Vláda chce, aby policie mohla podivínům sebrat zbraně. Takový nástroj k perzekuci nesmí státní moc dostat do rukou

„Když lidé upozorní na zvláštní chování ozbrojeného souseda kupříkladu radnici, policie mu pak okamžitě zbraň či munici zabaví. Preventivně.“ Myslel jsem, že tyhle praktiky už nezažiju.

Bloger František Matějka

Bloger František Matějka

Ve věci tragédie v Uherském Brodě, při které vrah zabil osm lidí a pak sebe, neselhali podle představitelů státní moci policisté, státní zástupci, ani inspekce. Prostě neselhal nikdo a vše bylo OK. Podle toho, co nyní navrhuje vláda za opatření, je zřejmé, že jedinými viníky, vůči kterým bude po tragédii v Uherském Brodě přijato nějaké opatření, jsou všichni držitelé zbrojních průkazů plošně. Já jsem nadále skálopevně přesvědčen, že jediným viníkem té tragédie byl vrah, že podobným excesům zabránit nejde, a že přijímat plošná opatření vůči všem občanům, majícím povolení legálně držet palnou zbraň, je nesmysl. Jenže to je asi příliš jasné a jednoduché a nelze na tom vytřískat ani politické body u lidí typu „mně se zbraně nelíbí“, ani peníze z veřejných rozpočtů na posílení represe proti bezúhonným a netrestaným občanům, kteří jsou v kombinaci s vlastnictvím palných zbraní vnímáni jako hrozba pro každou socialistickou vládu na světě.

Mluvčí ministerstva vnitra k návrhu říká: „Pokud ji nevydá dobrovolně, bude policie oprávněna vstoupit do obydlí a zbraně tam zadržet. Je to vlastně předběžné opatření. Držitel zbrojního průkazu pak bude povinen podstoupit mimořádnou lékařskou prohlídku.“ Pokud lékař zjistí, že netrestaný a bezúhonný občan je podle něho (!) v pohodě, zbraň mu policie vrátí. Podívejme se na úskalí takového postupu. Nabízím pár realistických situací, které mohou nastat:

1) Sousedé si mezi sebou budou vyřizovat účty. Zastáváte názor, že soused nemá na vaší oplocené parcele co dělat a dáváte mu to permanentně najevo? Kritizujete ho za to, že dělá průběžně bordel ve společných prostorách? Nebo ho férově informujete předem, že nejste ovce na porážku a nebudete mu tolerovat jeho fyzické výpady v ožralosti proti ostatním, a že pokud situace přesáhne mez, hodnotitelnou jako trvající útok na život, zdraví nebo majetek jiných, a on to jednou přežene, zasáhnete v souladu se zákonem? Může se snadno stát, že budete takovým sousedem označeni za nebezpečného podivína, kterého sama policie na základě udání v rámci presumpce viny třeba na měsíc, než bude posudek hotov, odzbrojí.

2) Řekněme, že vám policie zbraň tzv. preventivně odebere a určí psychologa, který bude úředně zkoumat, jestli nejste podivín. Žijeme v době, kdy představitelé státní moci označují řadu občanů zcela neprávem a účelově za rasisty, xenofoby či homofoby. Tito lidé ve skutečnosti netrpí strachem z neznámého a nenávistí vůči ostatním, ale jsou empatičtí k poučení se z dějů a reality, které vidí, a které státní moc přes veškerou propagandu není schopna v zájmu zdánlivého blaha všech utajit. Tito lidé mohou být v očích státní moci poslušných psychologů šmahem za podivína označeni. Ono totiž postavit hodnocení duševního stavu jednoho jen na názoru a razítku druhého, fakt smrdí, zejména když má ten s razítkem v ruce jiný světonázor, než vy.

3) Byl jsem v minulosti státní mocí exemplárně potrestán pokutou ve výši 4.000,- Kč ve správním řízení za to, že jsem s podporou věcných argumentů veřejně v médiích vyzýval občany České republiky k neúčasti na sčítání lidu. Dokážu si proto velmi snadno představit, že představitelé státní moci, řízení politickými rozhodnutími, budou cíleně perzekvovat jim nepohodlné občany, kteří by je v jejich křeslech mohli ohrozit, tím, že na základě anonymního udání prostě občana „udělají“, aby měl svých starostí dost a neměl čas a energii jít proti nim. O možné pomstě policistů vůči občanům za to, že si dovolili například upozornit na jejich chování, ani nemluvě.

4) No a na závěr jsem si nechal tu dle mého soudu nejhorší situaci. Galerka má vyhlídnutou oběť pro přepadení, loupež, nebo krádež majetku. Stačí jedno kvalitní sofistikované udání a policie sama jí budoucí oběť předem odzbrojí. A to nepočítám případy, kdy byli někteří policisté sami v roli tipařů členy galerky. Ani tomu se v budoucnu nelze vyhnout, jsme jenom lidi.


Jistě jsem nevyčerpal všechny možnosti zneužití vládního návrhu. Děkuju, ale nechci. Chci naopak věřit, že se ve sněmovně najde dost hlasů, které jen kvůli excesu jednoho vraha, excesu, který se občas bohužel stane napříč všemi obory lidské činnosti jako součást života ve společnosti, neudělají skrze návrh vlády z občanů na podnosu předvařené oběti budoucí perzekuce a násilí.


Zdroj: Blog autora | Profil autora: Kdo je kdo