Jako za bolševika. Zavadila chtějí zbavit obživy za v zásadě pravdivý inzerát o Schwarzenbergovi a sudeťácích

Zdroj: EUportal.cz | Lživý inzerát, či se vrací zákaz činnosti na politickou objednávku? | Psychóza, již vyprovokoval Schwarzenberg svým trestním oznámením na Zavadila a jíž se ve velkém chopily sdělovací prostředky, vyvrcholila stížností Wagnerové u České advokátní komory. Nejde o nic menšího, než aby byl za podání inzerátu zbaven zadavatel obživy.

Přitom se jedná o aktivitu, která s jeho profesí nemá nic společného. Inzerát si zaplatil jako soukromá osoba i s vědomím, že za jeho obsah může nést právní následky. Pochybnou antikampaň však vede protistrana zadarmo prostřednictvím všech médií. Navíc taková Wagnerová ani Schwarzenberg nejsou v této kauze soukromými osobami, ale dobře placenou součástí politické mašinérie.

Podnět k advokátní komoře mi připadá jako vystřižený z totalitních let. Nebudeme čekat na orgány činné v trestním řízení nebo případně na soudy, ale zbavíme nepohodlného člověka obživy politickým tlakem, aby mu profesní komora vzala licenci. Připomíná mi to normalizační manýry.

Navíc si myslím, že lží není onen inzerát v Blesku, ale tvrzení všech médií, že se jedná o lež. Já jsem onu debatu prezidentských kandidátů v České televizi dne 17. ledna 2013 sledoval. Pochopil jsem slova Schwarzenberga stejně jako zadavatel inzerátu. A je pro mě irelevantní, jestli byl tento člověk agentem StB. Prostě měl v zásadě pravdu, i kdyby mě za to novodobí kádrováci chtěli ostrakizovat rovněž.

Tak se na to podívejme. Ani tisíckrát opakovaná lež o lži se nestane pravdou:

? Řekl, že by měl být prezident Beneš podle dnešních zákonů postaven před Haagský tribunál pro válečné zločince

Schwerzenberg: „Já jsem vždy říkal a na tom trvám, že to, co jsme v roce 1945 spáchali, by dnes bylo odsouzeno jako hrubé porušení lidských práv. Asi by se tehdejší vláda včetně prezidenta Beneše ocitla v den Haagu.“ V Haagu je tribunál pro válečné zločince.

=? První tvrzení je tedy absolutně čistou pravdou.

? Děkuje za podporu představiteli Sudetendeutsche landsmanschaftu Berndu Posseltovi

Na dotaz Zemana, zda je pravda, že ho Posselt podpořil řekl Schwarzenberg: „Jsem rád za každou podporu, kdo mi někdo projeví“. Aby nezůstalo jen u jinotajů, tak nakonec Posselt prohlásil Schwarzenberga za morálního vítěze. Totéž učinili nedávno politici v Mnichově, kteří litovali, že Schwarzenberg nebyl zvolen prezidentem. O německých a rakouských médiích je zbytečné se zmiňovat.

=? Druhé tvrzení tedy Schwarzenberg v inkriminované debatě nepopřel, ačkoliv mu k tomu Zeman svou otázkou vlastně nahrál. Pokud to považoval za lež, měl tehdy vyjádřit výhrady, ne radost!

Co neřekl před volbami přímo Posselt, ostatně řekl natvrdo představitel rakouské vládní strany ÖVP (Lidovci), mluvčí a poslanec parlamentu Michael Hammer, jenž prohlásil: „Je to další známka, že v Česku zjevně přibývá těch, jimž záleží na řádném zpracování této křivdy. Volební vítězství Schwarzenberga by bylo znamením, že sudetská otázka může být v Česku vyřešena.“ Jak asi chtějí tuto dávno uzavřenou záležitost „řešit“?

? Považuje poválečný odsun Němců za nespravedlivý, aniž bere na zřetel mnichovský diktát, okupaci Československa a statisíce českých obětí druhé světové války

Schwarzenberg tehdy po slovech o porušení lidských práv z české strany dodal: „Že jsme uplatnili tento princip kolektivní viny, neohlíželi se, jestli někdo byl k republice loajální nebo se proti ní provinil, to je to, co našim předkům vyčítám.“ Mimochodem, to je lež. Tehdejší zákony diferencovaly.

