluvím, neodbíhám.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
——————–
Tak podle bývalé nejvyšší státní zástupkyně Renaty Vesecké, kterou teď prezident navrhuje do postu zástupkyně ombudsmana, tak podle ní, jak ona argumentovala v pátečním Interview, štrasburský soud uvádí toliko povinnost státu zajistit obviněným přiměřenou délku trestního řízení. Žádná hranice tam není, vždy je třeba, vždy je třeba zvažovat konkrétní okolnosti, způsob dokazování, to jak se trestnímu řízení staví sami obvinění nebo obžalovaní, jestli se mu vyhýbají nebo ne.

Ladislav JAKL, ředitel politického odboru, Kancelář prezidenta republiky
——————–
To jsou apely směřované k soudům. Amnestie nemůže individuálně shledávat jeden případ po druhém, to za prvé. A za druhé jsou tam hranice. U některých kauz a u některých judikátů ta hranice je dokonce čtyřletá, kterou štrasburský Evropský soud pro lidská práva shledal…

Bohumil KLEPETKO, moderátor
——————–
Ale vždy vychází z konkrétních případů.

Ladislav JAKL, ředitel politického odboru, Kancelář prezidenta republiky
——————–
Ale je to judikatura, která je, kterou lze…

Bohumil KLEPETKO, moderátor
——————–
Není obecně platná, není obecně závazná. Vychází z konkrétních případů a vždy ke konkrétnímu případu je třeba přihlížet.

Ladislav JAKL, ředitel politického odboru, Kancelář prezidenta republiky
——————–
Ano, ano. Vy se mnou se bavíte, jako kdybych byl soudce, který někoho osvobodil a který vynesl nějaké soudní rozhodnutí. Já nejsem soudce a prezident republiky také není soudce. My jsme věděli, že 10, 12, 14 let táhnoucí se kauzy nemají téměř vůbec žádnou šanci, aby skončily spravedlivým výsledkem, aby při nich byla zachována, zachován nárok na spravedlivé řízení. A přemýšleli, kde a jak stanovit tuto hranici. A hledali jsme, jestli nějaké takové hranice někde v nějaké literatuře jsou uvedeny. Nejčastější hranici, kterou jsme nalezli, byla 6 let. Ale jak se později zjistilo, byly i, byly i nižší. Panu prezidentovi se zdála tato hranice příliš nízká a o své vůli ji zdvihl na 8. Ale to je rozhodnutí prezidenta republiky, kdyby dal 3 roky nebo 2 roky táhnoucí se kauzu, tak z toho ústavu je k tomu oprávněn. Já jenom namítám, že někdo říká, že taková judikatura neexistuje, že neexistuje…

Bohumil KLEPETKO, moderátor
——————–
Existuje vztažená ke konkrétním případům.

Ladislav JAKL, ředitel politického odboru, Kancelář prezidenta republiky
——————–
To není možné, aby byla nevztažena. Víte, co to je judikatura?

Bohumil KLEPETKO, moderátor
——————–
Ano, ale nelze ji potom…

Ladislav JAKL, ředitel politického odboru, Kancelář prezidenta republiky
——————–
Víte, co to je judikatura, co to slovo znamená?

Bohumil KLEPETKO, moderátor
——————–
No, dobře, ale…

Ladislav JAKL, ředitel politického odboru, Kancelář prezidenta republiky
——————–
Judikatura znamená, že z konkrétního případu je možné odvodit platnost obecnou pro ostatní soudy, jinak by se tomu neříkalo judikatura.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
——————–
Dobře, ale jiní experti si to evidentně nemyslí. Ani podle českého vládního zmocněnce ve Štrasburku žádná pevná hranice, žádná pevná hranice, která by stanovila, kdy už je délka řízení příliš dlouhá, neexistuje.

