Jak se „boří mýty“ o uprchlících? Propagandou, směšnými výmysly a lží

Každým dnem přibývá v Evropě uprchlíků. A to zdaleka nejen z válkou zmítané Sýrie. Každým dnem současně přibývá problémů spojených s vyhrocenou imigrační situací, kterou už mnohé země nejsou schopny zvládat. 

Imigrační vetřelec

Imigrační vetřelec

A každým dnem přibývá strach….strach obyvatelů Evropy o její další osud. Je vůbec ještě společensky přijatelné vyjádřit obavy k této problematice bez toho, aniž bychom byli ocejchováni nelichotivými nálepkami?

Článek 7 mýtů o uprchlících  si možná kladl za cíl za této vyhrocené situace uklidnit občany, kteří se bojí. Možná bylo jeho úkolem zklidnit rozvířené vášně špetkou multikulturní osvěty. Obávám se, že ani jeden z těchto cílů se dle mého názoru nepodařilo splnit. Spíš naopak, zejména za situace, kdy na vás při čtení kouká po pravé straně monitoru titulek dalšího článku – „STRACH: Na Česko se valí obří vlna migrantů. Jsou jich tisíce!“

Zmiňovaný článek se snaží vyvrátit několik „mýtů“, které o uprchlících kolují. Pominu-li už otřepané vysvětlování toho, že nám brzy nebude mít kdo vydělávat na důchody, nebo že uprchlíci nejdou za penězi, ale prchají před válkou (ano, zejména do Německa a skandinávských zemí!), musím říct, že mě vyvedla z míry pasáž, která se snaží vyvrátit  představu, že mezi uprchlíky jsou hlavně zločinci. Tvrzením, že za nejstrašnějšími masakry však naopak dost často stojí právě občané daného státu, tak jak tomu bylo při útoku na redakci Charlie Hebdo, se zřejmě dosáhne úplně jiného účelu než toho, že by strach z uprchlíků opadl.

Právě obavy o bezpečnost jsou těmi nejzávažnějšími, které řadu lidí znepokojují. Zejména za situace, kdy se již dříve Islámský stát nechat slyšet, že se jejich lidé dostanou do Evropy mezi imigranty. Ale asi proto, abychom nebyli za ty nejhorší rasistické xenofoby všech dob, budeme muset na všechny imigranty pohlížet jako na požehnání v podobě spasitelů sociálního systému než na možné bezpečnostní riziko.

Pokud v citovaném článku zazněla slova, že podle německých statistik (české dosud nejsou k dispozici) přes 80 % ze zadržených uprchlíků má záznam pouze za nelegální pobyt v Německu, tak se hned nabízejí další otázky. Nevíme, o kolik zadržených z celkového počtu imigrantů vyskytujících se na území Německa se jedná, navíc o zbývajících 20 % se už nepíše vůbec nic.  Taky nevím, jestli si mám představit, že si  uprchlíci před opuštěním své domoviny žádají o výpis z rejstříku trestů (nebo něco podobného), ten si jako nejcennější dokument opatrují celou cestu a pak se s ním legitimují. Vzhledem k tomu, že každá země má svůj trestní zákon a trestní řád, je zřejmé, že to, co je v jedné zemi trestným činem, v jiné zemi trestným činem být nemusí. Zejména pak s ohledem na země odlišné kultury a stupně civilizace. Navíc i dosud netrestaný člověk se může stát pachatelem trestného činu. To platí o každém z nás.


Obávám se, že podobná osvěta ohledně boření mýtů o uprchlících moc nepomůže.  Nejen „mýtus“ o bezpečnostním riziku v podobě imigrantů prchajících do Evropy musejí vyvrátit samotní imigranti svým chováním. A to nejen v zemi zaslíbené (tedy cílové), ale i v zemi, přes kterou pouze procházejí. Jiná cesta prostě není.Navíc, díváme-li se na uprchlíky jako na potenciální zločince, či jen máme zvýšené obavy o bezpečnost svých blízkých a své země, je to logická a naprosto přirozená reakce a to nejen na základě dostupných informací o tom, jak se mnozí z  uprchlíků za poskytnutý azyl, stravu či lékařskou péči hostitelské zemi odvděčují. Reportáží z veřejnoprávních zdrojů je celá řada, takže se nedá říct, že by se jednalo o nějaké hoaxy, které mají na svědomí náckové, jejichž hlavním životním posláním je šíření nenávisti, jak nám často někteří odborníci na studium nenávisti tvrdí.


Zdroj: Blog autorky