A skutečně se ani nezmínil ani o kauzalitě, kterou nastolily mnichovský diktát, okupace Československa i statisíce českých obětí druhé světové války. Takže opravdu, aniž bral tohle všechno „na zřetel“, zmínil se jednostranně a výslovně o nespravedlnosti pouze z české strany.

=? Třetí tvrzení je stoprocentně pravdivé.

? Považuje Benešovy dekrety za neplatné a tím připravuje půdu pro vrácení majetku potomkům válečných zločinců

Schwarzenberg řekl: „Benešovy dekrety už neplatí 20 let…ne od roku 1945, nýbrž od okamžiku, kdy tato ústavní listina (Listina základních práv a svobod) byla přijata…ale ony jsou zrušené. Co bylo zrušené, nemůžu ještě jednou zrušit“.

Dodatečně se sice zalekl vlastních slov i poklesu preferencí a začal svá slova relativizovat a přeformulovávat. Místo „neplatné“ začal pokrytecky hovořit o „vyhaslých“ nebo dokonce „mrtvých“. Není však pochyb o tom, že jsou-li dekrety podle něj „zrušeny“, jsou „neplatné“, nikoliv „vyhaslé“ a tedy nikoliv toliko již „zkonzumované“. Jsou-li zrušeny, nepochybně by tím byla „připravena půda pro vrácení majetku potomkům válečných zločinců“.

Ostatně jak to řekl Michael Hammer (viz výše)? Zopakujme si to: „Volební vítězství Schwarzenberga by bylo znamením, že sudetská otázka může být v Česku vyřešena.“ Jsou-li Benešovy dekrety mrtvé (připusťme klidně opravenou Schwarzenbergovu dikci), pak jakékoliv „řešení“ může spočívat pouze v revizi. A tuto naději nevyslovil žádný nazdárek, ale významný politik rakouské vládní strany. Zároveň se tím vyjasňuje, v čem spočívá lítost politiků v Mnichově, že Schwarzenberg nebyl zvolen prezidentem.

=? Čtvrté tvrzení je pravdivé; v první části doslova, ve druhé části implicitně

Nechci více rozpitvávat tento stále napadaný inzerát. Samozřejmě, že měl svůj politický účel. Ale to mají všechny politické inzeráty. Dokonce bychom mohli říci, že obsahem politické propagandy málokdy bývá něco jiného než lži. Možná ho nezadal ani člověk, který by měl požívat obecné úcty. Ale že by zrovna Zavadilův inzerát měl vybočovat natolik, že by si zasloužil, aby kvůli němu prezidentský kandidát udal zadavatele svým trestním oznámením? Že by měli někteří lidé z jeho okolí dokonce zpochybňovat výsledky volby prezidenta? To svědčí pouze o jejich malosti, což je pravý opak noblesy.

Pokud ale chtějí způsobit, aby advokát Zavadil nemohl vykonávat svou profesi, to je tedy opravdu za hranou, a to o pořádný kus. Něčím podobným hrozili Dejdarovi jen proto, že nepodporoval jejich kandidáta. Buďme rádi, že tito sekerníci i kvůli svým metodám svého kandidáta na Hrad neprosadili. Ze zvoleného prezidenta opravdu nadšen nejsem, naopak, ale je zřejmé, že jsme o chlup unikli tragickému návratu do časů jediné přípustné pravdy, byť s opačným znaménkem.

A tak doufám, že se Česká advokátní komora nedá zpolitizovat ani v případě, že se jednalo o bývalého agenta kontrarozvědky (ostatně rozvědčík není totéž co práskač). A chci věřit, že ani z toho důvodu, že podnět podala zhrzená senátorka „pravdolásky“ Wagnerová. Pokud Zavadila přece odrovnají a my to strpíme, nemohli bychom si nikdo být jisti svou obživou ani svobodou.

Zdroj.