Ladislav JAKL, ředitel politického odboru, Kancelář prezidenta republiky
——————–
Já jsem nic takového neřekl, že existuje pevná hranice. Já jsem řekl, že existuje judikatura a je na justiční praxi, jak si s tímto poradí. Naše justiční praxe si s tím neporadila vůbec, nijak. Tyto judikátů z justiční praxe nebyly nikdy včleněny, a to navzdory tomu, že se Česká republika v 9 případech stala sama terčem rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva právě v trestních věcech, kdy tento soud konstatoval nespravedlivou délku těchto, těchto kauz. U kauz, které trvají dlouhá léta, se snižuje pravděpodobnost, že vůbec bude nalezena pravda. A zvyšuje se, ohromně se zvyšuje riziko, že rozvracíte někomu životy, protože ho nařknul konkurent, protože někdo na něj hodil nějakou věc, kterou nebyly schopny, nebyl schopný stát se svou mašinérií, odposlechy, důkazy, výslechem svědků za 10, 12, 14 let prokázat? Tito lidé jsou nevinní.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
——————–
Dobře, ale vy vlastně jakoby tedy upřednostňujete právo obžalovaných nebo tedy obviněných, těch potenciálních pachatelů na spravedlivý proces před spravedlivým procesem samotným a právem těch poškozených domoci se odškodnění.

Ladislav JAKL, ředitel politického odboru, Kancelář prezidenta republiky
——————–
S odškodněním poškozených to nesouvisí nijak. Právo poškozených na odškodnění amnestií není vůbec nijak dotčeno.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
——————–
Ale budou se ho teď muset domáhat v občanskoprávním řízení.

Ladislav JAKL, ředitel politického odboru, Kancelář prezidenta republiky
——————–
Ale i předtím se domáhali u trestněprávního řízení, které neměly žádný konec. Táhne-li se 15 let, tak myšlenka, že po 17 letech konečně toho člověka odsoudí a někdo si na něm něco veme, víte, máme tady kolem sebe, žije mnoho advokátů a advokátek, kteří žijí třeba 15 let tím, že krmí klienty různých zkrachovalých projektů sliby, že jim zajistí odškodnění a tito lidé pro ně neudělali vůbec nic. A dokonce ani nezahájili to řízení u občanského soudu podle občanského práva a nyní, aby mohli těm svým klientům říct, že 15 let žili z jejich peněz, a to z peněz možná poškozených a okradených lidí a neudělali pro ně nic, tak tito lidé teď nadávají na pana prezidenta, aby se mohli na co vymluvit.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
——————–
V rozhovoru pro Právo a Novinky.cz prezident řekl, že šlo v případě této vyhlášené amnestie o správné rozhodnutí a že až vychladnou horké hlavy, se to ukáže. Jak počítáte, že se to ukáže, jak se to projeví, kromě toho, že se tedy vyprázdní přeplněné věznice?

Ladislav JAKL, ředitel politického odboru, Kancelář prezidenta republiky
——————–
Tak například za, mimochodem vyprázdnění přeplněných věznic nebylo ani na vteřinu žádnou motivací pana prezidenta.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
——————–
To jste řekli, ano.

Ladislav JAKL, ředitel politického odboru, Kancelář prezidenta republiky
——————–
Ani nikoho.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
——————–
Já jenom mluvím o tom pozitivním efektu, který to přinesl.

Ladislav JAKL, ředitel politického odboru, Kancelář prezidenta republiky
——————–
To bylo spíš, to bylo spíš motivací žádostí všech ministrů spravedlnosti, kteří se za těch 10 let na pana prezidenta obrátili. Hlavy vychladnou například tehdy, až zjistí, že tablo, které nám už týden vtloukají média do hlavy, kde se objevují pořád stejná jména, vůbec není pravdivé, protože ani jednoho z těch lidí se to netýká. Zatím o ani jednom z nich nebylo rozhodnuto, protože až do dnešního dne se rozhodovalo pouze o těch lidech, kteří byli propouštěni z výkonu trestu. Takže například rozsah a dopady této amnestie a navíc jejich vztah k některým kauzám, který se zjistí až během několika týdnů, zatímco už dneska má každý jasno. Všimněte si jedné věci, existuje případ dvojnásobného usvědčeného u soudu vraha, o kterém si půl národa minimálně myslí, že je nevinen. A je možné si to myslet a je možné o tom točit filmy. A stejně tak třičtvrtě národa si může myslet o někom, proti komu stát vede mašinérii 12, 14 let, neprokázali mu vůbec nic a přesto, protože se o něm špatně psalo v novinách, tak to je viník.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
——————–
A v rozhovoru, který vy jste poskytl serveru Lidovky.cz, jste uvedl, že prezident se o rozsahu amnestie radil, a teď cituji: „Ve velmi širokém okruhu tří lidí.“ To jste myslel jako ironii nebo vážně?

