Pravda začíná tam, kde končí signál ČT. Přečtěte si, co zase vylhal dobytek z Kavčích hor

Tak naše lžiprávní televize se v sobotu 29. srpna 2015 opět „vyznamenala“. Zatímco o demonstracích proti imigrantské hrůze, která se na nás valí ze všech stran, konaných ať již u nás, či v zahraničí důsledně mlčí, případně počty demonstrantů několikanásobně zmenšuje a účastníky negativně onálepkovává a všelijak dehonestuje, tak o tzv. Demonstraci na podporu uprchlíků v Drážďanech přinesla vcelku tendenční a obsáhlé lžizpravodajství.

Ing. Alena Drvotová

Ing. Alena Drvotová

Však se podívejte. Ovšem, jak se může každý přesvědčit, došlo ke kouzlu nechtěného. Totiž, když byly odvysílány záběry z údajné mnohatisícové demonstrace na podporu uprchlíků, ukázalo se, co jsem si hned myslela.


A to, že účastníky nebyli samozřejmě etničtí Němci! Byli to v naprosté většině Arabové, Turci, Indové, muslimové, Afričané a další v Evropě nepůvodní invazivní druhy. Nepřekvapilo by mne, kdyby na místo byli dokonce organizovaně přiváženi některou ze zrádcovských neziskovek.

Tedy věřme, že vlastenci a národovci se v Heidenau a ani na jiných místech nejen Německa takovýchto inscenovaných akcí nezaleknou. A že přijmou „za své“ heslo, které razí Národní demokracie. Všichni půjdou pryč. A genossin Merkel spolu s Laurentem Fabiusem, ti ať se třeba podělají!


Zdroj.