Ladislav JAKL, ředitel politického odboru, Kancelář prezidenta republiky
——————–
Byla vynechána v tom rozhovoru podle mě otázka.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
——————–
A sice?

Ladislav JAKL, ředitel politického odboru, Kancelář prezidenta republiky
——————–
Takhle vzniká, takhle vznikají tyto fámy. Jak ve velmi širokém okruhu lidí se radil prezident o této amnestii, tudíž jsem na to odpovídal takto, a to dokonce v kontextu, že tato věc byla projednávána ve velmi důvěrném a utajeném režimu, protože pokud by se informace o chystané amnestii dostaly ven, tak dopady takovýchto úniků na situaci ve vězeňství, v historii známe, bývaly dost hrozné.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
——————–
Kdo tento okruh tří lidí tvořil, kdo třeba představoval oponenturu?

Ladislav JAKL, ředitel politického odboru, Kancelář prezidenta republiky
——————–
Musím vám říct, že oponenturu a velmi tvrdou a myslím, že tomu nebude nikdo z vás věřit, velmi tvrdou, dramatickou, ale to spíš ať radši někdy jednou řekne pan prezident. Představil okruh jeho, jeho nejbližších spolupracovníků, s kterými to probíral, plus nejbližší spolupracovníci pana prezidenta, za své konzultanty měli v těch odborných technických věcech přední právníky. Ale ti také nemohli znát dopředu, o co přesně jde a o jaký rozměr se chystá.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
——————–
Nemáte přesto strach, že se to projeví jako určitou deziluzí veřejností a tím, že veřejnost přestane důvěřovat státním institucím při vymáhání spravedlnosti? Notabene poté, co si policie a státní zastupitelství určité renomé pracně vydobyli, když začal přinášet výsledky vyšetřování složitých kauz?

Ladislav JAKL, ředitel politického odboru, Kancelář prezidenta republiky
——————–
Žádné výsledky, nic nové nepřinášelo. Já myslím, že jediné, co se změnilo za posledních několik měsíců, je lepší práce s novináři a že novináři některým třeba státním zástupcům fandí víc než předchozím. Ale statistiky, že by prokazovaly, že se daří dovádět do konce 12 let staré případy, takové statistiky neexistují, takový případ není ani jeden. Ani jeden. Že by náhodou po 12, 15 letech se zázračně našel nějaký důkaz, že by najednou se rozpomněl nějaký svědek, to je opravdu téměř nemožné. Zkusme o té věci přemýšlet právě očima…

Bohumil KLEPETKO, moderátor
——————–
Tak ale byly velké případy typu Rath a podobně, které, které se začaly rozkrývat, což se v minulosti až tak nedělo.

Ladislav JAKL, ředitel politického odboru, Kancelář prezidenta republiky
——————–
Tak oni se hlavně v tu dobu staly. Ale mimochodem že říkáte ten pan Rath, já myslím, že je to klasický příklad pravdivosti starého českého rčení „zloděj křičí: chyťte zloděje“ on nejvíc křičel proti tunelářům, korupčníkům. Nevím, kdo jsou lidé, kdo dnes křičí nejvíc. A kdo si myslí, že platí rčení „zloděj křičí: chyťte zloděje“, já takové rčení neznám.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
——————–
Čili ta deziluze veřejnosti se neobáváte?

Ladislav JAKL, ředitel politického odboru, Kancelář prezidenta republiky
——————–
Deziluze veřejnosti tady měla být už dávno z toho, že je možné někoho týrat a ničit mu život 10, 12, 14 let, aniž by se dočkal rozhodnutí soudu, že je možné, aby některé kauzy se vlekly a soudcům se nic nestalo. Soudcům je to úplně jedno. Deziluze měla tady být dávno poté, co sílila…

Bohumil KLEPETKO, moderátor
——————–
Dobře, ale ti poškození měli třeba naději, že se spravedlnosti dočkají. Teď ji ztratí.

Ladislav JAKL, ředitel politického odboru, Kancelář prezidenta republiky
——————–
Ne, není to tak. Víte, po dvou, třech, čtyřech letech statisticky vzato, tito poškození žádnou naději neměli nebo minimální. A pokud nějakou měli, tak to právě v civilním řízení. Touto amnestií žádné nároky neztrácejí. Mimochodem například peněžité tresty či tresty zákazu povolání touto amnestií rušeny nejsou.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
——————–
Tím, jak velká je nevole proti prezidentu Václavu Klausovi a jeho amnestii teď, nemáte obavu, že to překryje všechno, co prezident Václav Klaus za 10 let svého dvojího mandátu udělal a že takříkajíc odejde do historie spojený nejviditelněji právě s touto amnestií a s tím, jak je kritizovaná?

Ladislav JAKL, ředitel politického odboru, Kancelář prezidenta republiky
——————–
To je otázka určitě k přemýšlení. A nemyslete si, že jsme se takovou věcí netrápily, jaké náklady to přinese, jaká rizika, jaký ohlas ve veřejnosti. Ale já na to řeknu jednu věc, ten, kdo chtěl kopat do Václava Klause, tak to dělal už předtím a dělá to teď. Jsou lidé, kteří jsou velmi krvelační a kterým jste se zavděčil jedině konáním veřejných poprav z prostých podezřelých, o kterých někdo něco napíše špatně v novinách, tam by bylo lidí, to by získalo velikou podporu. A lidé přemýšlivější, kteří například si dají práci a přečtou si sám text té amnestie, což málokdo udělal, takže málokdo se dozvěděl, že jsou tam vyloučeny násilné trestné činy, že je tam vyloučeno, aby amnestii dostal někdo, kdo za posledních 5 let seděl v kriminále, kdo si dal tu práci a je ochoten o těch věcech přemýšlet a nejenom si nechávat vymývat hlavu od médií, tak ten si myslím, že o něj není třeba mít strach.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
——————–
A není z principu špatně, uděluje-li amnestii končící prezident, který tím dává jakoby pardon zločinům a zločincům své éry vládnutí a nemá být spíš jako příležitost k novému začátku? Nemá náležet spíš novému nastupujícímu prezidentovi?

Ladislav JAKL, ředitel politického odboru, Kancelář prezidenta republiky
——————–
To je váš argument a je klidně možné, že na něm něco je. Já vám řeknu argumenty, které stojí proti. Z dosavadních amnestií v podstatě všechny byly udělovány u příležitosti nástupu nového prezidenta do funkce. To znamená, že to byly amnestie očekávatelné, pravidelné, předpokládatelné. To znamená, že se s očekáváním té amnestie jinak chovali i pachatelé trestné činnosti, protože si říkali, že pod ní spadnou, jinak se chovaly i soudy, protože si řekly: toto nemusíme řešit, anebo tyhle případy budeme sekat jak Baťa cvičky a ukradla kafe, ať jde do vězení, ono se stejně dá počítat s tou aminou. Takže toto je, toto je opačný argument. Já si myslím, že je správné, aby amnestie byla neočekávaná, neplánovaná a nepravidelná. A pak je tady ještě jeden argument, za předchozího prezidenta, který udělil 4 amnestie, zatímco Václav Klaus neudělil za 10 let žádnou, tak ten institut byl poněkud zprofanován. A prezident Václav Klaus už při svém nástupu poprvé do funkce říkal, že prostě pro něj není teď chvíle na udělování amnestie, že jí bylo moc a že to chce ještě nějakou dobu. Když nastupoval do druhého funkčního období, tak jsem byl já jeden z mála, kdo za ním přišel a říkal jsem mu: chtělo by to amnestii, už ta doba 10 let stačila. Jemu se zdálo, že lepší je počkat ještě dalších 5 let, čili 15 let. Myslím si, že také pod tíhou té agendy milostí, kdy člověk víc a víc zjišťuje, za jaké hlouposti lidi můžou dostat rok nebo 1,5 roku, kdy je semele to soukolí, dostanou se do kriminálu, tam se leda naučí žít pěkně po kriminálnicku a nic je tam nevylepší. Zatímco třeba snad, když dostanou šanci, někteří ne, někteří toho nevyužijí, tak se snad polepší. Jenom připomínám, že všichni ti, co dostali trest do dvou let, tak těm trest zrušen, ale převeden na podmínku, to znamená, nad nima to visí, a když se nepolepší, tak holt mají smůlu a skončí tam zpátky.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
——————–
Prezident Václav Klaus už taky avizoval, že do konce svého mandátu udělí ještě aspoň jedenkrát milosti. Obecně komu je může udělit, komu, kdo se nevešel do této amnestie takříkajíc?

Ladislav JAKL, ředitel politického odboru, Kancelář prezidenta republiky
——————–
Tak z těch parametrů to každý můžeme vysledovat. Zřejmě to budou asi lidé, u kterých byl, bylo pravomocně rozhodnuto, to je asi pochopitelné a bude to asi někdo, kdo má trest vyšší než jeden rok a nějakou, anebo s nějakými podmínkami, anebo vyšší než 2 roky bez podmínek. Ale to jenom matematicky aproximuji z toho, co vychází z této amnestie, protože nepředpokládám, že se za poslední měsíc něco závažného v tom uděje. Ale spekulovat o tom, o tom nechci. Já myslím, že to je prezidentova pravomoc a mám takový dojem, že to má už rozmyšlené.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
——————–
Kolik to bude lidí?

Ladislav JAKL, ředitel politického odboru, Kancelář prezidenta republiky
——————–
Nemám fakt tušení. O tom jsem s ním nemluvil.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
——————–
Ústavní soud, který bude také řešit ještě amnestii prezidenta Václava Klause, tak ten je dlouhodobě neúplný, chybí dva ústavní soudci, k lednu vlastně končí mandát třetímu Jiřímu Muchovi. Bude Václav Klaus ještě tedy do toho 7. března do konce svého mandátu se snažit Ústavní soud zkompletovat? Navrhne ještě své kandidáty do Ústavního soudu?

Ladislav JAKL, ředitel politického odboru, Kancelář prezidenta republiky
——————–
Na to vám neumím odpovědět, protože to nevím. Já si myslím, že by se o to pokusit ještě měl. Faktem je, že Senát, v kterém má nadpoloviční většinu sociální demokracie, se nechala několikrát slyšet, že tomuto prezidentovi už žádného kandidáta stejně nedá. A to znamená, každý další návrh by znamenal polibek smrti pro toho člověka, který už by nikdy asi nechtěl být nikdy znovu, znovu navržen. Jenom připomínám, že tento Senát dokonce zabil i pana doktora Koudelku, který, který pochází ze sociálnědemokratického hnízda jenom proto, že ho navrhl Václav Klaus. Takže odpovědnost za nenaplněný Senát, za nenaplněný Ústavní soud má jednoznačně Senát a sociálnědemokratická většina v něm.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
——————–
A poslední věc, na kterou se vás chci zeptat, v polovině února by měla sněmovna volat, volit nového zástupce ombudsmana. Jitce Seitlové končí mandát. Do této funkce Senát tedy své dva kandidáty ještě nenavrhl, prezident Václav Klaus ano, Stanislava Křečka, sociálnědemokratického poslance, a bývalou nejvyšší státní zástupkyni Renatou Veseckou. Proč navrhuje zrovna ji? To necítí její kontroverznost, že byla kritizovaná za postup v případu expremiéra Jiřího Čunka? Že vláda Petra Nečase ji poté ihned vlastně vyměnila?

Ladislav JAKL, ředitel politického odboru, Kancelář prezidenta republiky
——————–
Ano, ano. Já si dokonce myslím, že spíš kvůli ní sociální demokracie tehdy vyvolala vládní krizi a hlasování o nedůvěře. Já si nevzpomínám, že by ona byla člověkem, který by nějak profesně selhal nebo byla z něčeho obžalována. Prostě bude volena, bude zvolena, nebo nezvolena. Prezidentovo právo je navrhnout někoho, o kom je přesvědčen, že té problematice problémů lidských trápení s úřady s institucemi, že ona rozumí. Vím o tom, přemýšlel i o jiných jménech, ale ty prozradím až jindy.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
——————–
Já vám děkuji, přeji vám hezký večer.

Ladislav JAKL, ředitel politického odboru, Kancelář prezidenta republiky
——————–
A já vám děkuji za pozvání.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
——————–
Na shledanou.

Ladislav JAKL, ředitel politického odboru, Kancelář prezidenta republiky
——————–
Na shledanou.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
——————–
A za pozornost, vážení diváci, děkuji i vám, hezký večer.